Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 187-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ДПС за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

Постъпило е Заявление с приложен Списък на упълномощени представители с вх. № 185/24.10.2019 год. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Али Мустафа Байрам, преупълномощен от Юксел Расим .Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител. При извършена проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители на ПП ДПС  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

 

 

1

ГЮЛСЕН НИЯЗИ КАРАБАТАКОВ

**********

№122 -11-51 от 21.10.2019 г

2

ШЕФИКА ЮСМЕН АСЕНОВА

**********

№122 -11-52 от 21.10.2019 г

3

СЕВИЛЕН МИТКОВА СТЕФАНОВА

**********

№122 -11-53 от 21.10.2019 г

4

ЕМРАХ АСЕНОВ СТЕФАНОВ

**********

№122 -11-54 от 21.10.2019 г

5

САШО ВЕНЦИСЛАВОВ ДАЛИПОВ

**********

№122 -11-55 от 21.10.2019 г

6

СЕВАЛ ШЕРИФ АХМЕД

**********

№122 -11-56 от 21.10.2019 г

7

СЛАВЧО АНГЕЛОВ МИНКОВ

**********

№122 -11-57 от 21.10.2019 г

8

СЕЗЕР ГЮЛСЕН КАРАБАТАКОВ

**********

№122 -11-58 от 21.10.2019 г

9

СОФКА АНЧЕВА ДИМИТРОВА

**********

№122 -11-59 от 21.10.2019 г

10

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ

**********

№122 -11-60 от 21.10.2019 г

11

АСЕН НАСКОВ МИХАЙЛОВ

**********

№122 -11-61 от 21.10.2019 г

12

КАМЕН ИВАНОВ МИНЧЕВ

**********

№122 -11-62 от 21.10.2019 г

13

ГЮНАЙ ГЮНЕЛ АМЕДОВ

**********

№122 -11-63 от 21.10.2019 г

14

ЩЕРЬО МЕТОДИЕВ ЩЕРЕВ

**********

№122 -11-64 от 21.10.2019 г

15

СЕДАТ ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ

**********

№122 -11-65 от 21.10.2019 г

16

НИГЯР АЛИЕВА ЛАПАДЖИЕВА

**********

№122 -11-66 от 21.10.2019 г

17

АХМЕД САБРИ АХМЕД

**********

№122 -11-67 от 21.10.2019 г

18

ИСМЕТ ЯШАР СЮЛЕЙМАН

**********

№122 -11-68 от 21.10.2019 г

19

ОГНЯН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

**********

№122 -11-69 от 21.10.2019 г

20

КРАСИМИР НЕНКОВ МАРИНОВ

**********

№122 -11-70 от 21.10.2019 г

21

НИЯЗИ АХМЕД МЕХМЕД

**********

№122 -11-71 от 21.10.2019 г

22

ХРИСТО МИХАЙЛОВ БОРИСОВ

**********

№122 -11-72 от 21.10.2019 г

23

НАЙДЕН НАСКОВ АСЕНОВ

**********

№122 -11-73 от 21.10.2019 г

24

ИНАН СМАИЛОВ АЛИЕВ

**********

№122 -11-74 от 21.10.2019 г

25

ОГНЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

№122 -11-75 от 21.10.2019 г

26

РАИФ МАРИЕВ ХРИСТОВ

**********

№122 -11-76 от 21.10.2019 г

27

АЙРИ ГЮРСЕЛ САЛИ

**********

№122 -11-77 от 21.10.2019 г

28

МЕХМЕД ИСМЕТ МЕХМЕД

**********

№122 -11-78 от 21.10.2019 г

29

МУСТАФА ВЕСЕЛИНОВ ГЪТЕВ

**********

№122 -11-79 от 21.10.2019 г

30

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

**********

№122 -11-80 от 21.10.2019 г

31

БАРИЕ АЯНОВА АХМЕД

**********

№122 -11-81 от 21.10.2019 г

32

ИВАН ПЕТРОВ ЗМИЙЧАРОВ

**********

№122 -11-82 от 21.10.2019 г

33

АЗИС СЕФЕТИНОВ АСАНОВ

**********

№122 -11-83 от 21.10.2019 г

34

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МАНАФОВ

**********

№122 -11-84 от 21.10.2019 г

35

СЕФИТИН АЗИС АСАНОВ

**********

№122 -11-85 от 21.10.2019 г

36

МУСТАФА КАДИРОВ КОТОВ

**********

№122 -11-86 от 21.10.2019 г

37

РУМЕН РУМЕНОВ ТОРТОМАНОВ

**********

№122 -11-87 от 21.10.2019 г

38

НЕЖДЕТ НИКОЛАЕВ МЕРДЖАНОВ

**********

№122 -11-88 от 21.10.2019 г

39

МИХАИЛ СТОЙКОВ КЕЛЕДЖИЕВ

**********

№122 -11-89 от 21.10.2019 г

40

АТАНАС ТОШЕВ ОГНЯНОВ

**********

№122 -11-90 от 21.10.2019 г

41

ТОШО АТАНАСОВ ОГНЯНОВ

**********

№122 -11-91 от 21.10.2019 г

42

ИВАН АТАНАСОВ ОГНЯНОВ

**********

№122 -11-92 от 21.10.2019 г

43

КАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

**********

№122 -11-93 от 21.10.2019 г

44

БИСЕР ЙОРДАНОВ КАФАЛИЕВ

**********

№122 -11-94 от 21.10.2019 г

45

БЕЛКИЯ ШАБАН ДЖАФЕР

**********

№122 -11-95 от 21.10.2019 г

46

ИВАН ЙОРДАНОВ КАБАКЧИЕВ

**********

№122 -11-96 от 21.10.2019 г

47

НИКОЛАЙ МИТКОВ РАШКОВ

**********

№122 -11-97 от 21.10.2019 г

48

СУРАЙ ДЖАМСЕТ ДЖАФЕР

**********

№122 -11-98 от 21.10.2019 г

49

НИКОЛАЙ МИТКОВ ТАНЧЕВ

**********

№122 -11-99 от 21.10.2019 г

50

НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ГОЛОВ

**********

№122 -11-100 от 21.10.2019 г

51

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ

**********

№122 -11-101 от 21.10.2019 г

52

ИБРАХИМ ВЕЛИЕВ АЛИЕВ

**********

№122 -11-102 от 21.10.2019 г

53

ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

№122 -11-103 от 21.10.2019 г

54

НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ АРНАУДОВ

**********

№122 -11-104 от 21.10.2019 г

55

ЕРОЛ ЗАПРЯНОВ РАНГЕЛОВ

**********

№122 -11-105 от 21.10.2019 г

56

РАШКО МИХАЙЛОВ МАНДАДЖИЕВ

**********

№122 -11-106 от 21.10.2019 г

57

РАМАДАН ХАСАН ШОЛЕ

**********

№122 -11-107 от 21.10.2019 г

58

РАЙЧО НИКОЛАЕВ АРНАУДОВ

**********

№122 -11-108 от 21.10.2019 г

59

АСЕН МИТКОВ ПЕНЧЕВ

**********

№122 -11-109 от 21.10.2019 г

60

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

**********

№122 -11-110 от 21.10.2019 г

61

ВАСКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

**********

№122 -11-111 от 21.10.2019 г

62

МИТКО НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

**********

№122 -11-112 от 21.10.2019 г

63

ЩЕРЮ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

**********

№122 -11-113 от 21.10.2019 г

64

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВАЛЕНТИНОВ

**********

№122 -11-114 от 21.10.2019 г

65

ИВАН АСЕНОВ ПЕНЧЕВ

**********

№122 -11-115 от 21.10.2019 г

66

ЙОРДАН МАНОЛОВ МЕСТОВ

**********

№122 -11-116 от 21.10.2019 г

67

АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

№122 -11-117 от 21.10.2019 г

68

НАСКО ЕМИЛОВ КИЛЕДЖИЕВ

**********

№122 -11-118 от 21.10.2019 г

69

СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ

**********

№122 -11-119 от 21.10.2019 г

70

ЧАВДАР ДИМЧЕВ ДИМОВ

**********

№122 -11-120 от 21.10.2019 г

71

СЕВИНЧ РАШКОВА АЛИЕВА

**********

№122 -11-121 от 21.10.2019 г

72

АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ

**********

№122 -11-122 от 21.10.2019 г

73

ЯНКО КРАСИМИРОВ БОЗЕВ

**********

№122 -11-123 от 21.10.2019 г

74

ШЕРАА ИВАНОВ КАРАМАНОВ

**********

№122 -11-124 от 21.10.2019 г

75

КРАСИМИР СТЕФАНОВ САНДОВ

**********

№122 -11-125 от 21.10.2019 г

76

МИТКО АНТОНОВ ЙОРДАНОВ

**********

№122 -11-126 от 21.10.2019 г

77

СЛАВЧО  КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

**********

№122 -11-127 от 21.10.2019 г

78

АСАН РАШИД ВЕЛИ

**********

№122 -11-128 от 21.10.2019 г

79

БЛАГО ГРОЗДАНОВ АСЕНОВ

**********

№122 -11-129 от 21.10.2019 г

80

СТЕФАН МИТКОВ АТАНАСОВ

**********

№122 -11-130 от 21.10.2019 г

81

АСЕН БОНКОВ МИТКОВ

**********

№122 -11-131 от 21.10.2019 г

82

СТАНИМИР ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

**********

№122 -11-132 от 21.10.2019 г

83

ВАСИЛ БАЛЕВ КАМБОВ

**********

№122 -11-133 от 21.10.2019 г

84

СТАНИМИР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

**********

№122 -11-134 от 21.10.2019 г

85

ХАЛИЛ МЕХМЕДАЛИ ХАЛИЛ

**********

№122 -11-135 от 21.10.2019 г

86

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

**********

№122 -11-136 от 21.10.2019 г

87

АКДЕНИС СИМЕОНОВА АСЕНОВА

**********

№122 -11-137 от 21.10.2019 г

88

ФАНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА

**********

№122 -11-138 от 21.10.2019 г

89

ПЕРХАН ТАСИМ ЯШАР

**********

№122 -11-139 от 21.10.2019 г

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 20:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения