№ 247-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образeц на бюлетина за кмет на Община Пловдив и кметове на райони, както и начина на изписване на имената на допуснатите до участие във втори тур кандидати регистрирани за участие в местните избори за кмет на Община Пловдив, който ще се проведе на 03.11.2019г.

№ 246-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Северен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 245-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Южен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 244-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Западен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 243-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Източен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 242-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Централен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 241-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 240-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Преброяване на гласовете в секционна избирателна комисия (СИК) № 162202010 – район „Източен“, град Пловдив, поради констатирано съществено несъответствие при отчитане на резултати от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Пловдив.

№ 239-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на Разписка № 162200045002 поради техническа грешка при въвеждане на данните

№ 238-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от пълномощник на Коалиция „БСП за България“ за нарушение на ИК.

№ 237-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от упълномощен представители на ПП ГЕРБ за нарушение на ИК.

№ 236-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнали от упълномощени представители на „Център за граждански инициативи – Немезида“.

№ 235-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

№ 234-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Евелин Парасков – кандидат за кмет на район „Южен“ от Съюз за Пловдив.

№ 233-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Тодор Панчев с вх. № 27/27.10.2019 год. от 14:10 часа.

№ 232-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Катя Панчева с вх. № 26/27.10.2019 год. от 14:05 часа.

№ 231-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал по телефона от Тодор Петров с вх. № 28/27.10.2019 год. от 14:10 часа.

№ 230-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал по телефона от Първо РУ с вх. № 25/27.10.2019 год. от 14:00 часа.

№ 229-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал Бояна Маркова с вх. № 21/27.10.2019 год. от 13:15часа.

№ 228-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 287-МИ / 14.11.2019

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 286-МИ / 07.11.2019

    относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 285-МИ / 04.11.2019

    относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения