№ 107-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Северен, Западен, Източен и Тракия на Община Пловдив, предложени от политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 106-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община Пловдив.

№ 105-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от Политическа партия “Обединена Социалдемокрация“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 104-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Южен, Северен, Тракия, Източен, Западен на Община Пловдив, предложени от политическа партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 103-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия Политическа партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 102-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община Пловдив.

№ 101-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кметове на райони Източен, Западен, Северен и Южен на Община Пловдив, предложени от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 100-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община Пловдив.

№ 99-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от Политическа партия „Български Земеделски Народен Съюз“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 98-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия Политическа партия „Български Земеделски Народен Съюз“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 97-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 96-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кметове на райони – Северен, Южен, Централен, Община Пловдив, предложен от коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 95-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от политическа партия „Възраждане“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 94-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Южен, Северен, Тракия, Източен, Западен на Община Пловдив, предложени от политическа партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 93-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия Политическа партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 92-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 91-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Анонимен сигнал с вх. № 2/24.09.2019г. в Регистъра за жалби и сигнали на ОИК ПЛОВДИВ постъпил в Общинската избирателна комисия, община Пловдив на 23.09.2019г.

№ 90-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 89-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

№ 88-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистриране на кандидати за кмет на район Южен, на Община Пловдив, предложени от партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

Календар

Решения

  • № 287-МИ / 14.11.2019

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 286-МИ / 07.11.2019

    относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 285-МИ / 04.11.2019

    относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения