Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 175-МИ
Пловдив, 22.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия ПП ВОЛЯ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 154/21.10.2019г. от партия ПП ВОЛЯ относно предложение за промени в състава на СИК в райони Северен, Западен, Източен, Тракия, Южен и Централен. Към заявлението е приложено пълномощно на Полина Цветославова Цанкова-Христова с ЕГН ********** упълномощена от Веселин Найденов Марешки с ЕГН: ********** в качеството му на представляващ партия ПП ВОЛЯ и пълномощно на Милка Вълчева Вълчева с ЕГН **********, преупълномощена от Полина Цветославова Цанкова-Христова с ЕГН **********.  Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от партия ПП ВОЛЯ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. № 154/21.10.2019г., както следва:

СЕВЕРЕН

162204005

член

Десислава Иванова Коконова

**********

Иванка Ангелова Богданова

**********

СЕВЕРЕН

162204015

член

Николай Костадинов Стоянов

**********

Валентин Ивов Башев

**********

СЕВЕРЕН

162204030

член

Иван Александров Матов

**********

Десислава Иванова Коконова

**********

СЕВЕРЕН

162204031

член

Валентин Ивов Башев

**********

Магдалена Христова Танева

**********

СЕВЕРЕН

162204032

член

Татяна Велева Станкова

**********

Иван Насков Ганев

**********

СЕВЕРЕН

162204042

член

Калоян Чавдаров Русев

**********

Руско Вълчев Вълчев

**********

СЕВЕРЕН

162204043

член

Петранка Крумова Папазова

**********

Калоян Чавдаров Русев

**********

СЕВЕРЕН

162204045

член

Петьо Ангелов Благов

**********

Едуард Мирославов Николов

**********

СЕВЕРЕН

162204047

член

ЯНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

Ивелина Иванова Гагова

**********

СЕВЕРЕН

162204048

член

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

**********

Божидар Филипов Георгиев

**********

СЕВЕРЕН

162204049

член

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ

**********

Денка Стефанова Бабачева

**********

СЕВЕРЕН

162204050

зам.-председ.

ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА

**********

Йордан Атанасов Корудов

**********

СЕВЕРЕН

162204052

член

Люкия Димитриу Трифоноф

**********

Нурхан Орхан Мехмедали

**********

СЕВЕРЕН

162204056

член

Кремена Венциславова Кехайова

**********

Здравко Николов Чимски

**********

СЕВЕРЕН

162204057

член

Велина Светлинова Георгиева

**********

Йорданка Илиева Райкова

**********

СЕВЕРЕН

162204058

председател

Емил Атанасов Атанасов

**********

Виктория Иванова Каменова

**********

СЕВЕРЕН

162204061

секретар

Нина Атанасов Коконова

**********

Станка Ванчева Банкова

**********

СЕВЕРЕН

162204062

член

Наташа Борисова Златанова

**********

Даниела Василева Илиева

**********

СЕВЕРЕН

162204064

член

ГЮЛДЕНИС АЙНУРОВА АСАНОВА

**********

Светлана Димитрова Вангелова

**********

СЕВЕРЕН

162204065

член

АНГЕЛ ПЕТРОВ АРГИРОВ

**********

Емилия Ангелова Вангелова

**********

СЕВЕРЕН

162204066

секретар

ЮЛИЯ НИКОЛОВА ЙОВОВА

**********

Десислава Ангелова Славчева

**********

СЕВЕРЕН

162204068

член

АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

**********

Севделина Величкова Христозкова

**********

СЕВЕРЕН

162204069

член

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Любомир Атанасов Стоилов

**********

СЕВЕРЕН

162204070

член

МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА МАРИНЧЕШКА

**********

Славена Сашкова Шумарова - Запрянова

**********

СЕВЕРЕН

162204071

член

КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРИНЧЕШКИ

**********

Наска Иванова Стоянова

**********

СЕВЕРЕН

162204072

член

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА-ХРИСТОЗОВА

**********

Мария Константинова Тонева

**********

СЕВЕРЕН

162204073

член

ЗДРАВКО СТОИЛОВ ХРИСТОЗОВ

**********

Милка Илиева Пандурова

**********

ЗАПАДЕН

162203008

член

Виктория Атанасова Аргирова

**********

Недялка Иванова Нанева

**********

ЗАПАДЕН

162203009

член

Таня Атанасова Странджева

**********

Петя Георгиева Иванова

**********

ЗАПАДЕН

162203011

член

Милка Георгиева Каракитукова

**********

Ангел Колев Добчев

**********

ЗАПАДЕН

162203012

член

Петя Георгиева Иванова

**********

Иван Насков Костадинов

**********

ЗАПАДЕН

162203018

член

СЕРГЕЙ ВАСКОВ ПЕТКОВ

**********

Юлия Иванова Христакиева

**********

ЗАПАДЕН

162203019

член

КОНСТАНТИН АРГИРОВ КОЗБУНАРОВ

**********

Стоян Василев Петров

**********

ЗАПАДЕН

162203020

член

ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА БРАТАНОВА

**********

Милен Ненов Рангелов

**********

ЗАПАДЕН

162203021

член

КРАСИМИРА ЦАНЕВА ЦВЕТКОВА

**********

Люси Гарабед Бистрева

**********

ЗАПАДЕН

162203022

член

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

**********

Георги Иванов Георгиев

**********

ЗАПАДЕН

162203023

член

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

**********

Мария Христова Савова

**********

ЗАПАДЕН

162203031

член

СТОЯНКА МИХАЙЛОВА ДУДИЕВА

**********

Станка Михайлова Дудиева

**********

ЗАПАДЕН

162203032

член

ВИЛИАНА ВАСИЛЕВА ДЕМИРОВА

**********

Кирилка Русалинова Янкова

**********

ЗАПАДЕН

162203034

секретар

САНЯ АНГЕЛОВА КАБОВА

**********

Христо Петров Дюлюнджиев

**********

ЗАПАДЕН

162203035

член

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ СТРАНДЖЕВ

**********

Цветелина Георгиева Парчева

**********

ЗАПАДЕН

162203036

секретар

КОСТАДИН ИВАНОВ КАМОВСКИ

**********

Атанас Русалинов Янков

**********

ЗАПАДЕН

162203039

член

ИВАН ТАНЕВ ТАНЕВ

**********

Магдалена Иванова Михайлова

**********

ЗАПАДЕН

162203040

председател

ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА МОСКОВА

**********

Ангелина Тодорова Семерджиева

**********

ЗАПАДЕН

162203041

член

ДОНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

**********

Стоил Благоев Костадинов

**********

ЗАПАДЕН

162203042

член

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ

**********

Мария Радева Николова

**********

ЗАПАДЕН

162203043

член

ПЛАМЕН БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ

**********

Николай Иванов Кузов

**********

ЗАПАДЕН

162203044

член

ЕНЧО СТОЯНОВ ЕНЧЕВ

**********

Костадин Андонов Христев

**********

ЗАПАДЕН

162203045

член

ГРИГОР МАРИНОВ ХРИСТЕВ

**********

София Трайчова Колева

**********

ЗАПАДЕН

162203046

член

ПЕТЯ МИТКОВА ЦАНОВА

**********

Зорка Петрова Илиева

**********

ЗАПАДЕН

162203047

член

МАРТИН ГРИГОРОВ ХРИСТЕВ

**********

Вангелия Димитрова Адамова

**********

ИЗТОЧЕН

162202001

зам.-председ.

Геновева Хараламбиева Арабаджиева

**********

Андрей Георгиев Карабоюков

**********

ИЗТОЧЕН

162202002

член

Цанка Стоилова Михайлова

**********

Явор Ангелов Лозев

**********

ИЗТОЧЕН

162202004

председател

Явор Ангелов Лозев

**********

Роза Димитрова Кацарова

**********

ИЗТОЧЕН

162202008

член

Радка Наскова Михайлова

**********

Асен Кочев Карагьозов

**********

ИЗТОЧЕН

162202009

член

Албена Асенова Асенова

**********

Ангел Ивайлов Иванов

**********

ИЗТОЧЕН

162202010

секретар

Васка Благова Чакърова

**********

Рени Йорданова Бозова

**********

ИЗТОЧЕН

162202011

член

Костадин Любенов   Чолаков

**********

Стоянка Анева Анева - Кирилова

**********

ИЗТОЧЕН

162202012

член

Стоимена Петрова Караманска

**********

Иван Христов Черкезов

**********

ИЗТОЧЕН

162202013

член

Васил Георгиев Галчанов

**********

Валентина Росенова Кирилова

**********

ИЗТОЧЕН

162202015

председател

Станимира Александрова Кочева

**********

Николина Иванова Ковачева

**********

ИЗТОЧЕН

162202016

секретар

Лили Славкова Атанасова

**********

Иван Николаев Бозов

**********

ИЗТОЧЕН

162202017

член

Никол Василева Чобанова

**********

Милка Леонидова Ташкова

**********

ИЗТОЧЕН

162202019

член

Пепа Георгиева Тенева

**********

Вилияна Василева Димитрова

**********

ИЗТОЧЕН

162202020

член

Тодор Тошков Седянков

**********

Йордан Васков Петков

**********

ИЗТОЧЕН

162202021

член

Илия Филипов Атанасов

**********

Радка Петрова Иванова

**********

ИЗТОЧЕН

162202022

член

Асен Сашов Чирков

**********

Веселин Андонов Държиков

**********

ИЗТОЧЕН

162202024

член

Митко Огнянов Асенов

**********

Мартине Луизе Петрова - Велчева

**********

ИЗТОЧЕН

162202025

член

Иван Стоянов Рангелов

**********

Никол Василева Чобанова

**********

ИЗТОЧЕН

162202026

член

Атанас Захариев Илиев

**********

Пепа Георгиева Тенева

**********

ИЗТОЧЕН

162202027

член

Трайчо Стоянов Янакиев

**********

Тодор Тошков Седянков

**********

ИЗТОЧЕН

162202028

член

Митко Ангелов Михайлов

**********

Васил Георгиев Гаучанов

**********

ИЗТОЧЕН

162202029

член

Никола Рангелов Димитров

**********

Ивайло Георгиев Станков

**********

ИЗТОЧЕН

162202030

член

Илия Георгиев Емилов

**********

Виктор Васков Петров

**********

ИЗТОЧЕН

162202034

член

Иван Мирославов Минчев

**********

Мария Христева Пончева

**********

ИЗТОЧЕН

162202035

член

Муджает Илхан Шериф

**********

Костадин Любенов Чолаков

**********

ИЗТОЧЕН

162202036

член

Недялка Кирчева Иванова

**********

Славейка Христова Кокудева

**********

ИЗТОЧЕН

162202037

секретар

Пенка Милева Милева

**********

Дафина Данаилова Лесова

**********

ИЗТОЧЕН

162202039

член

Красимир Рашков Димитров

**********

Стоимена Петрова Караманска

**********

ИЗТОЧЕН

162202041

член

Георги Филипов Емилов

**********

Антония Костадинова Христева

**********

ИЗТОЧЕН

162202042

член

Керана Христева Груева

**********

Здравко Димов Димитров

**********

ИЗТОЧЕН

162202043

зам.-председ.

Николай Груев Груев

**********

Тошо Георгиев Александров

**********

ИЗТОЧЕН

162202044

член

Роза Ангелова Илиева

**********

Росица Илиева Димитрова

**********

ИЗТОЧЕН

162202045

член

Росица Димитрова Чифчиева

**********

Милена Добрева Маркова

**********

ИЗТОЧЕН

162202046

член

Кочо Асенов Камберов

**********

Ангел Божков Карагьозов

**********

ИЗТОЧЕН

162202047

зам.-председ.

Юсеин Ширин Яшар

**********

Елена Георгиева Карагьозова

**********

ИЗТОЧЕН

162202048

член

Светомира Иванова Иванова

**********

Иванка Атанасова Атанасова

**********

ИЗТОЧЕН

162202049

председател

Асен Жоров Бошнаков

**********

Лиляна Владимирова Братанова

**********

ИЗТОЧЕН

162202061

член

Емил Славчев Петков

**********

Стайка Илиева Бънева

**********

ИЗТОЧЕН

162202062

член

Мария Петрова Кюркчийска

**********

Илияна Илиева Стоилова

**********

ИЗТОЧЕН

162202064

член

Стоянка Сашова М Бакри

**********

Милка Крумова Кръстева

**********

ТРАКИЯ

162206002

член

НИКОЛИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

**********

Мария Захариева Василева

**********

ТРАКИЯ

162206003

секретар

КАТРИН-АНАИС ПАТРИК ОКАЛА

**********

Иван Георгиев Лентов

**********

ТРАКИЯ

162206005

член

АТАНАС РУСАЛИНОВ ЯНКОВ

**********

Пейчо Христов Колев

**********

ТРАКИЯ

162206006

член

СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

**********

Николай Йорданов Павлов

**********

ТРАКИЯ

162206007

член

КИРИЛКА РУСАЛИНОВА ЯНКОВА

**********

Йовка Иванова Петкова

**********

ТРАКИЯ

162206008

член

СИМОНА ПЕТРОВА ТОСЕВА

**********

Петър Кръстев Гюзелев

**********

ТРАКИЯ

162206013

член

ДИЛЯНА БОЙКОВА КАЛПАЗАНОВА

**********

Величко Валериев Тодоров

**********

ТРАКИЯ

162206014

член

СИМЕОН БОРИСОВ КАЛПАЗАНОВ

**********

Светомира Иванова Иванова

**********

ТРАКИЯ

162206015

член

МИРОСЛАВА ВЕНКОВА ЦОНЕВА

**********

Янко Иванов Иванов

**********

ТРАКИЯ

162206016

член

ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Катрин Анайс Окала

**********

ТРАКИЯ

162206017

член

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА КЕЛЕВЧИЕВА

**********

Георги Йорданов Георгиев

**********

ТРАКИЯ

162206018

член

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

**********

Величка Добрева Ненова

**********

ТРАКИЯ

162206019

секретар

МАРИЯ АСЕНОВА БАЛЕВА

**********

Минка Иванова Лентова

**********

ТРАКИЯ

162206029

зам.-председ.

Диана Костадинова Урумова

**********

Валерия Манолова Митева

**********

ТРАКИЯ

162206032

член

Светослава Венкова Йовчева

**********

Осман Рафаелов Хадживелиев

**********

ТРАКИЯ

162206033

член

Мариела Ангелова Тонева

**********

Мариана Петрова Хадживелиева

**********

ТРАКИЯ

162206034

член

Евгени Йорданов Николов

**********

Нонка Цанкова Зорбалиева

**********

ТРАКИЯ

162206035

член

Даниела Димитрова Събева

**********

Петя Запрянова Спасова

**********

ТРАКИЯ

162206041

член

ИРИНКА СТАНЧЕВА БЕЛЕВА

**********

ИРИНА СТАНЧЕВА БЕЛЕВА

**********

ТРАКИЯ

162206045

зам.-председ.

Катерина Дженкова Сакева

**********

Мирослав Петков Вършилов

**********

ТРАКИЯ

162206047

секретар

Стелла Руменова Горанова

**********

Христо Ангелов Нешев

**********

ТРАКИЯ

162206049

член

Златина Славчева Зачева

**********

Мариана Борисова Георгиева

**********

ТРАКИЯ

162206050

член

Иванка Стоилова Питропова

**********

Изабел Лазарова Ефтимова - Байгора

**********

ТРАКИЯ

162206051

член

Десислава Любчева Колева

**********

Десислава Спасова Шишкова

**********

ТРАКИЯ

162206052

член

Николай Иванов Колев

**********

Катя Николова Стоянова

**********

ТРАКИЯ

162206053

член

Златомира Добрева Камова

**********

Таня Дамянова Капова

**********

ТРАКИЯ

162206054

член

Зорница Иванова Минчева

**********

Албена Йорданова Соколова - Грудлева

**********

ТРАКИЯ

162206055

член

Жечко Василев Узунов

**********

Йоана Кирилова Трионска

**********

ТРАКИЯ

162206057

член

Мирослав Димитров Шакаданов

**********

Елена Запренова Гънчевска

**********

ТРАКИЯ

162206060

член

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

**********

Стоичко Димитров Цветанов

**********

ТРАКИЯ

162206066

член

НАСКО ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ

**********

Николина Пенева Моллова

**********

ТРАКИЯ

162206071

член

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕРЕВ

**********

Стефка Димитрова Цветанова

**********

ТРАКИЯ

162206073

член

Десислава Пламенова Никова

**********

Габриел Сергеев Ацов

**********

ТРАКИЯ

162206074

член

Димо Димков Михалев

**********

Ваня Тодорова Капушева

**********

ЮЖЕН

162205003

член

АНЕЛИЯ ИЛИЕВА КОНАРЧЕВА

**********

Мариана Маринова Добрева

**********

ЮЖЕН

162205004

член

НИНА ИВАНОВА КЕЧЕВА

**********

Николинка Георгиева Макева

**********

ЮЖЕН

162205005

член

ТОНКА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА

**********

Христо Георгиев Макев

**********

ЮЖЕН

162205006

член

отказ

**********

Петър Василев Петков

**********

ЮЖЕН

162205007

член

АННА АНТОНОВА ПЪРВАНОВА

**********

Тодора Рангелова Хаджиева

**********

ЮЖЕН

162205010

зам.-председ.

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ШАХАНОВА

**********

Дорина Петрова Дечева

**********

ЮЖЕН

162205011

член

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

**********

Анелия Илиева Конарчева

**********

ЮЖЕН

162205012

член

ПЕНКА ВОЙНОВА СЕМКОВСКА

**********

Василка Благоева Симеонова

**********

ЮЖЕН

162205013

председател

РУКИЕ ХЮСЕИН АБДИ

**********

Елена Милчева Финджикова

**********

ЮЖЕН

162205014

член

СВЕТОСЛАВА ХРИСТЕВА ЦВЕТКОВА

**********

Мария Илиева Илиева

**********

ЮЖЕН

162205019

член

Росица Кирякова Добрева

**********

Станко Несторов Гюров

**********

ЮЖЕН

162205020

член

Анастас Илиев Джиджов

**********

Тоска Петрова Добрева

**********

ЮЖЕН

162205022

член

Галина Иванова Колева

**********

Николина Стоянова Василева

**********

ЮЖЕН

162205023

зам.-председ.

Димитър Тодоров Топалов

**********

Милена Стоянова Войводова

**********

ЮЖЕН

162205034

зам.-председ.

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ДЖУГАЛОВА

**********

Евелина Григорова Джугалова

**********

ЮЖЕН

162205037

член

ИВАН ДИМИТРОВ ДЖУКЕЛОВ

**********

Иван Величков Иванов

**********

ЮЖЕН

162205040

член

МИЛКА ЛЕОНИДОВА ТАШКОВА

**********

Гавраил Георгиев Гавраилов

**********

ЮЖЕН

162205046

член

отказ

**********

Павлина Недялкова Ангелова

**********

ЮЖЕН

162205048

член

ЙОРДАН ВАСКОВ ПЕТКОВ

**********

Константин Райчев Пеевски

**********

ЮЖЕН

162205052

член

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

**********

Нина Ангелова Дерменджийска

**********

ЮЖЕН

162205053

член

МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ

**********

Радослав Петков Георгиев

**********

ЮЖЕН

162205054

член

ИВЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА КРЪСТЕВА

**********

Магдалена Божидарова Попова

**********

ЮЖЕН

162205055

член

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ

**********

Нонка Тодорова Франгова

**********

ЮЖЕН

162205056

член

ПЕНА ПЕТКОВА КЮРКЧИЙСКА

**********

Херцелина Рангелова Георгиева

**********

ЮЖЕН

162205063

член

МАЯ КИРОВА ПЕНЕВА

**********

Йордан Георгиев Станчев

**********

ЮЖЕН

162205064

член

ОГНЯН БОЙКОВ ОРЛИНОВ

**********

Олга Николаевна Найденова

**********

ЮЖЕН

162205066

член

АНИ ЕДУАРД КОСТАДИНОВА

**********

Снежана Генчева Минева

**********

 

162205067

член

ТОМАС ПЕТРОВ МАДЖАРОВ

**********

Георги Иванов Станков

**********

ЮЖЕН

162205073

член

Иво Иванов Видев

**********

Павел Руменов Ликов

**********

ЮЖЕН

162205074

член

Боряна Николова Видева

**********

Ради Христов Радев

**********

ЮЖЕН

162205087

член

Милена Николаева Диманова

**********

Цвета Ламбрева Диманова

**********

ЮЖЕН

162205091

член

Радослав Петров Шаханов

**********

Румен Николов Благоев

**********

ЮЖЕН

162205092

секретар

Мария Иванова Иванова

**********

Милена Николаева Диманова

**********

ЮЖЕН

162205093

член

Атанас Ангелов Узунов

**********

Стефка Манолова Митева

**********

ЮЖЕН

162205094

член

Тамара Иванова Витанова

**********

Нина Иванова Кечева

**********

ЮЖЕН

162205095

член

Златка Атанасова Войнова

**********

Симеон Йорданов Симеонов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201002

член

Юлия Рангелова Несторова

**********

Марияна Стоянова Павлова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201003

член

Людмил Людмилов Несторов

**********

Весела Николаева Колева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201006

член

Маргарита Марио Георгиева

**********

Силвия Славчева Петрова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201008

член

Деница Георгиева Бичевска

**********

Красимира Бонева Маринова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201009

член

Ивайло Гочев Димитров

**********

Ангел Петров Аргиров

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201010

зам.-председ.

Елена димитрова Аролска

**********

Данчо Иванов Григоров

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201011

член

Теодора Иванова Василева

**********

Костадин Венков Леков

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201014

член

Иво Венциславов Брезелиев

**********

Марияна Асенова Неделчева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201015

председател

Иван Атанасов Карнаров

**********

Иван Атанасов Карналов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201019

секретар

Кирил Николов Къев

**********

Константин Аргиров Козбунаров

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201025

член

Милен Ненов Рангелов

**********

Ивайло Борисов Кукуров

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201026

член

Запрян Василев Павлов

**********

Запрен Василев Павлов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201028

член

Николай Йорданов Павлов

**********

Йорданка Димитрова Начева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201030

член

Петър Стоицов Кулинов

**********

Божидар Златев Танаски

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201035

член

Мария Иванова Стоянова

**********

Енгинар Мехмет Кулова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201036

член

Енгинар Мехмет Кулова

**********

Мария Иванова Стоянова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201039

член

Костадин Василев Василев

**********

Костадин Василев Василев

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201047

секретар

Ивайло Владков Петров

**********

Нина Илиева Пенкова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201048

член

Ваня Владимирова Тошева

**********

Цонка Александрова Дечева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201049

член

Марио Здравков Тошев

**********

Елиз Саркис Карушева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201051

член

Елена Николова Павлова

**********

Ивайло Владков Петров

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201052

секретар

Нина Иванова Кацарова

**********

Екатерина Хари Чилингирова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201057

член

Мариела Петрова Павлова

**********

Кирил Костадинов Пейчев

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201059

член

Мария Димитрова Ламбрева

**********

Елена Димитрова Аролска

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201060

член

Румяна Веселинова Узунова

**********

Иво Венциславов Брезелиев

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201061

член

Мария Христова Гъркова

**********

Борислав Пламенов Ангелов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201063

член

Павел Петров Вълков

**********

Нина Костадинова Главчева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201064

член

Константин Райчев Пеевски

**********

Силвия Николова Атанасова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201066

член

Гавраил георгиев Гавраилов

**********

Нина Иванова Кацарова - Герданова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201067

член

Георги Иванов Станков

**********

Виолета Найденова Присадникова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201068

член

Елена Младенова Младенова

**********

Стефан Колев Колев

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201069

член

Румен Николов Благоев

**********

Галина Иванова Колева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201071

член

Пламен Иванов Иванов

**********

Иван Борисов Василев

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201073

член

Маргарита Тодорова Карнарова

**********

Запрянка Тодорова Челибашка

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201074

зам.-председ.

Стефка Манолова Митева

**********

Димитър Тосков Тосков

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201075

член

Ивелин Дончев Дончев

**********

Светлана Радославова Грозданова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201077

член

Бисер Иванов Георгиев

**********

Виктория Атанасова Аргирова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201078

секретар

Божидар Златев Танаски

**********

Мария Атанасова Плачкова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201079

член

Кунка Димитрова Аджарова

**********

Валери Тодоров Величков

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201080

член

Манол Георгиев Дешев

**********

Стефка Ангелова Станчева

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201084

член

Тодор Георгиев Димов

**********

Теодор Георгиев Димов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201086

член

Красимира Костадинова Енчева

**********

Иванка Кръстева Яначкова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201095

член

Марк Иванов Енчев

**********

Ивана Димитрова Стоицова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201097

зам.-председ.

Весела Николаева Колева

**********

Гергана Благоева Маркова

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201099

член

Петър Николаев Мигдалов

**********

Благовест Йосифов Атанасов

**********

ЦЕНТРАЛЕН

162201100

член

Станка Тенчова Жекова

**********

Петър Стоицов Кулинов

**********

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения