Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 102-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 20 /24.09.2019г. в 12:30 часа, във входящия регистър на кандидатите за общински съветници от Спас Янев Панчев, в качеството му представляващ  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, чрез пълномощника Георги Иванов Колев, с искане за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 51 /петдесет и един/ кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).  

 Партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 40-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

       Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 62-МИ)- 1 бр.;
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс 51 /петдесет и един/ броя;
 3. Пълномощно -1 бр.;

Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4, във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                        

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН на кандидата

1

Георги

Иванов

Колев

**********

2

Кирил

Атанасов

Търев

**********

3

Петър

Стайков

Петров

**********

4

Таня

Петрова

Георгиева

**********

5

Дончо

Милков

Киров

**********

6

Ангел

Благоев

Молев

**********

7

Никола

Митев

Иванов

**********

8

Бояна

Борисова

Маркова

**********

9

Иван

Георгиев

Вандев

**********

10

Мария

Тонева

Динева

**********

11

Иван

Вълков

Добревски

**********

12

Христо

Йорданов

Паунов

**********

13

Радуил

Лазаров

Стойнов

**********

14

Николай

Димитров

Гарабинов

**********

15

Даниела

Николова

Николова-Кършева

**********

16

Павел

Тодоров

Тимонов

**********

17

Стойчо

Димитров

Тодоринов

**********

18

Петър

Манев

Петров

**********

19

Димитър

Любенов

Червенков

**********

20

Петър

Николаев

Дадански

**********

21

Георги

Любомиров

Мутафчиев

**********

22

Иван

Иванов

Запрянов

**********

23

Илия

Николов

Матаков

**********

24

Илиян

Емилов

Велков

**********

25

Борис

Русев

Вълев

**********

26

Владимир

Сашов

Симеонов

**********

27

Марин

Митков

Митев

**********

28

Пепи

 

Ангеловски

**********

29

Надежда

Георгиева

Колева

**********

30

Георги

Христов

Христев

**********

31

Тонислав

Анев

Стефанов

**********

32

Александър

Захариев

Захариев

**********

33

Чавдар

Тихомиров

Кумчев

**********

34

Калин

Георгиев

Ганчев

**********

35

Красимира

Стаматова

Тупарова

**********

36

Любен

Минков

Жилков

**********

37

Живко

Христов

Кабасакалов

**********

38

Николай

Иванов

Стоянов

**********

39

Елиян

Иванов

Славов

**********

40

Петър

Тодоров

Атанасов

**********

41

Чавдар

Георгиев

Марков

**********

42

Станимир

Петров

Шишков

**********

43

Иван

Димитров

Банков

**********

44

Петър

Петков

Кошничарски

**********

45

Мария

Стефанова

Пашова

**********

46

Марияна

Димитрова

Чалъмова

**********

47

Марио

Георгиев

Йорданов

**********

48

Петя

Стефанова

Иванова

**********

49

Енчо

Стоянов

Стоянов

**********

50

Валентина

Борисова

Кисова

**********

51

Антония

Георгиева

Колева

**********

  

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

40-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения