Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Пловдив, 09.09.2019

ОТНОСНО: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.76, ал.2 и чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 

            1.Възлага на Председателя на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, да представлява Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив по дела, по които комисията е страна, пред съдилищата и другите институции.

            2.При отсъствие на председателя, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив се представлява от изрично определен от него заместник-председател, секретар или член на комисията.

     Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:34 часа

Свързани решения:

26-МИ/11.09.2019

Календар

Решения

  • № 137-МИ / 13.10.2019

    относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 136-МИ / 10.10.2019

    относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

  • № 135-МИ / 10.10.2019

    относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения