Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпило е Заявление с приложен списъкът на упълномощените представители с вх. № 190/24.10.2019 год. във входящия регистър на ОИК – от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Към заявлението е приложено копие от пълномощно, издадено в полза на Донка Йорданова Танина, преупълномощена от Нина Ангелова Чавдарова, упълномощена от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител. Извършена е проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД, като не са констатирани несъответствия за  посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък с вх. №149/20.10.2019г. от коалиция  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Р Е Ш И:

 

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители коалиция за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

Стефан Георгиев Стефанов

 

1/24.10.2019г.

Антон Георгиев Сиромашки

 

2/24.10.2019г.

Татяна Симеонова Бахчеванска

 

3/24.10.2019г.

Николай Тодоров Маринов

 

4/24.10.2019г.

Марин Кирилов Теодосиев

 

5/24.10.2019г.

Николай Николов Панов

 

6/24.10.2019г.

Мария Йорданова Бухалова

 

7/24.10.2019г.

Марияна Трифонова Мирчева - Каракашева

 

8/24.10.2019г.

Данка Цветкова Лулчева

 

9/24.10.2019г.

Стефан Георгиев Лайков

 

10/24.10.2019г.

Методи Димов Тодоров

 

11/24.10.2019г.

ВЪЛЧО СЛАВЧЕВ КАВАНОЗОВ

 

12/24.10.2019г.

Иванка Бориславова Паякова

 

13/24.10.2019г.

Емилия Георгиева Бонева

 

14/24.10.2019г.

Николина Колева Джабарска

 

15/24.10.2019г.

Соня  Лилова Филипова-Василева

 

16/24.10.2019г.

Стоил Иванов Иванов

 

17/24.10.2019г.

Борис Николов Янчев

 

18/24.10.2019г.

Иван Гълъбов Гълъбов

 

19/24.10.2019г.

Владимир Аргиров Милушев

 

20/24.10.2019г.

Лиляна Димитрова Видева

 

21/24.10.2019г.

Красимир Стефанов Жеков

 

22/24.10.2019г.

Таня Георгиева Татарова

 

23/24.10.2019г.

Емил Костадинов Захариев

 

24/24.10.2019г.

ДИНКО ВАСИЛЕВ ДИНЕВ

 

25/24.10.2019г.

Георги Господинов Атанасов

 

26/24.10.2019г.

Вълкан петров михайлов

 

27/24.10.2019г.

Петър Атанасов Узунов

 

28/24.10.2019г.

Виктор Борисов Простов

 

29/24.10.2019г.

Елмира Веселинова Димитрова

 

30/24.10.2019г.

Антон Александров Мартинов

 

31/24.10.2019г.

Диана Стойнова Милчева

 

32/24.10.2019г.

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ВАКРИЛОВА

 

33/24.10.2019г.

Александър Георгиев Алексиев

 

34/24.10.2019г.

Светлозар Константинов Каналев

 

35/24.10.2019г.

Станислав Стоянов Гайтанджиев

 

36/24.10.2019г.

Мустафа Бисеров Христов

 

37/24.10.2019г.

Огнян Стоянов Маринов

 

38/24.10.2019г.

Иван Асенов Илиев

 

39/24.10.2019г.

Тодор Русков Ангелов

 

40/24.10.2019г.

Игнат Митков Шопов

 

41/24.10.2019г.

Мехмед Петков Караславов

 

42/24.10.2019г.

Сашо Александров Бакалов

 

43/24.10.2019г.

Севдалин Стефанов Петров

 

44/24.10.2019г.

Ангел Красимиров Николов

 

45/24.10.2019г.

ЮЛИЯН СЛАВЧЕВ КАЛЕНДЕРОВ

 

46/24.10.2019г.

Валентин Илиев Рашков

 

47/24.10.2019г.

Филип Велев Ангелов

 

48/24.10.2019г.

ХАСАН СМАИЛОВ КАМБЕРОВ

 

49/24.10.2019г.

Жоро Илиев Рашков

 

51/24.10.2019г.

Бедри Мустафа Яшар

 

52/24.10.2019г.

Седат Райнов Стоянов

 

53/24.10.2019г.

Атанас Иванов Йорданов

 

54/24.10.2019г.

Асен Рашков Джевизов

 

55/24.10.2019г.

Иван Найденов Рашков

 

56/24.10.2019г.

Намигяр  Реджеп Рамадан

 

57/24.10.2019г.

Красимир Димитров Джевизов

 

58/24.10.2019г.

АСЕН СИМЕОНОВ КАСАБОВ

 

59/24.10.2019г.

Рашко Рангелов Иванов

 

60/24.10.2019г.

Юлиян Андреев Александров

 

61/24.10.2019г.

Ташкън Стефанов Календеров

 

63/24.10.2019г.

Стефан Емилов Огнянов

 

64/24.10.2019г.

Наско Христов Делчев

 

65/24.10.2019г.

Златка Илиева Асенова

 

66/24.10.2019г.

Любомир Йорданов Трайков

 

67/24.10.2019г.

Красимир Филипов Паламудов

 

68/24.10.2019г.

Борис Митков Митков

 

69/24.10.2019г.

СЕЖНУН ИВАНОВ ЯНКОВ

 

70/24.10.2019г.

Георги Василев Молов

 

71/24.10.2019г.

Рашко Найденов Асенов

 

72/24.10.2019г.

Делчо Райчев Бошнаков

 

73/24.10.2019г.

ЙОЗО ЕНЕВ ЯНКОВ

 

74/24.10.2019г.

ГЕОРГИ МИНКОВ АНГЕЛОВ

 

75/24.10.2019г.

Сашо Славчев Кънчев

 

76/24.10.2019г.

Васил Янков Асенов

 

77/24.10.2019г.

РАМО ЮСНИ РАМАДАН

 

78/24.10.2019г.

Илия Рашков Гайтанджиев

 

80/24.10.2019г.

Идрис Юсеин Мустафа

 

81/24.10.2019г.

ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ

 

82/24.10.2019г.

Иван Ангелов Чападжиев

 

83/24.10.2019г.

Тодор Димитров Ангелов

 

84/24.10.2019г.

Ангел Костадинов Чавдаров

 

85/24.10.2019г.

Вероника Димитрова Джевизова

 

86/24.10.2019г.

Фанка Райчева Джевизова

 

87/24.10.2019г.

КАТЯ СТЕФЧОВА МИХАЙЛОВА

 

88/24.10.2019г.

Сийка Наскова Чиракова

 

89/24.10.2019г.

Айдън Ахмед Хасан

 

90/24.10.2019г.

Христо Каменов Христов

 

91/24.10.2019г.

Рашко Христов Христов

 

92/24.10.2019г.

Албена Димитрова Сабри

 

93/24.10.2019г.

Ният Янков Алеков

 

94/24.10.2019г.

Ахмед Гюнай Ибрям

 

95/24.10.2019г.

Веселин Филипов Райчев

 

96/24.10.2019г.

Николай Рангелов Иванов

 

97/24.10.2019г.

ФАНКА ЕНЕВА ЯНКОВА

 

98/24.10.2019г.

КОСТАДИН КРАСИМИРОВ КИЛИМДЖИЕВ

 

99/24.10.2019г.

Янко Здравков Ангелов

 

100/24.10.2019г.

Рашко Георгиев Тодоров

 

101/24.10.2019г.

ЯНКО САШОВ АТАНАСОВ

 

102/24.10.2019г.

Донка Йорданова Танина

 

103/24.10.2019г.

Нина Ангелова Чавдарова

 

ПНС-261-29/11.09.2019

Красимир Трифонов Трифонов

 

ПНС-261-28/11.09.2019

 

 1. Отказва да публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив, следните предложения от списък на упълномощени представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., поради причината, че посочените лица са в списъци за застъпници, както следва:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Альоша Михайлов Ангелов

 

50/24.10.2019г.

Лицето изчаква проверка за представител в КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ

Пламен Огнянов Асенов

 

62/24.10.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

МИТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

 

79/24.10.2019г.

Лицето изчаква проверка за представител в КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 19:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения