№ 37-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 36-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 35-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 34-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 33-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 32-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 31-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 30-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 29-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „АТАКА“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 28-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция „Ние, Гражданите“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 27-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 26-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на решение № 03-МИ от 09.09.2019г. на ОИК – Пловдив, относно Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

№ 25-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на решение № 11-МИ от 09.09.2019г. на ОИК – Пловдив, относно определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори заобщински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 24-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : разпределение на съставите и ръководствата на Секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Пловдив

№ 23-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Пловдив.

№ 22-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Община Пловдив за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 21-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Образуване на избирателни секции и утвърждаване на номерата и адресите на секциите на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 20-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 19-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1 т.1 и т.7 от Изборния кодекс, чл.13 и чл.19 от ЗМСМА, Решения № 570-МИ, № 571-МИ/26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия и Заповед № 19 ОА 2124 / 04.09.2019г. на кмета на Община Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив  

№ 18-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 14-16, чл. 156-161, чл. 397, чл. 412-419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 627-МИ и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , както и Решение № 943-МИ/02.09.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Календар

Решения

  • № 137-МИ / 13.10.2019

    относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 136-МИ / 10.10.2019

    относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

  • № 135-МИ / 10.10.2019

    относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения