Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 185-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

            Постъпило е Заявление с приложен Списък на упълномощени представители с вх. № 194/24.10.2019 год. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Вилина Димитрова Дишева, упълномощена с пълномощно №003/19.08.2019г. от Иван Борисов Тотев-областен координатор на ПП ГЕРБ, действащ с пълномощно №КО-Г-294830.07.2019Г. в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов-председател и представляващ ПП ГЕРБ

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител. При извършена проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък със Заявление вх. №194/24.10.2019г..от ПП ГЕРБ, Общинската избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Ани Георгиева Лафчиева

**********

№ 001/22.10.2019г.

Донка Димчова Коприварова

**********

№ 002/22.10.2019г.

Станислава Иванова Недевска

**********

№ 003/22.10.2019г.

Кольо Стефанов Костов

**********

№ 004/22.10.2019г.

Емил Кръстев Начев

**********

№ 005/22.10.2019г.

Вихър Сотиров Захов

**********

№ 006/22.10.2019г.

Деян Вихров Захов

**********

№ 007/22.10.2019г.

Кольо Дончев Биков

**********

№ 008/22.10.2019г.

Цветина Илиева Кашилска

**********

№ 009/22.10.2019г.

Васил Евстатиев Павлов

**********

№ 010/22.10.2019г.

Спартак Лъвов Николов

**********

№ 011/22.10.2019г.

Николай Георгиев Чунчуков

**********

№ 012/22.10.2019г.

Митко Насков Костадинов

**********

№ 013/22.10.2019г.

Калин Григоров Запрянов

**********

№ 014/22.10.2019г.

Васко Стефанов Манов

**********

№ 015/22.10.2019г.

Кольо Митков Илиев

**********

№ 016/22.10.2019г.

Атанас Асенов Михайлов

**********

№ 017/22.10.2019г.

Атанас Янков Ангелов

**********

№ 018/22.10.2019г.

Васко Крумов Георгиев

**********

№ 019/22.10.2019г.

Йовко Стефчов Илиев

**********

№ 020/22.10.2019г.

Рангел Андреев Ямуков

**********

№ 021/22.10.2019г.

Огнян Рангелов Рангелов

**********

№ 022/22.10.2019г.

Михаил Илиев Буков

**********

№ 024/22.10.2019г.

Димитър Танчев Йорданов

**********

№ 025/22.10.2019г.

Красимир Борисов Евтимов

**********

№ 026/22.10.2019г.

Иван Андреев Ангелов

**********

№ 027/22.10.2019г.

Янко Атанасов Ангелов

**********

№ 028/22.10.2019г.

Киро Йорданов Киров

**********

№ 029/22.10.2019г.

Кирил Христов Ангелов

**********

№ 030/22.10.2019г.

Стоян Димчев Симеонов

**********

№ 031/22.10.2019г.

Емил Райков Иванов

**********

№ 032/22.10.2019г.

Неджатин Мехмед Яшар

**********

№ 033/22.10.2019г.

Фанка Лъчезарова Грозданова

**********

№ 034/22.10.2019г.

Митко Райков Иванов

**********

№ 035/22.10.2019г.

Емил Митков Иванов

**********

№ 036/22.10.2019г.

Лиляна Федева Михайлова

**********

№ 037/22.10.2019г.

Мехмед Ният Мехмедов

**********

№ 038/22.10.2019г.

Делчо Стефчов Маринов

**********

№ 039/22.10.2019г.

Спас Шенков Милев

**********

№ 040/22.10.2019г.

Руфат Саами Сали

**********

№ 041/22.10.2019г.

Славчо Салчев Николов

**********

№ 042/22.10.2019г.

Бисер Митков Иванов

**********

№ 043/22.10.2019г.

Любо Йозов Симеонов

**********

№ 044/22.10.2019г.

Стоян Самчов Николов

**********

№ 045/22.10.2019г.

Ангел Николаев Гайтанджиев

**********

№ 046/22.10.2019г.

Рашко Асенов Джевизов

**********

№ 047/22.10.2019г.

Ангел Филипов Златанов

**********

№ 048/22.10.2019г.

Ненко Васков Мерджанов

**********

№ 049/22.10.2019г.

Иван Ненков Мерджанов

**********

№ 050/22.10.2019г.

Асен Николов Илиев

**********

№ 051/22.10.2019г.

Стефан Иванов Петков

**********

№ 052/22.10.2019г.

Живко Кирилов Йорданов

**********

№ 053/22.10.2019г.

Кирил Рашков Йорданов

**********

№ 054/22.10.2019г.

Кирил Черешков Ангелов

**********

№ 055/22.10.2019г.

Красимир Насков Бонев

**********

№ 056/22.10.2019г.

Янко Филипов Ангелов

**********

№ 057/22.10.2019г.

Емил Михалев Атанасов

**********

№ 058/22.10.2019г.

Александър Асенов Йорданов

**********

№ 059/22.10.2019г.

Митко Асенов Бюджеков

**********

№ 060/22.10.2019г.

Сребрин Митков Митков

**********

№ 061/22.10.2019г.

Сашо Колев Куртев

**********

№ 062/22.10.2019г.

Ненко Йорданов Мерджанов

**********

№ 063/22.10.2019г.

Илия Ванчев Мерджанов

**********

№ 064/22.10.2019г.

Филип Ангелов Голов

**********

№ 065/22.10.2019г.

Янко Борисов Ненков

**********

№ 066/22.10.2019г.

Йордан Борисов Карагьозов

**********

№ 067/22.10.2019г.

Златка Чудомирова Светозарова

**********

№ 068/22.10.2019г.

Митко Борисов Карагьозов

**********

№ 069/22.10.2019г.

Димчо Васков Сандов

**********

№ 070/22.10.2019г.

Младен Василев Иванов

**********

№ 071/22.10.2019г.

Златка Емилова Атанасова

**********

№ 072/22.10.2019г.

Донка Славчева Карагьозова

**********

№ 073/22.10.2019г.

Марийка Ангелова Атанасова

**********

№ 074/22.10.2019г.

Ангелина Чудомирова Светозарова

**********

№ 075/22.10.2019г.

Митко Недков Сайков

**********

№ 077/22.10.2019г.

Начо Михайлов Иванов

**********

№ 079/22.10.2019г.

Анета Рангелова Иванова

**********

№ 080/22.10.2019г.

Златка Сандова Карагьозова

**********

№ 081/22.10.2019г.

Минка Ангелова Бошнакова

**********

№ 082/22.10.2019г.

Живка Борисова Бошнакова

**********

№ 083/22.10.2019г.

Коста Асенов Александров

**********

№ 084/22.10.2019г.

Демир Георгиев Иванов

**********

№ 085/22.10.2019г.

Гочо Борисов Карагьозов

**********

№ 086/22.10.2019г.

Юри Сандов Бошнаков

**********

№ 087/22.10.2019г.

Сандо Стоянов Бошнаков

**********

№ 088/22.10.2019г.

Кочо Василев Димитров

**********

№ 090/22.10.2019г.

Вельо Дженев Гавазов

**********

№ 091/22.10.2019г.

Васил Еленов Иванов

**********

№ 092/22.10.2019г.

Минчо Георгиев Карагьозов

**********

№ 093/22.10.2019г.

Запрян Митков Иванов

**********

№ 094/22.10.2019г.

Янко Ангелов Иванов

**********

№ 096/22.10.2019г.

Теодора Петкова Сухорукова

**********

№ 097/22.10.2019г.

Аргир Василев Аргиров

**********

№ 098/22.10.2019г.

Веселин Николов Маневски

**********

№ 099/22.10.2019г.

Атанас Иванов Ташков

**********

№ 100/22.10.2019г.

Даниела Асенова Митева

**********

№ 101/22.10.2019г.

Атанас Добрев Тенев

**********

№ 102/22.10.2019г.

Кольо Бориславов Пашов

**********

№ 103/22.10.2019г.

Раден Николов Баков

**********

№ 104/22.10.2019г.

Даниела Кирилова Дженева

**********

№ 105/22.10.2019г.

Кирил Мирославов Велчев

**********

№ 106/22.10.2019г.

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА МАНОЛОВА

**********

№ 107/22.10.2019г.

Стилиян Стефанов Тенев

**********

№ 108/22.10.2019г.

Георги Петков Богоев

**********

№ 109/22.10.2019г.

РУМЕН ОВАНЕС КАЗАНДЖИЯН

**********

№ 110/22.10.2019г.

Божидар Кирилов Гарабетов

**********

№ 111/22.10.2019г.

Крася Петкова Колчева

**********

№ 112/22.10.2019г.

Борис Иванов Лозанов

**********

№ 113/22.10.2019г.

Генади Александров Странджев

**********

№ 114/22.10.2019г.

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

**********

№ 115/22.10.2019г.

ТАНЬО СТЕФАНОВ ТЕПОВ

**********

№ 116/22.10.2019г.

Петър Василев Василев

**********

№ 117/22.10.2019г.

БОРЯНА СТОЯНОВА ДИМЧЕВА

**********

№ 118/22.10.2019г.

Георги Павлов Василев

**********

№ 119/22.10.2019г.

Радослав  Иванов Каменов

**********

№ 120/22.10.2019г.

Христинка Минчева Господинова

**********

№ 121/22.10.2019г.

Дончо Митев Кацарев

**********

№ 122/22.10.2019г.

Спас Атанасов Шуманов

**********

№ 123/22.10.2019г.

Ненко Видолов Калакунов

**********

№ 124/22.10.2019г.

Атанас Цветанов Тинков

**********

№ 125/22.10.2019г.

Тошо Ангелов Пашов

**********

№ 126/22.10.2019г.

Владимир Цанков Буров

**********

№ 127/22.10.2019г.

Даниела Николова Николова

**********

№ 128/22.10.2019г.

Ерика Хумаюн Кабир

**********

№ 129/22.10.2019г.

Онник Нигохос Агопян

**********

№ 130/22.10.2019г.

Петко Костадинов Глухарски

**********

№ 131/22.10.2019г.

Петя Монева Китукова

**********

№ 132/22.10.2019г.

Станимир Кунев Недялков

**********

№ 133/22.10.2019г.

Цвета Петрова Дачева

**********

№ 134/22.10.2019г.

Станислав Пенев Василев

**********

№ 135/22.10.2019г.

Георги Спасов Минков

**********

№ 136/22.10.2019г.

Красимир Ненчев Атанасов

**********

№ 137/22.10.2019г.

Рангел Тодоров Христов

**********

№ 138/22.10.2019г.

Мина Матеева Фънева

**********

№ 139/22.10.2019г.

Милен Стоев Гунчев

**********

№ 140/22.10.2019г.

Наталия  Георгиева Караджова

**********

№ 141/22.10.2019г.

Петко Йорданов Желязков

**********

№ 142/22.10.2019г.

Величко Динев Русев

**********

№ 143/22.10.2019г.

Илиян Желязков Лалев

**********

№ 144/22.10.2019г.

Димитринка Иванова Илиева

**********

№ 145/22.10.2019г.

Иван Ламбрев Модинков

**********

№ 146/22.10.2019г.

Ангел Вълков Ангелов

**********

№ 147/22.10.2019г.

Елена Петрова Тотолакова

**********

№ 148/22.10.2019г.

Иван Христов Костов

**********

№ 149/22.10.2019г.

Абдул Басет Иса

**********

№ 150/22.10.2019г.

Александър Христев Янакиев

**********

№ 151/22.10.2019г.

Николай Георгиев Георгиев

**********

№ 152/22.10.2019г.

Никола Георгиев Чангалов

**********

№ 153/22.10.2019г.

Ивелина Здравкова Здравкова

**********

№ 154/22.10.2019г.

Георги Данков Йорданов

**********

№ 155/22.10.2019г.

Марияна Коцева Димитрова

**********

№ 156/22.10.2019г.

Теменуга Наскова Бонева

**********

№ 157/22.10.2019г.

Розалина Димитрова Петрова

**********

№ 158/22.10.2019г.

Ива Георгиева Караджова-Георгиева

**********

№ 159/22.10.2019г.

Румяна Петкова Трифонова

**********

№ 160/22.10.2019г.

Йоана Иванова Велкова

**********

№ 161/22.10.2019г.

Виолета Николова Чунтова

**********

№ 162/22.10.2019г.

Анеса Георгиева Бебелекова

**********

№ 163/22.10.2019г.

Димитър Генчев Генчев

**********

№ 164/22.10.2019г.

Огнян Рангелов Чалъков

**********

№ 165/22.10.2019г.

Петър Иванов Попов

**********

№ 166/22.10.2019г.

Анна Кирилова Еникомшиева

**********

№ 167/22.10.2019г.

Валерия Тодорова Славова

**********

№ 168/22.10.2019г.

Албена Василева Бакърова

**********

№ 169/22.10.2019г.

Ангел Стоянов Механджийски

**********

№ 170/22.10.2019г.

Антония Григорова Стоилова

**********

№ 171/22.10.2019г.

Борянка Ганчова Джурова

**********

№ 172/22.10.2019г.

Величка Генова Панталеева

**********

№ 173/22.10.2019г.

Георги Илиев Йорданов

**********

№ 174/22.10.2019г.

Георги Николов Сяров

**********

№ 175/22.10.2019г.

Георги Николаев Герджиков

**********

№ 176/22.10.2019г.

Гергана Петкова Стоянова

**********

№ 177/22.10.2019г.

Гено Захариев Проданов

**********

№ 178/22.10.2019г.

Дора Георгиева Андонова

**********

№ 179/22.10.2019г.

Иванка Георгиева Проданова

**********

№ 180/22.10.2019г.

Йорданка Донева Енчева

**********

№ 181/22.10.2019г.

Кирил Славчев Панталеев

**********

№ 182/22.10.2019г.

Кристиан Ангелов Механджийски

**********

№ 183/22.10.2019г.

Людмил Христов Попов

**********

№ 184/22.10.2019г.

Мария Ламбрева  Матеева

**********

№ 185/22.10.2019г.

Милчо Ангелов Симеонов

**********

№ 186/22.10.2019г.

Мина Танева Ламбрева

**********

№ 187/22.10.2019г.

Николай Ангелов Гергин

**********

№ 188/22.10.2019г.

Сийка Георгиева Иванова

**********

№ 189/22.10.2019г.

Райна Борисова Ганева

**********

№ 190/22.10.2019г.

Стояна Върбанова Джурова

**********

№ 191/22.10.2019г.

Тана Николова Симеонова

**********

№ 192/22.10.2019г.

Теодора Иванова Ганева

**********

№ 193/22.10.2019г.

Цвета Генова Гатева

**********

№ 194/22.10.2019г.

Ангел Генев Пачаманов

**********

№ 195/22.10.2019г.

Ангелина Маринова Караджова

**********

№ 196/22.10.2019г.

Андон Филипов Кабаджов

**********

№ 197/22.10.2019г.

БЛАГОВЕСТА РУБРИЯНОВА ЧЕРЕШАРОВА

**********

№ 198/22.10.2019г.

Васил Крумов Кръстев

**********

№ 199/22.10.2019г.

ВЕНЦЕСЛАВА КРЪСТЕВА ТАШЕВА

**********

№ 200/22.10.2019г.

Владимир Атанасов Вътев

**********

№ 201/22.10.2019г.

ГИНКА АНАСТАСОВА КРЪСТЕВА

**********

№ 202/22.10.2019г.

Гинка Добрева Попова

**********

№ 203/22.10.2019г.

Грета Георгиева Чирлова

**********

№ 204/22.10.2019г.

Даниела Михайлова Сярова

**********

№ 205/22.10.2019г.

Дима Благоева Лачева

**********

№ 206/22.10.2019г.

Дора Петрова Калайджиева

**********

№ 207/22.10.2019г.

Елеонора Андонова Кабаджова

**********

№ 208/22.10.2019г.

Златина Пейчева Ур

**********

№ 209/22.10.2019г.

Иван Павлинов Хубенов

**********

№ 210/22.10.2019г.

Йордан Димитров Калайджиев

**********

№ 211/22.10.2019г.

Йорданка Благоева Лачева

**********

№ 212/22.10.2019г.

Йорданка Иванова Чончорова

**********

№ 213/22.10.2019г.

Крум Делчев Атанасов

**********

№ 214/22.10.2019г.

Мариела Николова Пачаманова

**********

№ 215/22.10.2019г.

Мария Петрова Къчина

**********

№ 216/22.10.2019г.

Надежда Йозова Найденова

**********

№ 217/22.10.2019г.

Надежда Крумова Кръстева

**********

№ 218/22.10.2019г.

Невена Иванова Христева

**********

№ 219/22.10.2019г.

Невенка Трендафилова Найденова

**********

№ 220/22.10.2019г.

Николай Георгиев Сяров

**********

№ 221/22.10.2019г.

Павлин Иванов Хубенов

**********

№ 222/22.10.2019г.

Петър Иванов Чончоров

**********

№ 223/22.10.2019г.

Севда Илчова Петрова

**********

№ 224/22.10.2019г.

Стоянка Минчева Станкова

**********

№ 225/22.10.2019г.

Яна Петрова Василева

**********

№ 226/22.10.2019г.

Иван Вълков Кичев

**********

№ 227/22.10.2019г.

Иво  Атанасов Райдовски

**********

№ 228/22.10.2019г.

Елена Костадинова Паликарска

**********

№ 229/22.10.2019г.

Десислава Костадинова Пунева

**********

№ 230/22.10.2019г.

Мариана Николова Кичева

**********

№ 231/22.10.2019г.

Росица Рангелова Личева

**********

№ 232/22.10.2019г.

Цеца Георгиева Гургушкова

**********

№ 233/22.10.2019г.

Яна Викторова Петрова

**********

№ 234/22.10.2019г.

Вартухи Самик Доникян

**********

№ 235/22.10.2019г.

Камен Александров Кънев

**********

№ 236/22.10.2019г.

Константин Александров Атанасов

**********

№ 237/22.10.2019г.

Магдалена Борисова Генчева

**********

№ 238/22.10.2019г.

Манол Харитонов Пърчарски

**********

№ 239/22.10.2019г.

Милена Петрова Янева

**********

№ 240/22.10.2019г.

НИКОЛИНКА ГОЧЕВА ТОМОВА

**********

№ 241/22.10.2019г.

Силвия  Светославова Власева

**********

№ 242/22.10.2019г.

Янка Василева Власева

**********

№ 243/22.10.2019г.

Йорданка Василева Кацарова

**********

№ 244/22.10.2019г.

Златка Ангелова Терзийска

**********

№ 245/22.10.2019г.

Таня Анатолиева Калайджиева

**********

№ 246/22.10.2019г.

Рени Евгениева Костадинова

**********

№ 247/22.10.2019г.

Кристина Петрова Янева

**********

№ 248/22.10.2019г.

Христина  Георгиева Дюлгерова

**********

№ 249/22.10.2019г.

Борислав Пенев Палов

**********

№ 250/22.10.2019г.

Еленка Калоферова Думбалакова

**********

№ 251/22.10.2019г.

Теодора Лукова Домусчиева

**********

№ 252/22.10.2019г.

Стефани Петрова Кехайова

**********

№ 253/22.10.2019г.

Антонина Веселинова Банева

**********

№ 254/22.10.2019г.

Райна Йорданова Ячева

**********

№ 255/22.10.2019г.

Асен Цветков Лазаров

**********

№ 256/22.10.2019г.

Антон Митков Митев

**********

№ 257/22.10.2019г.

Иван Георгиев Атанасов

**********

№ 258/22.10.2019г.

Йовина Христова Денева

**********

№ 259/22.10.2019г.

Илия Костадинов Величков

**********

№ 260/22.10.2019г.

МИЛОСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

**********

№ 261/22.10.2019г.

Ончо Гарабед Каракеворкян

**********

№ 262/22.10.2019г.

Иванка Цанкова Пиперова

**********

№ 263/22.10.2019г.

Владимир Стоянов Сребрев

**********

№ 264/22.10.2019г.

Илия Гинчев Кътев

**********

№ 265/22.10.2019г.

Любена Александрова Райчева

**********

№ 266/22.10.2019г.

Мими Иванова Стефанова

**********

№ 267/22.10.2019г.

Йонка Александрова Пешакова

**********

№ 268/22.10.2019г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 19:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения