Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 177-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от Коалиция „Съюз за Пловдив“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 4-МИ /22.10.2019 год. в 16:50 часа, подписано от Евелин Георгиев Парасков – представляващ Коалиция „Съюз за Пловдив“ и вх. № 4-МИ/24.10.2019 г. в 10:39 часа, подписано от Веселин Козарев– представляващ Коалиция „Съюз за Пловдив“  в регистъра на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове, за регистрация на застъпници на  кандидатските листи за общински съветници, кмет на район, кмет на община, издигнати от Коалиция „Съюз за Пловдив“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявленията са предложени общо 446 (четиристотин четиридесет и шест) броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община.  Към заявленията (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) са приложени списъци на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 446 бр. декларации.

Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД.

За всички предложени застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

1. Регистрира застъпници 446 (четиристотин четиридесет и шест) броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от Коалиция „Съюз за Пловдив“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

ЕГН

1

Мария Илиева Тянкова

**********

2

Десимир Николов Николов

**********

3

Иванка Славчева Гинова

**********

4

Екатерина Илиева Гърбатилова

**********

5

Димитрийка Петрова Сиракова

**********

6

Цветанка Георгиева Дебелушина

**********

7

Пенка Кузманова Ганева

**********

8

Маргарита Христова Кузманова

**********

9

Маргарит Тиран Озанян

**********

10

Велинка Георгиева Тодорова

**********

11

Мария Петрова Янкова

**********

12

Атанаска Борисова Дойчинова

**********

13

Асен Иванов Василев

**********

14

Георги Божков Божков

**********

15

Гергана Тодорова Божкова

**********

16

Минчо Тодоров Божков

**********

17

Спас Петков Шаламанов

**********

18

Митка Лазарова Димитрова

**********

19

Снежанка Димова Мирчева

**********

20

Илияна Гавраилова Каратонева

**********

21

Вида Димитрова Гавраилова

**********

22

Тоско Желязков Бозов

**********

23

Райна Тоскова Кържева

**********

24

Запрян Малинов Малинов

**********

25

Аделина Иванова Георгиева

**********

26

Албена Костадинова Георгиева

**********

27

Ралица Йорданова Павлова

**********

28

Галина Стоилова Кочева

**********

29

Росица Тодорова Томова

**********

30

Янка Петкова Чилингирова

**********

31

Петър Кирилов Караиванов

**********

32

Николинка Анкова Митева

**********

33

Елена Росенова Митева

**********

34

Росен Кирилов Митев

**********

35

Милена Константинова Христова

**********

36

Недрет Еминова Хашъмова

**********

37

Иван Тодоров Андонов

**********

38

Деян Каменов Робов

**********

39

Мирослава Васкова Куртева

**********

40

Николина Младенова Петрова

**********

41

Ралица Иванова Данчева

**********

42

Невена Лукова Стефанова - Лабаш

**********

43

Елисавета Георгиева Бутова

**********

44

Любомир Георгиев Шопкин

**********

45

Десислава Момчилова Бутова

**********

46

Георги Иванов Дъбев

**********

47

Марияна Христова Дончева

**********

48

Марин Георгиев Шиков

**********

49

Веселин Димов Стоянов

**********

50

Невена Росенова Каназирска

**********

51

Мария Атанасова Данчева

**********

52

Тотка Николова Христова

**********

53

Иван Стефанов Ковачев

**********

54

Любомир Асенов Каравеликин

**********

55

Момчил Асенов Михайлов

**********

56

Димитър Росенов Николов

**********

57

Албена Цонева Симеонова

**********

58

Магдалена Атанасова Маринчешка

**********

59

Костадин Тодоров Маринчешки

**********

60

Светлозар Георгиев Илиев

**********

61

Димитър Филипов Филипов

**********

62

Диана Радкова Филипова

**********

63

Гергана Василева Тончева

**********

64

Руслан Тенчев Вангелов

**********

65

Мая Бонева Воденичарова

**********

66

Блага Костова Печилкова

**********

67

Дарина Георгиева Кукева

**********

68

Пена Иванова Колишева

**********

69

Александър Стоянов Илиев

**********

70

Янка Иванова Георгиева

**********

71

Светла Стоянова Иванова

**********

72

Мадлен Красимирова Георгиева

**********

73

Боян Иванов Ненков

**********

74

Нина Михайлова Колева

**********

75

Величка Костадинова Костадинова

**********

76

Димитър Недялков Кожухаров

**********

77

Мина Вътева Вътева

**********

78

Петър Асенов Косев

**********

79

Станимир Петков Петков

**********

80

Маруся Методиева Стоилова

**********

81

Гюрга Иванова Илиева

**********

82

Марио Александров Илиев

**********

83

Гергана Тодорова Христева

**********

84

Денчо Ганев Христев

**********

85

Венета Георгиева Цървуланова

**********

86

Матей Иванов Матеев

**********

87

Екатерина Григорова Матеева

**********

88

Ирина Иванова Златанова

**********

89

Ваня Пенева Диянова

**********

90

Виргиния Господинова Димитрова

**********

91

Васил Димитров Маджаров

**********

92

Маргарита Димитрова Маджарова

**********

93

Мария Иванова Галибарска

**********

94

Андрей Николаев Христов

**********

95

Запрян Димитров Илиев

**********

96

Богдан Славчев Велков

**********

97

Костадин Ангелов Иванов

**********

98

Гергана Петкова Вълкова

**********

99

Илина Петкова Иванова

**********

100

Атанаска Боянова Славчева

**********

101

Марийка Георгиева Каленикова

**********

102

Паунка Атанасова Диева

**********

103

Григор Матеев Матеев

**********

104

Валери Атанасов Даскалов

**********

105

Красимира Христова Торнева

**********

106

Мария Кирилова Генова

**********

107

Надежда Григорова Калоферова

**********

108

Христо Йорданов Илиев

**********

109

Мануела Йорданова Александрова

**********

110

Димитър Илиев Манолов

**********

111

Петко Димитров Петков

**********

112

Грозданка Йорданова Лесева

**********

113

Димитринка Стоянова Петкова

**********

114

Петя Георгиева Колева

**********

115

Димитрийка Василева Стоянова

**********

116

Румяна Аполонова Манолова

**********

117

Диана Иванова Дамянова

**********

118

Иван Стоянов Ябанджиев

**********

119

Ненка Владимирова Георгиева

**********

120

Красимира Запрянова Костадинова

**********

121

Борис Спасов Борисов

**********

122

Гизда Лефтерова Иванова

**********

123

Стойна Иванова Костова

**********

124

Гочо Костов Костов

**********

125

Юлияна Спасова Стоилова

**********

126

Георги Николов Камбуров

**********

127

Дарина Юлиянова Калоферова

**********

128

Милена Христова Иванова

**********

129

Георги Савов Гаргов

**********

130

Филип Митков Петров

**********

131

Димитър Георгиев Костов

**********

132

Мариана Петрова Боянова

**********

133

Вениамин Николов Марков

**********

134

Атанас Стоянов Найденов

**********

135

Милка Чавдарова Найденова

**********

136

Петя Валентинова Серафимова

**********

137

Деян Николаев Рашев

**********

138

Кристияна Николаева Стоянова

**********

139

Катя Василева Гълъбова

**********

140

Марина Христова Радоева

**********

141

Костадинка Троянова Касабова

**********

142

Даниел Исак Леви

**********

143

Климент Костадинов Картевски

**********

144

Наталия Пенчева Стоянова

**********

145

Боряна Николова Райчева

**********

146

Димитър Недялков Райчев

**********

147

Николета Димитрова Райчева

**********

148

Атанас Петров  Вълчев

**********

149

Петранка Кателиева Йовчева

**********

150

Иван Атанасов Йовчев

**********

151

Албена Арсенова Каменова

**********

152

Стефан Петров Телбийски

**********

153

Георги Георгиев Тетереков

**********

154

Катерина Атанасова Пенчева

**********

155

Георги Малинов  Наков

**********

156

Анка Димитрова Накова

**********

157

Николина Стойнова Недялкова

**********

158

Николай Стефанов Найденов

**********

159

Виктория Ангелова Чолакова-Найденова

**********

160

Ангел Аргиров Чолаков

**********

161

Мариян  Николов Чонов

**********

162

Валентина Милкова Чонова

**********

163

Марияна Пенева Пенева

**********

164

Красимир Джоров Джоров

**********

165

Веселка Петкова Гуджерова

**********

166

Теодора Георгиева Благоева

**********

167

Димитър Иванов Димитров

**********

168

Димитринка Михайлова Нешева

**********

169

Тодор Ненчев Нешев

**********

170

Веселина Красимирова Аянова

**********

171

Диан Емилов Борисов

**********

172

Боянка Василева Баданова

**********

173

Петя Красимирова Баданова

**********

174

Веселин Спасов  Вангелов

**********

175

Цветелина Георгиева Велякова

**********

176

Гергана Стоилова Велякова

**********

177

Добринка Димитрова Филчева

**********

178

Асен Иванов Маринов

**********

179

Петър Иванов Телбийски

**********

180

Иванка Желева Иванова

**********

181

Димитрия Георгиева Шаламанова

**********

182

Василка Гоева Стефанова

**********

183

Александър Томов Томов

**********

184

Цвятко Бисеров Кринтев

**********

185

Ани Хънгик Златева

**********

186

Мария Кирилова Денчева

**********

187

Минка Иванова Гавраилова

**********

188

Силвия Енчева Спасова

**********

189

Гинка Тодорова  Хараланова

**********

190

Мария Стоянова Коцева

**********

191

Ели Николова Добрева

**********

192

Петьо Иванов Стойчев

**********

193

Донка Андонова Димитрова

**********

194

Дочка Михайлова Георгиева

**********

195

Лиляна Любенова Попова

**********

196

Весела Славчева Попова

**********

197

Илия Ваклинов Ваклинов

**********

198

Гинка Божинова Александрова

**********

199

Ралица Стоянова Гърбучкова

**********

200

Йоана Александрова Янакиева

**********

201

Петя Цветкова Трифонова

**********

202

Мария Славчева Кирова

**********

203

Веселина Маринова Тодорова

**********

204

Мария Димитрова Димитрова

**********

205

Милян Нанков Нанков

**********

206

Атанас Чавдаров Чавдаров

**********

207

Ивета Грозданова Вълева

**********

208

Цветан Стоилов Докторов

**********

209

Христо Георгиев Георгиев

**********

210

Георги Стоянов Дървеняков

**********

211

Даниел Стоянов Марков

**********

212

Илия Ангелов Макаков

**********

213

Николай Костадинов Калоферов

**********

214

Владимир Колев Наков

**********

215

Тамара Иванова Витанова

**********

216

Веселин Радославов Попов

**********

217

Виолета Манолова Косева

**********

218

Христо Костадинов Косев

**********

219

Ана Илиева Христева

**********

220

Трендафил Петров Керкелов

**********

221

Валентин Василев Вълчев

**********

222

Сашо Тодоров Юруков

**********

223

Стоян Цветанов Вутов

**********

224

Георги Петков Петков

**********

225

Николай Митков Пончев

**********

226

Илия Вълков Груйчев

**********

227

Георги Йорданов Митрев

**********

228

Костадинка Филипова Ваклинова

**********

229

София Георгиева Хаджииванова

**********

230

Дарина Василева Левитска

**********

231

Димитър Андреев Димитров

**********

232

Атанаска Димитрова Андреева

**********

233

Георги Илиев Георгиев

**********

234

Марин Илиев Илиев

**********

235

Стела Петрова Илиева

**********

236

Петка Маринова Маслева

**********

237

Надка Атанасова Колева

**********

238

Желязко Петков Желязков

**********

239

Николай Георгиев Еленчев

**********

240

Шабан Хасан Юсуф

**********

241

Недялка Иванова Нейкова

**********

242

Сергей Георгиев Кацаров

**********

243

Стефка Танева Кацарова

**********

244

Петра Илиева Иванова

**********

245

Наско Тодоров Сандов

**********

246

Борис Костадинов Сандов

**********

247

Веса Георгиева Димитрова

**********

248

Иван Стефанов Илиев

**********

249

Наско Асенов Димитров

**********

250

Васко Михайлов Маринов

**********

251

Кирчо Сандов Сандов

**********

252

Жеко Атанасов Митев

**********

253

Анка Запрянова Тодорова

**********

254

Руска Борева Сандова

**********

255

Кочо Ангелов Кочев

**********

256

Живка Васкова Калчева

**********

257

Унийси Крумов Ангелов

**********

258

Славчо Димитров Асенов

**********

259

Митко Борисов Лазаров

**********

260

Васко Костадинов Сандов

**********

261

Митко Ангелов Методиев

**********

262

Васко Стоянов Тодоров

**********

263

Митко Иванов Манолов

**********

264

Красимир Найденов Ангелов

**********

265

Георги Минчев Иванов

**********

266

Минчо Георгиев Иванов

**********

267

Наталия Асенова Ангелова

**********

268

Паулин Райнов Митов

**********

269

Лилия Александрова Николова

**********

270

Георги Георгиев Мавродиев

**********

271

Николай Стефанов Тачев

**********

272

Петър Атанасов Истилянов

**********

273

Едуард Бедрос Тавитян

**********

274

Владимир Георгиев Енев

**********

275

Жечка Георгиева Енева

**********

276

Мария Костова Енева

**********

277

Верка Николова Янева

**********

278

Бистра Василева Чонова

**********

279

Николина Кирилова Суклева

**********

280

Йорданка Тодорова Алексиева

**********

281

Анелия Георгиева Гешева

**********

282

Недялка Димитрова Трингова

**********

283

Стефка Влашева Бочукова

**********

284

Елена Апостолова Марудова

**********

285

Ивайло Владимиров Дрънков

**********

286

Стефка Петкова Магдева

**********

287

Тодор Василев Писев

**********

288

Николета Николаева Стоилова

**********

289

Фейзи Недчятин Сали

**********

290

Недялко Петков Фурнаджиев

**********

291

Найден Христов Кондаков

**********

292

Васил Димитров Тонов

**********

293

Гюргина Чонова Танева

**********

294

Ивайло Ангелов Костов

**********

295

Антония Николова Лилова

**********

296

Мони  Вахрамов Апкаров

**********

297

София Петрова Тодорова

**********

298

Тодор Иванов Тодоров

**********

299

Мартин Николаев Маринов

**********

300

Иван Лазаров Атанасов

**********

301

Надя Василева Янкова

**********

302

Нешо Дойчев Кабаджов

**********

303

Ганита Иванова Тосева

**********

304

Милко Стоянов Милчев

**********

305

Петя Славчева Милчева

**********

306

Рамадан Мустафа Мустафа

**********

307

Георги Илиев Клонов

**********

308

Цанита Емилова Стойкова

**********

309

Иванка Стоянова Бодурска

**********

310

Ангел Иванов Ламбрев

**********

311

Анелия Георгиева Ламбрева

**********

312

Минка Филчева Божева

**********

313

Тодор Илиев Стайков

**********

314

Теодора Иванова Георгиева

**********

315

Ивайло Велинов Неделчев

**********

316

Верка Димитрова Герова

**********

317

Дончо Иванов Дончев

**********

318

Цвета Илиева Иванова

**********

319

Николай Любенов Янков

**********

320

Никола Атанасов Стоилов

**********

321

Александра Сашева Хаджиева

**********

322

Лиляна Иванова Михайлова

**********

323

Стоян Михайлов Михайлов

**********

324

Пенка Видолова Хълбукова

**********

325

Димитър Иванов Калчишков

**********

326

Лазар Люлин Бакалов

**********

327

Валерия Антонинова Василева

**********

328

Стефка Тодорова Георгиева

**********

329

Десислава Георгиева Христева

**********

330

Тимен Петров Георгиев

**********

331

Никола Калоянов Попов

**********

332

Калин Велков Велев

**********

333

Иван Георгиев Станков

**********

334

Екатерина Георгиева Архангелова

**********

335

Йордан Димитров Архангелов

**********

336

Ганка Георгиева Толева

**********

337

Ангел Иванов Згурев

**********

338

Галя Димитрова Лазарова

**********

339

Маргарита Георгиева Станева

**********

340

Деница Красимирова Станева

**********

341

Стоянка Нанева Димитрова

**********

342

Екатерина  Георгиева  Грамадникова

**********

343

Елена Иванова  Йорданова

**********

344

Максим Ангелов Ангелов

**********

345

Димитър Иванов Чакалов

**********

346

Стойка Кръстева Михайлова

**********

347

Костадин Иванов Михайлов

**********

348

Светла Николова Дрехарова

**********

349

Никола Илиев Цонев

**********

350

Иван Цветанов Топалов

**********

351

Стефан Иванов Якимов

**********

352

Петър Георгиев Гаджев

**********

353

Тинка Иванова Станчевска

**********

354

Петко Александров Кочев

**********

355

Красимира  Йосифова Чолакова

**********

356

Мария Димитрова Иванова

**********

357

Йорданка Димитрова Даскалова

**********

358

Александър Васев Даскалов

**********

359

Светослав Христов Христозов

**********

360

Ася Михайлова Стоянова

**********

361

Йонка Миткова Димитрова

**********

362

Младенка Костадинова Козлекова

**********

363

Анна Веселинова Радева

**********

364

Христо Иванов Стойчев

**********

365

Зинаида Костадинова Дайкова

**********

366

Гергана Костадинова Сотирова

**********

367

Райко Йорданов Йорданов

**********

368

Петранка Йорданова Дешкова

**********

369

Тошко Цочев Ковачев

**********

370

Димитър Георгиев Григоров

**********

371

Мария Димитрова Христова

**********

372

Веселина Иванова Ташева

**********

373

Нели Бохос Помаджиян

**********

374

Деян Делов Иванов

**********

375

Стефана Костадинова Иванова

**********

376

Ваньо Симеонов Симеонов

**********

377

Дора Иванова Толева

**********

378

Снежана Атанасова Терзийска

**********

379

Силвия Стефанова Томбакова

**********

380

Росен Георгиев Томбаков

**********

381

Катя Тодорова  Трифонова

**********

382

Кристина Константинова Константинова

**********

383

Светослав Тодоров Кирилов

**********

384

Кристина Борисова Пройчева

**********

385

Гено Томчев Вълков

**********

386

Любка Николова  Вълкова

**********

387

Томчо Тодоров Вълков

**********

388

Анка Костадинова Танчева

**********

389

Ваня Станчева Панева

**********

390

Ноа Армстронг Микова

**********

391

Иванка Димитрова Кацарева

**********

392

Николинка Минчева Петкова

**********

393

Веселин Димитров Кундуров

**********

394

Малинка Петкова Иванова

**********

395

Диляна Димитрова Панева

**********

396

Димитрина Илиева Начева Петкова

**********

397

Недка Недялкова Величкова

**********

398

Екатерина Андреева Андреева

**********

399

Никол Пенкова Политова

**********

400

Кръстина Димитрова Тенева

**********

401

Атанас Георгиев Иванов

**********

402

Радка Йорданова Плеснева

**********

403

Вячеслав Маринов Манев

**********

404

Миглена Илиева Бойчева

**********

405

Едуард Янев Башев

**********

406

Мирослав Антониев Димитров

**********

407

Женя Руменова Шеретудис

**********

408

Кети Ангелова Илиева

**********

409

Александър Славов Атанасов

**********

410

Нина Красимирова Иванова

**********

411

Димитър Стефанов Пачалов

**********

412

Лиза Иванова Начева

**********

413

Петя Иванова Йорданова

**********

414

Йорданка  Любенова Пелтекова

**********

415

Мария Живкова Лулова

**********

416

Дебора Пламенова Димитрова

**********

417

Валентин Ангелов Йончев

**********

418

Тодорка Тодорова Стефанова

**********

419

Румяна Георгиева Чакалова

**********

420

Ангел Василев Василев

**********

421

КРАСИМИР ВИТКОВ СТАМАТОВ

**********

422

ПЛАТОН ХРИСОСТОМОС ДРАКОНТАИДИС

**********

423

БОНКА ХРИСТЕВА РАДОСЛАВОВА-НАЧЕВА

**********

424

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА НАКЕВА

**********

425

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА АЛАМОВА

**********

426

ХРИСТИНКА АТАНАСОВА КОСТОВА

**********

427

ТАТЯНА ГРИГОРИЕВНА МАРКОВА

**********

428

МАРИАНА СТОЙНОВА МИХАЙЛОВА

**********

429

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

**********

430

ДЕНКА ГАНЕВА ПАНОВА

**********

431

ПЕНКА ИВАНОВА ТЕЛБИЙСКА

**********

432

ПЕТЯ ПАВЛОВА ЯКОВА

**********

433

МАГДА ПАВЛОВА КАРАГЕОРГИЕВА

**********

434

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ СТОИЧКОВ

**********

435

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

436

РАДКА ЯНКОВА ТОТОВА

**********

437

АСЛАН ИГНАТОВ ДЕНЕВ

**********

438

ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ БОШНАКОВ

**********

439

МАРИЙКА ИЛИЕВА КОЧЕВА

**********

440

МАРИЙКА ДИМИТРОВА КАРАВАСИЛЕВА

**********

441

ГАЛИН ПАВЛОВ ФИЛЧЕВ

**********

442

РИНЕТА КРЪСТЕВА КАЛЧИШКОВА

**********

443

ВЕЛИНА НИКОЛАЕВА САКАДЖИЕВА

**********

444

АНАСТАСИЯ ТОМЧЕВА ВЪЛКОВА

**********

445

МАНЮ ГЕОРГИЕВ КЛЯМОВ

**********

446

ДАНИЕЛА МАКСИМОВА КАРАБАТАКОВА

**********

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 19:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения