05.03.2024

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 06.03.2024 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

15.11.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 16.11.2023 г. от 13:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

06.11.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 06.11.2023 г. от 05:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

05.11.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 05.11.2023 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

04.11.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 04.11.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

02.11.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 03.11.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

01.11.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ ВТОРИ ТУР

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и с протоколно решение от 31 октомври 2023г. Централната избирателна комисия разрешава на ОИК с насрочени втори тур на избори за кметове на 5 ноември 2023г., да публикува на интернет страницата на ОИК предпечатният образец на бюлетините за гласуване въ втори тур:

30.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 30.10.2023 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

29.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 29.10.2023 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред

28.10.2023

ДО ВСИЧКИ СИК, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На 27.10.2023 г., в 20:37 ч., на сайта на Централната избирателна комисия, бе публикувано Решение № 2819-МИ относно начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Според решението, на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г., гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини. 

Решението на ЦИК е получено на 27.10.2023 г., в 22:07 ч., на електронната поща на ОИК Пловдив,с указания да бъде предоставено на всички СИК, като също така се указва, при предаването на книжата и материалите по чл. 215 ИК на СИК, да не се предоставят ролките специализирана хартия за машинно гласуване.

По информация от областния управител, на област с административен център-Пловдив, в 08:15 ч. на 28.10.2023 г., всички специализирани устройства за машинно гласуване, предназначени за община Пловдив, по разпореждане на ЦИК, са били върнати в София. 

Съгласно Решение № 2635-МИ от 11.10.2023 г. на ЦИК, е сключен договор със “СИЕЛА НОРМА” АД за „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове”, като общинските избирателни комисии не са страна по този договор и нямат права и задължения по него.

Така създалата се безпрецедентна ситуация и всички събития от последните 24 часа, поставят пред сериозно изпитание цялата изборна администрация. ОИК Пловдив, в изпълнение на своите задължения, е провела обучение на всички над 470 секционни избирателни комисии, включващи над 4000 души, за смесен тип гласуване. Подобни съществени изменения в изборния процес непосредствено преди изборния ден, създават недоверие в изборната администрация относно способността ѝ успешно да проведе честни и прозрачни избори и рушат доверието в изборния процес.

Въпреки извънредните обстоятелства ОИК Пловдив счита, че съставите на секционните избирателни комисии ще подходят отговорно към своите задължения и ще обезпечат в пълна степен провеждането на честни и демократични избори. С оглед изключително динамичната обстановка, Общинската избирателна комисия има готовност и ще указва пълно съдействие и своевременно ще уведомява съставите на СИК за настъпили промени, както и насърчава всички избиратели да упражнят своето активно избирателно право. 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 28.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред

27.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 27.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

26.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 26.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

25.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 25.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

24.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 24.10.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следният дневен ред:

23.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 23.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

 

22.10.2023

Съобщение

От 23.10.2023 г. адресът на Общинската избирателна комисия Пловдив е както следва: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 6.

21.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 22.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

20.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, обявява на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че за тяхното придвижване до избирателните секции и обратно до техния дом е осигурен специализиран транспорт. Заявки за транспорт ще се приемат от 08.00 часа на 25.10.2023 г. до 17.00 часа на 29.10.2023 г., на телефони: 032/962478 и 0887484884.

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК 

В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

16

22

01

025

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов"

ул. "Янко Сакъзов" № 2

16

22

01

029

ОУ "Д-р Петър Берон"

ул."Ген. Д. Николаев" № 46

16

22

01

031

ОУ "Д-р Петър Берон"

ул."Ген. Д. Николаев" № 46

16

22

01

045

СУ " Цар Симеон Велики"

ул."Лука Касъров" № 13

16

22

01

053

ОУ "Душо Хаджидеков"

ул."Антон Папазов" № 18

16

22

01

067

СУ „Св. Паисий Хилендарски"

ул."Родопи" № 48

16

22

01

068

СУ „Св. Паисий Хилендарски"

ул."Родопи" № 48

16

22

01

075

ОУ "Душо Хаджидеков"

ул."Богомил" № 32

16

22

01

081

Професионална гимназия по битова техника

ул."Иван Перпелиев" № 2

16

22

01

085

СУ "Любен Каравелов"- сграда 2

ул."Мара Гидик" № 37

 

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН “ИЗТОЧЕН“

код на област

код на община

код на район

секция №

местоположение/сграда

адрес

16

22

02

1

ОУ "Димчо Дебелянов"

ул. "Ландос№34

16

22

02

9

фоайе - Общежитие на слепите

ул. "Ландос" № 24

16

22

02

10

СОУ "Симон Боливар"

ул. " Преспа" № 1

16

22

02

21

СОУ "Найден Геров"

ул. " Кемера" № 27

16

22

02

31

СОУ "Найден Геров"- начален курс/

ул. " Възход" № 26

16

22

02

38

НУ " Кирил Нектариев"

ул. " Правда" № 17

16

22

02

44

ОУ "Пенчо Славейков"

ул. " Батак"    № 57

16

22

02

54

ПГТ "Гоце Делчев"

ул. " Арх. К. Петков" № 1

16

22

02

60

ОУ " Васил Левски"

ул. " Ралица " № 2

16

22

02

65

Ну " Петко Рачев Славейков"

ул. " Славянска " № 82

 

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН  „ЗАПАДЕН”

код на

област

код на община

код на район

секция №

местоположение/сграда

адрес

16

22

3

1

ОУ "Елин Пелин"

ул. "Ген. Колев" №42

16

22

3

6

РЗИ

ул. "Перущица" №1

16

22

3

7

ОУ "Васил Петлешков"

бул. "Пещерско шосе" № 131

16

22

3

15

СУ “Св.Св. Кирил и Методий”

ул. "Явор" № 31

16

22

3

25

ОУ "Драган Манчов"

ул. "Чемшир" № 11

16

22

3

32

СУ "Васил Левски"

бул. Шести септември" №1

16

22

3

41

ОУ "Тодор Каблешков"

ул. "Елена" № 6

16

22

3

47

ФИЛКАБ АД

ул. "Коматевско шосе" №92

 

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН  „СЕВЕРЕН”

код на

област

код на община

код на район

секция №

местоположение/сграда

адрес

16

22

04

001

Френска езикова гимназия

ул.”Вук Караджич” № 13А

16

22

04

028

ОУ „Райна Княгиня”

ул.”Полк. Сава Муткуров” № 40

16

22

04

043

НУ „Христо Ботев”

ул.”Зайчар” № 7

16

22

04

048

ПГ КИТ

ул.”Никола Беловеждов” № 16

16

22

04

054

СУ „Христо Г. Данов”

ул.”Ален мак” № 1

16

22

04

061

СУ „Никола Вапцаров”

ул.”Огражден” № 10

16

22

04

066

СУ „П.К.Яворов”

бул. „България” № 136

16

22

04

069

ОУ „Панайот Волов

ул.”Дилянка” № 29

16

22

04

070

ОУ „Димитър Димов”

ул. „Генерал Кутузов” №2

 

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „ЮЖЕН“

код на

област

код на община

код на район

секция №

местоположение/сграда

адрес

16

22

05

001

СУ „Братя Миладинови“

ул. Тодор Александров 14

16

22

05

007

СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда

ул. Даме Груев 60

16

22

05

016

НУ „Климент Охридски“

ул. Прилеп 2

16

22

05

020

Медицински колеж

ул. Братя Бъкстон 120

16

22

05

024

ОУ „Яне Сандански“

ул. Кичево 2

16

22

05

032

СУ „Константин Величков“        

ул. Бугариево 28

16

22

05

038

СУ „Свети Константин Кирил Философ“ – малка сграда

ул. Чорлу 20

16

22

05

042

СУ „Свети Константин Кирил Философ“

ул. Георги Кондолов 44а

16

22

05

053

ОУ „Димитър Талев“ – физкултурен салон

ул. Кузман Шапкарев 1

16

22

05

071

ОУ „Стоян Михайловски“

ул. Константин Геров 45

16

22

05

087

Дом за стари  хора „Свети Василий Велики“

ул. Коматевско шосе 28

16

22

05

089

ОУ „Захари Стоянов“ – Коматево

ул. Коматевско шосе 137

 

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН  „ТРАКИЯ“

код на

област

код на община

код на район

секция №

местоположение/сграда

адрес

16

22

06

003

СУ "Черноризец  Храбър"

ЖК "Тракия", ул.”Съединение” 9

16

22

06

027

СУ "Димитър Матевски"

ЖК "Тракия", ул.„Съединение” 26

16

22

06

040

СУ "Св.Софроний Врачански"

ЖК "Тракия", ул.„Съединение” 53

16

22

06

068

СУ "Св. Седмочисленици"

ЖК "Тракия", ул.„Съединение” 81

18.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 18.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

16.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, уведомява членовете на СИК, че обученията им ще бъдат проведени присъствено, в Палата № 6 на Международен панаир-Пловдив(гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37), съгласно долупосочения график: 

Дата

Задължителна регистрация

Начален час на обучение

РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК

24.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК

25.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК

26.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК

Всички членове следва да спазят часовия диапазон, определен за задължителната регистрация, а именно: от 17:00 – 18:00 ч., както и графика за провеждане на обучения за района, в който се намира тяхната избирателна секция!

15.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 16.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

14.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК 1622-Пловдив, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

13.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 14.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

11.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, ОИК 1622-Пловдив, указва на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

Застъпниците се регистрират в ОИК 1622-Пловдив чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

10.10.2023

Предпечатен образец на бюлетини

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Пловдив, на 29.10.2023 г., както следва:

09.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 10.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

04.10.2023

Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

02.10.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 03.10.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

01.10.2023

На вниманието на партиите и коалициите с квоти в СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Общинската избирателна комисия 1622 - Пловдив указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ .

 

29.09.2023

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ОИК 1622-Пловдив, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес/извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

 

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
29.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 30.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

28.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 28.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следният дневен ред:

27.09.2023

Жребий на реда за представяне на ПП, КП, МК и ИК в диспутите по Радио Пловдив и БНТ 2 Пловдив

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, информира представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както и както и представители на съответните регионални радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ, че на 27.09.2023 г. в 18:00 ч., на адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала, ще бъде проведен жребий за реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

26.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 27.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следният дневен ред:

25.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 26.09.2023 г. от 18:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

23.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 24.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

18.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет–Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, етаж първи, стая № 104.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

 

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Забележка: Партиите, коалициите и местните коалиции може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

 1. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНО: Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

17.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 18.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

15.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 16.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

10.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет–Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, етаж първи, стая № 104.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

При регистрация на ИК  в ОИК единствените документи, които следва да са нотариално заверени са образците от подписите на лицата, участващи в ИК.

10.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет–Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ №20, етаж първи, стая № 104.

Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

При регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

При подаване на документи за регистрация в ОИК на местна коалиция не се изисква нотариална заверка на подписите и/или съдържанието на представените документи.

За регистрация на местна коалиция се представя документ за банкова сметка на партия от състава на местната коалиция или от състава на коалиция, която участва в местната коалиция, без да е необходимо да е новооткрита.

10.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет–Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ №20, етаж първи, стая № 104.
Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!
ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

При представяне на заявление за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции, не се изисква представяне на удостоверения за актуално състояние на партиите, удостоверения за регистрация в ЦИК или копия от решения на ЦИК за регистрация на съответната партия или коалиция.

Партиите, коалициите и местните коалиции, може да представят в ОИК заявления и предложения, без да са подпечатани с печата на партията или коалицията (ако има такъв).

09.09.2023

Насрочено заседание

Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив, се свиква за заседание на 11.09.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2, Заседателна зала при следния дневен ред:

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 370-МИ / 06.03.2024

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

 • № 369-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

 • № 368-МИ / 06.11.2023

  относно: Отпадане от кандидатската листа на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“ на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на район “Северен” в община Пловдив и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения