Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 180-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпило  е  заявление за регистрация на представители на кандидатска листа с вх. № 157/21.10.2019г. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Румяна Богданова Толова, упълномощена от Георги Петров Титюков, в качеството си  на представляващ коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител. Извършена е проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД, като  са констатирани два бр. несъответствия за  посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък с вх. №157/21.10.2019г. от коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“, Общинската избирателна комисия Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

КАТЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

**********

№001/19.10.2019Г.

ЕЛЕНА ХРИСТОВА КУЗМАНОВА

**********

№ 002 /19.10.2019 г.

ТОМА ИВАНОВ НЕЗАМОВ

**********

№ 003 /19.10.2019 г.

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

**********

№ 004 /19.10.2019 г.

ЛАМБРИ КОСТАДИНОВ РУСЕНОВ

**********

№ 005 /19.10.2019 г.

СТАМЕН АТАНАСОВ СТАМОВ

**********

№ 006 /19.10.2019 г.

ВЕРА ПЕТРОВА ВИЧЕВА

**********

№ 007 /19.10.2019 г.

ДОРА ГЕОРГИЕВА ДОБРИЧКОВА

**********

№ 008 /19.10.2019 г.

СОНЯ ГАРБИС ХЪНГИКЯН-АВЕДИСЯН

**********

№ 009 /19.10.2019 г.

ТОМАС ШАВАРШ АВЕДИСЯН

**********

№ 010 /19.10.2019 г.

ГОСПОДИН САШЕВ РАХНЕВ

**********

№ 011 /19.10.2019 г.

ЙОАНА СТЕФАНОВА ТАГАРЕВА

**********

№ 012/19.10.2019 г.

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

**********

№ 013 /19.10.2019 г.

КОСТАНТИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

**********

№ 014 /19.10.2019 г.

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

**********

№ 015/19.10.2019 г.

СЛАВКА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

**********

№ 016/19.10.2019 г.

ХРИСТО СТОЙНОВ ЧОЛАКОВ

**********

№ 017/19.10.2019 г.

ГЕОРГИ ЯНЕВ ЯНЕВ

**********

№ 018 /19.10.2019 г.

КРИСТИАН ЕМИЛОВ КОСТАДИНОВ

**********

№ 019 /19.10.2019 г.

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА

**********

№ 020 /19.10.2019 г.

ЛИДИЯ ВИКЕНТИЕВА КОСТОВА

**********

№ 021 /19.10.2019 г.

АНЕЛИЯ ГАЛИНОВА АНГЕЛОВА

**********

№ 022/19.10.2019 г.

ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

**********

№ 023 /19.10.2019 г.

ВАЧАГАН АГОП ГИЛИГЯН

**********

№ 024 /19.10.2019 г.

ЧАВДАР НИКОЛОВ КАМЕНАРОВ

**********

№ 025 /19.10.2019 г.

РАДКА БОЖКОВА КАМЕНАРОВА

**********

№ 026 /19.10.2019 г.

ЕВДОКИЯ ЦВЕТКОВА НАНОВСКА-РАХНЕВА

**********

№ 027 /19.10.2019 г.

РАЙНА ДИМИТРОВА ХАДЖИКИНОВА

**********

№ 028 /19.10.2019 г.

ЛИНА СТЕФАНОВА ГРУЕВА

**********

№ 029 /19.10.2019 г.

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГРУЕВА

**********

№ 030 /19.10.2019 г.

КОСТА КИРИЛОВ МАКЕДОНСКИ

**********

№ 031 /19.10.2019 г.

ЕМИЛ ЙОСИФОВ ИМАНОВ

**********

№ 032/19.10.2019 г.

ЗОРНИЦА ПЕТРОВА КИРОВА

**********

№ 033/19.10.2019 г.

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИЛЕВА

**********

№ 034 /19.10.2019 г.

СЕТА ОННИК ЙОЗГАТЛИЯН

**********

№ 035 /19.10.2019 г.

ТОДОРКА КЕЧЕВА ГИЧЕВА

**********

№ 036 /19.10.2019 г.

СОНЯ ХМАЯК МЕКЕНЯН

**********

№ 037 /19.10.2019 г.

КОЙЧО ЖЕЛЕВ ВЪЛЧЕВ

**********

№ 038/19.10.2019 г.

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МИЛИЕВ

**********

№ 039 /19.10.2019 г.

СОНЯ КЕВОРК ДЖАМАГОЧИЯН

**********

№ 040 /19.10.2019 г.

СОФКА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА

**********

№ 041 /19.10.2019 г.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МЕГЛЕНЧЕВ

**********

№ 042 /19.10.2019 г.

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЧЕРЕШАРОВА

**********

№ 043 /19.10.2019 г.

КАЛИНА СЕРГЕЕВА СИМЕОНОВА

**********

№ 044 /19.10.2019 г.

БИСТРА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА -НАЛДЖИЯН

**********

№ 045 /19.10.2019 г.

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 046 /19.10.2019 г.

СИЛВА ТАНИЕЛ ДОЛМАЯН

**********

№ 047 /19.10.2019 г.

КРИКОР ГАРБИС ДОЛМАЯН

**********

№ 048 /19.10.2019 г.

МАРТИН МЕТОДИЕВ РУЖИНОВ

**********

№ 049 /19.10.2019 г.

МЕТОДИ ВАСИЛЕВ РУЖИНОВ

**********

№ 050 /19.10.2019 г.

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА МЕГЛЕНЧЕВА

**********

№ 051 /19.10.2019 г.

МАРИЯНА СТОЯНОВА ХАДЖИДЕМИРОВА

**********

№ 052 /19.10.2019 г.

ЗЛАТКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

**********

№ 053 /19.10.2019 г.

СТЕФАНО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

№ 054 /19.10.2019 г.

АСЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 055 /19.10.2019 г.

КРИКОР МИСАК МАЛХАСЯН

**********

№ 056 /19.10.2019 г.

МАРИЯ НИКОЛОВА ХАРАЛАМПОВА

**********

№ 057 /19.10.2019 г.

ВАСИЛ ГАНЕВ ВАСИЛЕВ

**********

№ 058 /19.10.2019 г.

НЕВЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

**********

№ 059 /19.10.2019 г.

СИЛВИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА

**********

№ 060 /19.10.2019 г.

АНИ КИРКОР МАЛХАСЯН

**********

№ 061 /19.10.2019 г.

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

**********

№ 062 /19.10.2019 г.

ИГЛИКА ЦВЕТАНОВА СИРАКОВА

**********

№ 063 /19.10.2019 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ КИСОВ

**********

№ 064 /19.10.2019 г.

АВГУСТ АСЕНОВ ФИНГОВ

**********

№ 065 /19.10.2019 г.

АНКА ГЕОРГИЕВА КАЛЕНОВА-ГАДЖЕВА

**********

№ 066 /19.10.2019 г.

ТАКВОР АГОП ГИЛИГЯН

**********

№ 067 /19.10.2019 г.

АНУШ КАРНИК ТАХМИЗЯН

**********

№ 068 /19.10.2019 г.

РАДКА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

**********

№ 069 /19.10.2019 г.

ЙОРДАН ИЛИЕВ ТОМОВ

**********

№ 070 /19.10.2019 г.

ОЛГА ЗАХАРОВНА МОСТОВА

**********

№ 071 /19.10.2019 г.

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

**********

№ 072/19.10.2019 г.

ТАНЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

**********

№ 073 /19.10.2019 г.

ИВАНКА КОСТАДИНОВА ВЪТЕВА

**********

№ 074/19.10.2019 г.

СПАСКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

**********

№ 075 /19.10.2019 г.

ВАНЯ ДИМИТРОВА ИКОНОМОВА

**********

№ 076 /19.10.2019 г.

ИВИЛИНА АТАНАСОВА ГАВАЗОВА

**********

№ 077/19.10.2019 г.

СВЕТЛА СТОЯНОВА АЛАБОЗОВА

**********

№ 078 /19.10.2019 г.

ЕРАМ АБРО МИНАСЯН

**********

№ 079 /19.10.2019 г.

ГАБРИЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ

**********

№ 080 /19.10.2019 г.

АРУСЯК ГАРО АПРЯНОВА-КАРАИВАНОВА

**********

№ 081 /19.10.2019 г.

ЗАРУХИ АГОП ЙОЗГАТЛЯН

**********

№ 082 /19.10.2019 г.

ИЛИЯН ВАСКОВ МУТАФОВ

**********

№ 083 /19.10.2019 г.

ВЕСЕЛИН ВАСКОВ МУТАФОВ

**********

№ 084 /19.10.2019 г.

МОВСЕС СИМОН ТЮТЕЛЯН

**********

№ 085 /19.10.2019 г.

АРШАЛУИС БАРКЕВ ТАХМИЗЯН

**********

№ 086 /19.10.2019 г.

ГАРАБЕД АРТИН АМУДЖИЯН

**********

№ 087 /19.10.2019 г.

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛИЕВА

**********

№ 088 /19.10.2019 г.

АННА РАЙЧЕВА МИЛЕВА

**********

№ 089 /19.10.2019 г.

ДИМКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

**********

№ 090 /19.10.2019 г.

ТОДОРКА ТОДОРОВА БАБУНОВА

**********

№ 091 /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА ПЕТКОВА КАРАМАНОВА

**********

№ 092 /19.10.2019 г.

РАДОСТИН РУМЕНОВ КАРАМАНОВ

**********

№ 093 /19.10.2019 г.

ВИЛИНА ИВАНОВА БОНОВА

**********

№ 094  /19.10.2019 г.

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

**********

№ 095/19.10.2019 г.

МАРИЯНА МАРИНОВА ШИШКОВА

**********

№096 /19.10.2019 г.

МИНКА ДИМИТРОВА КАТЕРИНСКА

**********

№ 097/19.10.2019 г.

РАДИНА ВИДЕВА ГОСПОДИНОВА

**********

№ 098/19.10.2019 г.

ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ ГАДЖЕВ

**********

№  099 /19.10.2019 г.

ИЛКО ОГНЯНОВ ГАДЖЕВ

**********

№  100 /19.10.2019 г.

НИНА ИВАНОВА НЕНЧЕВА

**********

№ 101 /19.10.2019 г.

МАРИЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА

**********

№  102/19.10.2019 г.

ЛИЛИЯ ЖЕКОВА ЖЕКОВА

**********

№ 103 /19.10.2019 г.

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

**********

№ 104/19.10.2019 г.

АНЕТА ВАЛЕНТИНОВА НАЙДЕНОВА

**********

№ 105 /19.10.2019 г.

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

**********

№ 106/19.10.2019 г.

ЕЛКА ЦОНКОВА ТАШКОВА

**********

№  107/19.10.2019 г.

АНТОН МОМЧИЛОВ ТАШКОВ

**********

№ 108 /19.10.2019 г.

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ГОГОВА

**********

№ 109 /19.10.2019 г.

ПЕТЪР ВЕНЕЛИНОВ ДОЧКОВ

**********

№ 110/19.10.2019 г.

НАДЕЖДА ТРИЧКОВА ДОЧКОВА

**********

№ 111 /19.10.2019 г.

МИТКО ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ

**********

№112 /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ДИМИТРОВА

**********

№113/19.10.2019 г.

ГАНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

№ 114 /19.10.2019 г.

РАДКА ПЕТРОВА МИРЕВА-ЙОНОВА

**********

№ 115/19.10.2019 г.

ЕМИЛ АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ

**********

№ 116 /19.10.2019 г.

ДИМКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

**********

№ 117/19.10.2019 г.

СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ НАНОВ

**********

№ 118 /19.10.2019 г.

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА

**********

№ 119 /19.10.2019 г.

ПАВЕЛ СТОЯНОВ ДИНЧИЙСКИ

**********

№ 120 /19.10.2019 г.

ЗОЯ КОСТАДИНОВА ЙОВОВА

**********

№ 121 /19.10.2019 г.

РАНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

**********

№ 122 /19.10.2019 г.

СТОЙКА РАНГЕЛОВА ДОБРЕВА

**********

№ 123/19.10.2019 г.

ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА-КАНДАЛЖИЕВА

**********

№124 /19.10.2019 г.

ПЕПА ДИМОВА КУЗЕВА

**********

№  125/19.10.2019 г.

ЛОРА БОЙКОВА МИЦКУЛЕВА

**********

№ 126 /19.10.2019 г.

СВЕТОЗАР АНГЕЛОВ НЕЙКОВ

**********

№ 127 /19.10.2019 г.

ЕЛКА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА

**********

№ 128 /19.10.2019 г.

РОСИЦА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА

**********

№ 129  /19.10.2019 г.

ДИАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА

**********

№ 130 /19.10.2019 г.

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ СТОЕВ

**********

№ 131 /19.10.2019 г.

РОБЕРТА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

**********

№ 132/19.10.2019 г.

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

**********

№ 133/19.10.2019 г.

ДОБРИНА ЕНЧЕВА ЧАУШЕВА

**********

№134 /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЕНЕВА

**********

№ 135 /19.10.2019 г.

КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ШИВАРОВА

**********

№ 136 /19.10.2019 г.

РАЙНА ИВАНОВА ГУДЕВА

**********

№  137 /19.10.2019 г.

МИЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

**********

№ 138/19.10.2019 г.

РАЛИЦА АЛЕКСЕЕВА ТОПЧИЕВА

**********

№ 140/19.10.2019 г.

ГАЛИНА АЛЬОШЕВА ТОПЧИЕВА

**********

№ 141 /19.10.2019 г.

ГИЧО СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ

**********

№142 /19.10.2019 г.

РУМЯНА НИКОЛОВА АПЕЛЯН

**********

№ 143/19.10.2019 г.

МАРИ ВАРТАН АПЕЛЯН

**********

№ 144/19.10.2019 г.

ВАРТАН КЕВОРК АПЕЛЯН

**********

№ 145 /19.10.2019 г.

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА

**********

№ 146/19.10.2019 г.

МАЯ СТЕФАНОВА ТОШЕВА

**********

№ 147/19.10.2019 г.

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

**********

№ 148 /19.10.2019 г.

ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА ПАРУШЕВА

**********

№149/19.10.2019 г.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

**********

№ 150/19.10.2019 г.

РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

**********

№ 151/19.10.2019 г.

МАРИЯНКА КОСТАДИНОВА КАЛЧЕВА

**********

№ 152 /19.10.2019 г.

ИВАН ИВАЙЛОВ КАРАДЖОВ

**********

№ 153/19.10.2019 г.

ИНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

**********

№ 154 /19.10.2019 г.

ГАЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

**********

№155/19.10.2019 г.

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КУБАТОВА

**********

№ 156 /19.10.2019 г.

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КУШЛЕВ

**********

№ 157/19.10.2019 г.

ПЕНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

**********

№ 158/19.10.2019 г.

СОФИЯ РУМЕНОВА СИРАКОВА

**********

№ 159 /19.10.2019 г.

МИХАЕЛА РУМЕНОВА СИРАКОВА

**********

№ 160 /19.10.2019 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СМИЛЯНОВ

**********

№  161/19.10.2019 г.

ПЕНКА БОТЕВА ДИМОВА

**********

№ 162 /19.10.2019 г.

ДИЯНА ТЪРПОВА КАНТАРДЖИЕВА

**********

№  163 /19.10.2019 г.

ВАСИЛКА КАРЧЕВА СМИЛЯНОВА

**********

№ 164 /19.10.2019 г.

ПЕНА СТОИЛОВА ИВАНОВА

**********

№ 165/19.10.2019 г.

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

№ 166/19.10.2019 г.

ЗЛАТКА ПЕНЧЕВА ТРАЕВА

**********

№167/19.10.2019Г.

КАТЯ ИВАНОВА ГЕНОВА

**********

№168/19.10.2019 г.

ТЕОДОРА МИНКОВА ДЕНКОВА

**********

№   169/19.10.2019 г.

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДЕНКОВА

**********

№ 170/19.10.2019 г.

ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА СТОЙНОВА

**********

№ 171/19.10.2019 г.

СВЕТЛА ЛАЗАРОВА ПОПИВАНОВА

**********

№ 172/19.10.2019 г.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПОПИВАНОВ

**********

№ 173/19.10.2019 г.

ЯСЕНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

**********

№  174/19.10.2019 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

**********

№175/19.10.2019 г.

ВАСКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

**********

№ 176 /19.10.2019 г.

ДИМО ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ

**********

№  177/19.10.2019 г.

ИРИНА НИКОЛОВА СТАНЕВА

**********

№ 178/19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ЦАРЕВ

**********

№ 179/19.10.2019 г.

МИМА ВЪЛЕВА СТАНЧЕВА

**********

№  180/19.10.2019 г.

НИНА ТРИФОНОВА ХРИСТЕВА

**********

№ 181/19.10.2019 г.

ЙОВКА НИКОЛОВА ТАНЕВА-ПЕТКОВА

**********

№ 182/19.10.2019 г.

МАРИЯНА КЪНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА

**********

№ 183/19.10.2019 г.

ИСКРЕН ЛЮБОМИРОВ ЕНЧЕВ

**********

№184/19.10.2019 г.

ХРИСТИНА АВРАМОВА ЕНЧЕВА

**********

№ 185/19.10.2019 г.

АРАХАНГЕЛ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ

**********

№186/19.10.2019 г.

ИВАНКА НИКОЛОВА КАРАБОЮКОВА

**********

№  187/19.10.2019 г.

СТЕФАНКА МИЛКОВА МАРИНОВА

**********

№ 188/19.10.2019 г.

АВГУСТИН КОСТАДИНОВ АВЕРИН

**********

№ 189/19.10.2019 г.

АНИ БИСЕРОВА ВЛАХОВА

**********

№190/19.10.2019 г.

ГЕРГАНА СЛАВОВА КРАЛЕВА

**********

№ 191/19.10.2019 г.

МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕРЧЕВА

**********

№ 192 /19.10.2019 г.

ВАСИЛКА РУМЕНОВА ИГНАТОВА

**********

№ 193  /19.10.2019 г.

ИЛИЯНА АНТОНОВА КОСПАРТОВА

**********

№194/19.10.2019 г.

ПАНЧО ГЕОРГИЕВ РИШЕВ

**********

№ 195 /19.10.2019 г.

АТАНАСКА БЛАГОЕВА ДИМОВА

**********

№196 /19.10.2019 г.

ЕВГЕНИЯ РАНГЕЛОВА АНГЪЧЕВА

**********

№ 197/19.10.2019 г.

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА АНГЪЧЕВА

**********

№ 198/19.10.2019 г.

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КАБАДЖОВА

**********

№ 199/19.10.2019 г.

КАТЕРИНА ИВАНОВА МЪРХОВА

**********

№ 200/19.10.2019 г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНГЪЧЕВ

**********

№ 201/19.10.2019 г.

ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА ЧОРБОВА

**********

№202 /19.10.2019 г.

ИВАН ТОДОРОВ МАТКУНСКИ

**********

№203 /19.10.2019 г.

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАРЪКОВА

**********

№204 /19.10.2019 г.

ИСКРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 205 /19.10.2019 г.

ПАНКО КИРИЛОВ ТЯНКОВ

**********

№206 /19.10.2019 г.

ПЕПА НЕНКОВА ПЕНКОВА

**********

№207 /19.10.2019 г.

ЦЕЦА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА

**********

№208 /19.10.2019 г.

ТОДОР ПЕТРОВ НЕШЕВ

**********

№209 /19.10.2019 г.

ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ГИДИКОВА

**********

№210 /19.10.2019 г.

БОРИС ИВАНОВ ЗАНЕВ

**********

№211 /19.10.2019 г.

МАДЛЕН АРТИН ТАВИТЯН

**********

№212 /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

**********

№213 /19.10.2019 г.

ВИОЛЕТКА МАЛИНОВА ПЕТКОВА

**********

№214 /19.10.2019 г.

ЕЛКА РАНГЕЛОВА КАМБУРОВА

**********

№215/19.10.2019 г.

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

№216/19.10.2019 г.

МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА ЛЕСЕВА

**********

№217 /19.10.2019 г.

ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА

**********

№218/19.10.2019 г.

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА ЗАНЕВА

**********

№219 /19.10.2019 г.

ТОДОР ПАВЛЕВ ИВАНОВ

**********

№220/19.10.2019 г.

ЗЛАТКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

**********

№221 /19.10.2019 г.

АЛТЪНА КИРИЛОВА МАРИНОВА

**********

№222 /19.10.2019 г.

ТАНЬО ДОБРЕВ ПАВЛОВ

**********

№223 /19.10.2019 г.

ЦОНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

№224 /19.10.2019 г.

АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

№225/19.10.2019 г.

ТОМИ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ

**********

№226 /19.10.2019 г.

ВЕНКА КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДРОВА

**********

№227 /19.10.2019 г.

НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ПИНДИКОВА

**********

№228 /19.10.2019 г.

ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПЕЙКОВА

**********

№229/19.10.2019 г.

ЯНКА БОРИСОВА САВОВА

**********

№230 /19.10.2019 г.

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ВЪЖАРОВА

**********

№231 /19.10.2019 г.

КРАСИМИРА СПАСОВА СТЕФАНОВА

**********

№232/19.10.2019 г.

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

№233 /19.10.2019 г.

МАРУСЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

№234 /19.10.2019 г.

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

**********

№235 /19.10.2019 г.

АПОСТОЛ ИЛИЕВ КЕМЕРОВ

**********

№236/19.10.2019 г.

ТОДОР ДОЙКОВ ПАНЕВ

**********

№237/19.10.2019 г.

ДЕЯН ПЕНЕВ ХАДЖИЙСКИ

**********

№238 /19.10.2019 г.

СТОЯНКА РАДЕВА КРЪСТЕВА

**********

№239 /19.10.2019 г.

ВЕЛИЧКА ГАНЧЕВА ХРИСТЕВА

**********

№240/19.10.2019 г.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛОФЕРОВ

**********

№241/19.10.2019 г.

МАРИЯ ТОДОРОВА КАЛОФЕРОВА

**********

№242 /19.10.2019 г.

ИЛИЯНА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА

**********

№243 /19.10.2019 г.

МАРИЯ ЙОСИФОВА УЗУНОВА

**********

№244/19.10.2019 г.

ЖАНА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

**********

№245/19.10.2019 г.

МИЛЕНА ПЕТРОВА КАБАДЖОВА

**********

№246/19.10.2019 г.

АТАНАС ИВАНОВ КАБАДЖОВ

**********

№247/19.10.2019 г.

ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА-ВИЧЕВА

**********

№248/19.10.2019 г.

ЕЛЕНА ИЛИЙЧОВА ЯНКОВА

**********

№249 /19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАВАЛОВ

**********

№250 /19.10.2019 г.

ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ХРИСТОВА

**********

№251 /19.10.2019 г.

НАДКА ИВАНОВА КАЦАРСКА

**********

№252/19.10.2019 г.

РАШКО ПЕТРОВ АНДОНОВ

**********

№253 /19.10.2019 г.

ДИМИТЪР ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ

**********

№254 /19.10.2019 г.

АНТОН ИЛИЕВ ГЪРДЕВ

**********

№255 /19.10.2019 г.

ВИКТОР ХРИСТОВ ПЛАЧКОВ

**********

№256/19.10.2019 г.

ЕЛЕНА МАЛИНОВА ГЪРДЕВА

**********

№257/19.10.2019 г.

НИКОЛИНА ПАНЧЕВА МАРАДЖИЙСКА

**********

№258 /19.10.2019 г.

ВАНЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ

**********

№259 /19.10.2019 г.

ДЕСИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

**********

№260 /19.10.2019 г.

МАРИН КОСТОВ ЧАУШЕВ

**********

№261 /19.10.2019 г.

ТАНЯ ТОДОРОВА СТАНЧЕВА

**********

№262/19.10.2019 г.

ТОДОРКА ЕНЕВА ГОЛЧЕВА

**********

№263/19.10.2019 г.

ГИНКА ИВАНОВА ЦЕР

**********

№264 /19.10.2019 г.

ЗИБАА МЕХМЕД АДЕМОВА

**********

№265 /19.10.2019 г.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ

**********

№266 /19.10.2019 г.

МИГЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

№267/19.10.2019 г.

ЗЛАТКА ВЪЛКОВА ИВАНОВА

**********

№268 /19.10.2019 г.

ХРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ САВОВ

**********

№269/19.10.2019 г.

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

**********

№270/19.10.2019 г.

АНГЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

**********

№271/19.10.2019 г.

БОЯН ЕМИЛОВ ТОПАЛСКИ

**********

№272 /19.10.2019 г.

ВЪЛКО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

**********

№273 /19.10.2019 г.

ЙОАНА ВЪЛКОВА ТОДОРОВА

**********

№274 /19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

**********

№275/19.10.2019 г.

СТОЯНКА ИЛИЕВА ГЕНОВА

**********

№276/19.10.2019 г.

МАРИЯ АТАНАСОВА РАШКОВА-ХЕТЕМИ

**********

№277 /19.10.2019 г.

ВЕСКА АТАНАСОВА ТОСЕВА

**********

№278/19.10.2019 г.

ВЕНЕТА АТАНАСОВА МИШКОВА

**********

№279/19.10.2019 г.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

№280/19.10.2019 г.

ЕВДОКИЯ АНТОНОВА МАТАНОВА

**********

№281/19.10.2019 г.

ГЕОРГИ ЯНКОВ ТАНЧЕВ

**********

№282/19.10.2019 г.

КРАСИМИР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

№283 /19.10.2019 г.

АНТОН СЛАВЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

**********

№284 /19.10.2019 г.

ЗАПРЯН НАСКОВ СТОЯНОВ

**********

№285 /19.10.2019 г.

БОЖИДАР ОГНЯНОВ СЛАВЧЕВ

**********

№286/19.10.2019 г.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

**********

№287/19.10.2019 г.

ВАСКО КОЧЕВ ИВАНОВ

**********

№288/19.10.2019 г.

СТЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

**********

№289/19.10.2019 г.

ЕМИЛ СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ

**********

№290/19.10.2019 г.

ВАСИЛ АСЕНОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

№291 /19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

**********

№292/19.10.2019 г.

ПАМЕЛА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

**********

№293 /19.10.2019 г.

СТОЯНКА КРЪСТЕВА ЛУКОВА

**********

№294 /19.10.2019 г.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГИЧЕВА

**********

№295/19.10.2019 г.

ПЕТЪР ИВАНОВ СПАСОВ

**********

№296 /19.10.2019 г.

ИВАН ПЕТРОВ СПАСОВ

**********

№297 /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА СПАСОВА

**********

№298/19.10.2019 г.

БОРИСЛАВ ТАНЕВ ТАНЕВ

**********

№299 /19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ТАНЕВ

**********

№300 /19.10.2019 г.

ЗЕФИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

**********

№301/19.10.2019 г.

ГИНКА ИВАНОВА МАТКУНСКА

**********

№302/19.10.2019 г.

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ БЕНОВ

**********

№303/19.10.2019 г.

РАЙНА ИВАНОВА БАШКЕХАЙОВА

**********

№304/19.10.2019 г.

ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА САРИЕВА

**********

№305 /19.10.2019 г.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ БАМБАЛОВ

**********

№306 /19.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПОПОВ

**********

№307 /19.10.2019 г.

ТАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

**********

№308 /19.10.2019 г.

СИЙКА ИВАНОВА МАЛИНОВА

**********

№309/19.10.2019 г.

ВИОЛИНА БОРИСОВА ТАМБУШЕВА - НЕДЕЛЧЕВА

**********

№310/19.10.2019 г.

ДАНАИЛ ВЪЛКОВ ПЕТРОВ

**********

№ 311/19.10.2019 г.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВЛАХОВА

**********

№ 312/21.10.2019 г.

РУМЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

**********

№ 313/21.10.2019 г.

КИРИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ

**********

№ 314/21.10.2019 г.

ГОРАН КИРИЛОВ КОВАЧЕВ

**********

№ 315/21.10.2019 г.

ИВАН ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

**********

№ 316/21.10.2019 г.

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ КОВАЧЕВ

**********

№ 317/21.10.2019 г.

МИТКО АСЕНОВ ХРИСТОВ

**********

№ 318/21.10.2019 г.

ВАСИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ

**********

№ 319/21.10.2019 г.

ТАСИН СМАИЛОВ КАМБЕРОВ

**********

№ 320/21.10.2019 г.

СТЕФАН ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ

**********

№ 321/21.10.2019 г.

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

**********

№ 322/21.10.2019 г.

ВИЛИМИР ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ

**********

№ 323/21.10.2019 г.

АННА-МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА МАРИНОВА

**********

№ 324/21.10.2019 г.

ГАЛИН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

**********

№ 325/21.10.2019 г.

ИВАЙЛО ИВАНОВ ДРАГНЕВ

**********

№ 327/21.10.2019 г.

ЯНКА ПЕТКОВА ЛЕНИНА

**********

№ 328/21.10.2019 г.

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА МИНЧЕВА

**********

№ 329/21.10.2019 г.

ПЕТКО НИКОЛОВ ЛЕНИН

**********

№ 330/21.10.2019 г.

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИЧЕВ

**********

№ 331/21.10.2019 г.

МАРИО АЛБЕНОВ ВИЧЕВ

**********

№ 332/21.10.2019 г.

САБИНА АНТОНОВА ВИЧЕВА

**********

№ 333/21.10.2019 г.

БЕЛА ВАСКОВА ШИВАРОВА

**********

№ 334/21.10.2019 г.

МАРИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

**********

№ 335/21.10.2019 г.

КАТЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

№ 336/21.10.2019 г.

КРЪСТИНА АНГЕЛОВА КАВАЛОВА

**********

№ 337/21.10.2019 г.

МАРИЯ АТАНАСОВА ДРАГАНОВА

**********

№ 338/21.10.2019 г.

ДИМИТЪР АТАНАСОВ САНДЕВ

**********

№ 339/21.10.2019 г.

СИМОНА МИТЕВА ХРИСТЕВА -ДЕМИРЕВА

**********

№ 340/21.10.2019 г.

ПЕНКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

**********

№ 341/21.10.2019 г.

ЛЮБИНА ВАСИЛЕВА АСТАРДЖИЕВА

**********

№ 342/21.10.2019 г.

АЛЕКСАНДРА ЗИАД АЛ ХАСАНИ

**********

№ 343/21.10.2019 г.

ВИОЛЕТА ЗИАД АЛ ХАСАНИ

**********

№ 344/21.10.2019 г.

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ

**********

№ 345/21.10.2019 г.

МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

**********

№ 346/21.10.2019 г.

МИТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

**********

№ 347/21.10.2019 г.

РАШКО ПЕТЕВ ДИМИТРОВ

**********

№ 348/21.10.2019 г.

АСЕН САНДОВ КАРАМАНОВ

**********

№ 349/21.10.2019 г.

ОГНЯН АСЕНОВ РАНГЕЛОВ

**********

№ 350/21.10.2019 г.

НИКОЛА АСЕНОВ РАНГЕЛОВ

**********

№ 351/21.10.2019 г.

ИЛИЯ АНЧОВ ИВАНОВ

**********

№ 352/21.10.2019 г.

ТОДОРКА ПЕТРОВА КРАЛЕВА

**********

№ 353/21.10.2019 г.

АНГЕЛ РАШКОВ МАНДАДЖИЕВ

**********

№ 354/21.10.2019 г.

ФИЛИП КИРИЛОВ АТАНАСОВ

**********

№ 355/21.10.2019 г.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

**********

№ 356/21.10.2019 г.

СТЕФАН ПЕТРОВ КАРАДЖОВ

**********

№ 357/21.10.2019 г.

ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАРАДЖОВ

**********

№ 358/21.10.2019 г.

ИГНАТ БЛАГОЕВ АШИКОВ

**********

№ 359/21.10.2019 г.

ФИЛИП ИВАНОВ СТОЯНОВ

**********

№ 360/21.10.2019 г.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

**********

№ 361/21.10.2019 г.

ДИМИТЪР АСЕНОВ РАНГЕЛОВ

**********

№ 362/21.10.2019 г.

ТОДОР САШЕВ ДИМИТРОВ

**********

№ 363/21.10.2019 г.

РАЙЧО ФИЛИПОВ КОЛЕВ

**********

№ 364/21.10.2019 г.

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

**********

№ 365/21.10.2019 г.

АСЕН ЯНКОВ РАНГЕЛОВ

**********

№ 366/21.10.2019 г.

ЮСЕИН ЮСЕИН МУСТАФА

**********

№ 367/21.10.2019 г.

ЯДИГАР КЯЗИМ НЕДЖИП

**********

№ 368/21.10.2019 г.

ИЛИЯ ПЕТЕВ ДИМИТРОВ

**********

№ 369/21.10.2019 г.

ИВАН АСЕНОВ НИКОЛОВ

**********

№ 370/21.10.2019 г.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ КАРАМАНОВ

**********

№ 371/21.10.2019 г.

ЕВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ КАРАМАНОВ

**********

№ 372/21.10.2019 г.

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

**********

№ 373/21.10.2019 г.

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

**********

№ 374/21.10.2019 г.

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КАЛОЯНОВ

**********

№ 375/21.10.2019 г.

НИКОЛА ИВАНОВ ЙОВЧЕВ

**********

№ 376/21.10.2019 г.

ФИЛИП КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

**********

№ 377/21.10.2019 г.

КАЛИН НЕЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

№378/22.10.2019Г.

РАДИНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

**********

№379/22.10.2019Г.

ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА СТАЛЕВА

**********

№380/22.10.2019Г.

ЗАПРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОВА

**********

№381/22.10.2019Г.

ГАНЧО НЕНОВ ВЛАДОВ

**********

№382/22.10.2019Г.

АЛЬОША МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

**********

№383/22.10.2019Г.

СОФИЯ ХРИСТОВА БАКОВА

**********

№384/22.10.2019Г.

МИНЧО РУДЕВ БОЕВ

**********

№385/22.10.2019Г.

СТАНИСЛАВ БАЛЕВ САВОВ

**********

№386/22.10.2019Г.

ВЕСКА ЙОРДАНОВА ДЪЗДАНОВА

**********

№387/22.10.2019Г.

МИТКО ДОНЧЕВ КАМБЕРОВ

**********

№388/22.10.2019Г.

ДИМИТЪР ЩЕРЕВ ТОДОРОВ

**********

№389/22.10.2019Г.

РАШКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

№390/22.10.2019Г.

МИТКО ЯНКОВ ЙОРДАНОВ

**********

№391/22.10.2019Г.

КОЛЬО ДИМИТРОВ АРГИРОВ

**********

№392/22.10.2019Г.

ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДЪЗДАНОВ

**********

№393/22.10.2019Г.

АХМЕД БАЙРЯМОВ ДЖАМБАЗОГЛУ

**********

№394/22.10.2019Г.

МУСТАФА ШЕФКИ КАБАКЧИ

**********

№395/22.10.2019Г.

МИРОСЛАВ САШЕВ КАБАКЧИЕВ

**********

№396/22.10.2019Г.

МИТКО АНГЕЛОВ ЧИРПАНЛИЕВ

**********

№397/22.10.2019Г.

БАХТИЯР ХАСАНОВ ДРАМАЛИЕВ

**********

№398/22.10.2019Г.

САШО РАНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

№399/22.10.2019Г.

ВЕЛКО ФИЛИПОВ РАЙЧЕВ

**********

№400/22.10.2019Г.

БОРИС АСЕНОВ ОГНЯНОВ

**********

№401/22.10.2019Г.

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ АБАДЖИЕВ

**********

№402/22.10.2019Г.

ФЕРАТ АСЕНОВ ПАЛАЗОВ

**********

№403/22.10.2019Г.

ХАСАН КЯЗИМОВ ДРАМАЛИЕВ

**********

№404/22.10.2019Г.

ГЕОРГИ САШЕВ ЙОРДАНОВ

**********

№405/22.10.2019Г.

РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

**********

№406/22.10.2019Г.

КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАТУШЕВ

**********

№407/22.10.2019Г.

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

**********

№408/22.10.2019Г.

РАШКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

**********

№409/22.10.2019Г.

ФИЛИП АТАНАСОВ АТАНАСОВ

**********

№410/22.10.2019Г.

БОРИС СЛАВЧЕВ КОСТОВ

**********

№411/22.10.2019Г.

ДЖОШКУН СУБИЕВ САЛИЕВ

**********

№412/22.10.2019Г.

НЕДКО МИТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ

**********

№413/22.10.2019Г.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

**********

№414/22.10.2019Г.

ЛАЗАР КАМЕНОВ ЙОРДАНОВ

**********

№415/22.10.2019Г.

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ САШОВ

**********

№416/22.10.2019Г.

МИХАИЛ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

**********

№417/22.10.2019Г.

ГЕОРГИ РУСЛАНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

№418/22.10.2019Г.

СТОЯН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

**********

№419/22.10.2019Г.

СЛАВИ НИКОЛАЕВ СЛАВОВ

**********

№420/22.10.2019Г.

ПЕТЯ КРЪСТЕВА СТОЙЧЕВА КРИВИЦКИ

**********

№421/22.10.2019Г.

АТАНАСКА ИВАНОВА ТУНТОВА

**********

№424/22.10.2019Г.

ГРИГОР СТОЯНОВ РУСИНОВ

**********

№425/22.10.2019Г.

АЛЕКСАНДЪР БИСЕРОВ ШОПОВ

**********

№426/22.10.2019Г.

ЧУДОМИРА СТОИЦОВА ПИНДЖЕВА

**********

№427/22.10.2019Г.

ДЕНКО РУСЛАНОВ АНГЕЛОВ

**********

№428/22.10.2019Г.

АТАНАСКА ИВАНОВА БЪКЛЕВА

**********

№429/22.10.2019Г.

МИЛКА ХРИСТОВА СЪБЕВА

**********

№435/22.10.2019Г.

СЛАВКА НИКОЛОВА ДРАГИНОВА

**********

№439/22.10.2019Г.

СТОЯН ФИЛИПОВ АСЕНОВ

**********

№440/22.10.2019Г.

КОСТАДИН АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ

**********

№441/22.10.2019Г.

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА КИРЧЕВА

**********

№442/22.10.2019Г.

БОЯН НЕДЯЛКОВ НЕДЕЛЧЕВ

**********

№443/22.10.2019Г.

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВСКА-ТОЛОВА

**********

№445/22.10.2019Г.

АНКА СТОЙЧЕВА ШОШЕВА

**********

№446/22.10.2019Г.

ЦОНО ИВАНОВ ДИМОВ

**********

№447/22.10.2019Г.

АНГЕЛ ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ

**********

№448/22.10.2019Г.

МИТКО КОЧЕВ КОВАЧЕВ

**********

№449/22.10.2019Г.

МАРТИН ТРЕНДАФИЛОВ АТАНАСОВ

**********

№451/22.10.2019Г.

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

**********

№452/22.10.2019Г.

ИВАЙЛО ЦОНЕВ СТОЙНОВ

**********

№454/22.10.2019Г.

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЕЛИТОНЕВ

**********

№456/22.10.2019Г.

 

 1. Отказва да публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив, следните предложения от списък на упълномощени представители на коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., поради причината, че посочените лица са в списъци за застъпници, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ БАКАЛСКИ

**********

№  139  /19.10.2019 г.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

**********

№ 326/21.10.2019 г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 19:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения