Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 289-МИ
Пловдив, 02.09.2021

ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

Подадено е заявление с вх. №331/01.09.2021г. от Дончо Милков Киров, ЕГН ********** до Общинска избирателна комисия Пловдив, с което на основание чл. 30, ал.4, т.3 от ЗМСМА се иска предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник в Общински съвет Пловдив, поради подаване на оставка.

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. В чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА е предвидено, че в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 3, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. С Решение № 102-МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия Пловдив е регистрирана кандидатска листа на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, в която под № 6 е регистриран Ангел Благоев Молев, с ЕГН **********, който следва да бъде обявен за избран на мястото на Дончо Милков Киров.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 3 и ал. 7 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Дончо Милков Киров, ЕГН:**********, избран за общински съветник от листата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Дончо Милков Киров, ЕГН: ********** удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – Ангел Благоев Молев, ЕГН: **********.

ИЗДАВА удостоверение на избрания за общински съветник.

Настоящото решение може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.09.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения