Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 172-МИ
Пловдив, 22.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпил е  списък с вх. № 149/20.10.2019г. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Цветомир Ангелов Цветков, преупълномощен от Йордан Яворов Иванов, преупълномощен от Емил Ивов Мачиков и Надежда Георгиева Йорданова, упълномощени от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ и списък с вх. № 164/22.10.2019 г. от входящия регистър на ОИК от Владимир Бонов Славенски, преупълномощен от Йордан Яворов Иванов, упълномощен от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител. Извършена е проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД, като не са констатирани несъответствия за  посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък с вх. №149/20.10.2019г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“, Общинската избирателна комисия Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

 

 

 

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител

ЕГН

Номер и дата на пълномощното

1

Франц Стефанов Стоянчев

**********

 №1/ 19.10.2019 г.

2

НИКОЛАЙ Атанасов УЗУНОВ

**********

 №2/ 19.10.2019 г.

3

НЕЛИ Петрова УЗУНОВА

**********

№3/ 19.10.2019 г.

4

НЕДЯЛКА Спасова ЙОРДАНОВА

**********

№4/ 19.10.2019 г.

5

ТОДОР Димитров ГВОЗДЕВ

**********

№6/ 19.10.2019 г.

6

ЮЛИЯ Кирилова НОВАКОВА

**********

№7/ 19.10.2019 г.

7

ЧАВДАР Стоянов АНДРЕЕВ

**********

№8/ 19.10.2019 г.

8

Хайк Таквор Гарабедян

**********

№9/ 19.10.2019 г.

9

Иван  Димитров Добчев

**********

№10/ 19.10.2019 г.

10

Емил Андонов Петков

**********

№11/ 19.10.2019 г.

11

Бисерка Георгиева Трайкова

**********

№12/ 19.10.2019 г.

12

Румен Руменов Трайков

**********

№13/ 19.10.2019 г.

13

РАШКО Руменов ГЕНОВ

**********

№15/ 19.10.2019 г.

14

Надежда Ангелова Бинкова

**********

№17/ 19.10.2019 г.

15

Дафина Любенова Бинкова

**********

№18/ 19.10.2019 г.

16

Йорданка Иванова Стоянова

**********

№19/ 19.10.2019 г.

17

Александър Стоянов Павлов

**********

№21/ 19.10.2019 г.

18

Теодора Федева Лилковска

**********

№22/ 19.10.2019 г.

19

Катя Костадинова Хаджиева

**********

№23/ 19.10.2019 г.

20

Валентин Светославов Гърманлиев

**********

№24/ 19.10.2019 г.

21

Петя Христева Иванова

**********

№25/ 19.10.2019 г.

22

Елена Петрова Василева

**********

№27/ 19.10.2019 г.

23

Елеонора Иванова Петрова

**********

№28/ 19.10.2019 г.

24

Иванка Георгиева Лука

**********

№29/ 19.10.2019 г.

25

Лилия Димитрова Калинова

**********

№30/ 19.10.2019 г.

26

СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ

**********

№31/ 19.10.2019 г.

27

Десислава Димитрова Маджарова

**********

№32/ 19.10.2019 г.

28

ИВАН Сашов ХРИСТОВ

**********

№33/ 19.10.2019 г.

29

ПЕТЪР АСЕНОВ АСЕНОВ

**********

№34/ 19.10.2019 г.

30

ГИНКА Делчева ДИМИТРОВА

**********

№35/ 19.10.2019 г.

31

Красимир Вълев Славчев

**********

№36/ 19.10.2019 г.

32

Таньо Аврамов Сарафов

**********

№37/ 19.10.2019 г.

33

Ники Ваганова Агачян

**********

№38/ 19.10.2019 г.

34

АРМАН Таквор СОПАДЖИЯН

**********

№39/ 19.10.2019 г.

35

ИВАНКА Аврамова СОПАДЖИЯН

**********

№41/ 19.10.2019 г.

36

Стоян Методиев Менчев

**********

№42/ 19.10.2019 г.

37

Златка Георгиева Таскова

**********

№43/ 19.10.2019 г.

38

МЕХРЕМ Тефик ПАШОВА

**********

№46/ 19.10.2019 г.

39

СТОЯН МАНОЛОВ МАНОЛОВ

**********

№47/ 19.10.2019 г.

40

МАРИЯ Ангелова МАНДЖУКОВА

**********

№48/ 19.10.2019 г.

41

ЕРИК Емилов ПАШОВ

**********

№49/ 19.10.2019 г.

42

КРАСИМИРА Христева МАНОЛОВА

**********

№50/ 19.10.2019 г.

43

ЕЛЕНА Стоянова ИЛИЕВА

**********

№52/ 19.10.2019 г.

44

ЕВЕЛИНА Йорданова ПАСКАЛЕВА

**********

№53/ 19.10.2019 г.

45

БОЙКО Атанасов ГЕОРГИЕВ

**********

№54/ 19.10.2019 г.

46

Недка Тодорова Ангелиева 

**********

№56/ 19.10.2019 г.

47

ДОБРИНКА Кирилова ЗАРЗОВА

**********

№59/ 19.10.2019 г.

48

КАТЕРИНА Димитрова ГЕОРГИЕВА

**********

№60/ 19.10.2019 г.

49

СМИЛЯНА Стоева ШИШКОВА

**********

№61/ 19.10.2019 г.

50

ТЕОДОРА Миткова ДОБРЕВСКА

**********

№63/ 19.10.2019 г.

51

Албена Борисова Тодорова

**********

№/65 19.10.2019 г.

52

Желязко Борисов Фотев

**********

№66/ 19.10.2019 г.

53

АТАНАСКА Илиева КАРТЕЛОВА

**********

№67/ 19.10.2019 г.

54

ГАНКА Тодорова ДОБРЕВСКА

**********

№68/ 19.10.2019 г.

55

СТОЯНКА Маринова МАРКОВА

**********

№69/ 19.10.2019 г.

56

ВЕСЕЛИН  Петров КАРТЕЛОВ

**********

№71/ 19.10.2019 г.

57

НИКОЛАЙ Костадинов СТОЯНОВ

**********

№72/ 19.10.2019 г.

58

ЙОРДАН Иванов ЛАЛЕВ

**********

№75/ 19.10.2019 г.

59

Нина Георгиева Маркова

**********

№76/ 19.10.2019 г.

60

СТЕЛА ПЕТРОВА ВИДОЛОВА

**********

№77 / 22.10.2019г.

61

Любен Атанасов Бинков

**********

№78 / 22.10.2019г.

62

Мария Кирилова Иванова

**********

№79 / 22.10.2019г.

63

Ангел Сотиров Цикалов

**********

№80 / 22.10.2019г.

64

НЕЛИ Николаева НАЗЛЕВА

**********

№81 / 22.10.2019г.

65

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЛАЛЕВА

**********

№82 / 22.10.2019г.

66

ГЕОРГИ ВАСКОВ КАЛОЯНОВ

**********

№83 / 22.10.2019г.

67

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ЗАРЗОВ

**********

№84 / 22.10.2019г.

68

Диана Господинова Бакърджийска

**********

№85 / 22.10.2019г.

69

МАРИЯ АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

**********

№86 / 22.10.2019г.

70

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ПАУНОВА

**********

№87 / 22.10.2019г.

71

ПЕПА НИКОЛАЕВА УЗУНОВА

**********

№88 / 22.10.2019г.

72

РАФФИ Мушех ТЮТЮНДЖИЯН

**********

№89 / 22.10.2019г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 23.10.2019 в 13:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения