№ 7-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т.22 и т.23, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс и Решение № 849-МИ/28.08.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 6-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.87, ал.1, т.1, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1 и чл. 125 и чл. 231 от Изборния кодекс, Решение № 607-МИ/14.08.2019 год. и Решение № 608-МИ/14.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 5-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Маркиране на печата на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.79 от Изборния кодекс и Решение № 618-МИ/15.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 4-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Осъществяване на контакти с медиите и избор на говорител на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 3-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.76, ал.2 и чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 2-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, както и Решение № 1/22.03.2019 год на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 1-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.85, чл.86, чл.87, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.88 от Изборния кодекс, както и Решение № 848-МИ/28.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Календар

Решения

  • № 287-МИ / 14.11.2019

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 286-МИ / 07.11.2019

    относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 285-МИ / 04.11.2019

    относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения