Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 176-МИ
Пловдив, 24.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП ГЕРБ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 163/22.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Тодор Георгиев Анчев, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Източен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 172/23.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Онник Нигохос Агопян, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 177/23.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Станислава Кирилова Лулчева, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 182/23.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Даниела Асенова Митева, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 188/24.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Минко Иванов Минков, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 193/24.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Онник Нигохос Агопян, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 195/24.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Вилина Димитрова Дишева, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

 

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 163/22.10.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Източен

51

Секретар

Георги Иванов Мурджев

**********

Надка Василева Цветкова

**********

Източен

65

Секретар

Надка Василева Цветкова

**********

Георги Иванов Мурджев

**********

Източен

35

член

Златка Колева Кочева

**********

Боряна Наскова Ангелова

**********

Източен

46

член

Неделчо Аспарухов Найденов

**********

Николай Стефанов Маджаров

**********

Източен

43

Председател

Запрянка Ангелова Ангелова

**********

Перхан Реджепова Карамукова

**********

Източен

59

Зам.председател

Владимир Тилков Тилков

**********

Десислава Тодорова Павлова

**********

Източен

2

Зам.председател

Тодор Христев Чаушев

**********

Кристина Василева Христева

**********

Източен

29

Секретар

Райна Георгиева Димитрова

**********

Ани Георгиева Стрелешка

**********

Източен

68

член

Николинка Пенева Моллова

**********

Димитър Иванов Тодоров

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 172/23.10.2019 г.., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

ТРАКИЯ

12

член

ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

ИВАНКА КОЛЕВА СТОИЧКОВА

**********

ТРАКИЯ

57

ЧЛЕН

ВИОЛЕТА ЗДРАВКОВА МАГАРАНОВА

**********

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

**********

ТРАКИЯ

74

ЗАМ.ПРЕДС

КИРИЛ ИЛИЕВ РАДЕВ

**********

ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ЛАТЧИНОВ

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 177/23.10.2019 г.., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

северен

162204031

член

ВИОЛЕТА РАШЕВА КОЛЕВА

**********

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ЕРЕВА

**********

северен

16220435

секретар

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ЕРЕВА

**********

ВИОЛЕТА РАШЕВА КОЛЕВА

**********

северен

162204047

член

Радиана Тенева Добрева

**********

Ивайло Пламенов Гетов

**********

северен

162204049

член

Ивайло Пламенов Гетов

**********

Радиана Тенева Добрева

**********

северен

162204029

член

Златка Димитрова Аролска

**********

Йорданка Стоева Динчева

**********

северен

162204023

член

Йорданка Стоева Динчева

**********

Златка Димитрова Аролска

**********

северен

162204034

зам.председател

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДАРЖАНОВА

**********

Виолета Христова Бойчева

**********

северен

162204035

Член

Антон Георгиев Георгиев

**********

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДАРЖАНОВА

**********

северен

162204032

член

Виолета Христова Бойчева

**********

Димка Стойнова Георгиева

**********

северен

162204058

секретар

Петко Йорданов Желязков

**********

Ивелина Тодорова Хаджиценова

**********

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 182/23.10.2019 г.., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Южен

162205008

член

Мария Иванова Талазова

**********

Иванка Петрова Колибарска

**********

Южен

162205001

член

Николай Костадинов Тодоров

**********

Даниел Стефанов Георгиев

**********

Южен

162205081

секретар

Златка Борисова Божкова

**********

Атанас Василев Атанасов

**********

Южен

162205048

председател

Тони Георгиева Христова

**********

Запрянка Захариева Бойчеваа

**********

Южен

162205057

зам.председател

Дияна Георгиева Маркова

**********

Калинка Иванова Георгиева

**********

Южен

162205096

член

Даниел Стефанов Георгиев

**********

Николай Костадинов Тодоров

**********

Южен

162205005

секретар

Никола Веселинов Маневски

**********

Росен Георгиев Данаилов

**********

Южен

162205005

член

Росен Георгиев Данаилов

**********

Никола Веселинов Маневски

**********

Южен

162205089

член

Петко Пламенов Стефанов

**********

Нико Димитрова Костов

**********

Южен

162205089

зам.председател

Нико Димитрова Костов

**********

Иван Видолов Берберов

**********

Южен

162205095

член

Иван Видолов Берберов

**********

Петко Пламенов Стефанов

**********

               

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 188/24.10.2019 г. , както следва:

 

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

"Централен"

162201001

член

КАЛИНА СВЕТЛАНОВА СКОЛПИЛОВА

**********

РУСИ ИВАНОВ ЗАГОРЧИНОВ

**********

"Централен"

162201003

член

КОЛЮ ПЕТКОВ КОЕВ

**********

МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ГЕНОВСКА

**********

"Централен"

162201004

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА ГЕНОВА

**********

КОЛЮ ПЕТКОВ КОЕВ

**********

"Централен"

162201005

член

ЕЛМИРА ЖИВКОВА ГАНЧЕВА

**********

Николай Вангелов Георгиев

**********

"Централен"

162201007

член

Стилиян Стефанов Тенев

**********

КАЛИНА СВЕТЛАНОВА СКОЛПИЛОВА

**********

"Централен"

162201009

председател

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА МЕКЕРЕВА

**********

ТАНЯ ПАВЛОВА ТОРОМАНОВА

**********

"Централен"

162201009

член

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА СЕМОВА

**********

АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА ГЕНОВА

**********

"Централен"

162201028

секретар

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ХАРИСКОВА

**********

Пламена Василева Петрова

**********

"Централен"

162201028

член

НИНА ТОДОРОВА ЛАНКОВА

**********

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ХАРИСКОВА

**********

"Централен"

162201033

секретар

СТОЙКО ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ

**********

АНТОАНЕТА СПАСЕНКОВА ИЛИЕВА

**********

"Централен"

162201033

член

АНТОАНЕТА СПАСЕНКОВА ИЛИЕВА

**********

СТОЙКО ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ

**********

"Централен"

162201039

зам.-председател

ТАНЯ ПАВЛОВА ТОРОМАНОВА

**********

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ СИРАКОВ

**********

"Централен"

162201043

секретар

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ

**********

ГИНКА СТОЯНОВА ЧУЧУПАНОВА

**********

"Централен"

162201044

член

МЕЛПОМЕНА НИКОЛОВА КАНЗАФИРОВА-КУНЕВА

**********

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА НАЧЕВСКА

**********

"Централен"

162201054

член

Дарина Михайлова Гудева

**********

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕШЕВ

**********

"Централен"

162201058

член

КАТЯ СТОЙКОВА ТОПАЛИЕВА

**********

ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

**********

"Централен"

162201060

член

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

**********

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА

**********

"Централен"

162201061

член

МАРИЯ МАРИНОВА ГАРОВА

**********

Иван Николов Кехайов

**********

"Централен"

162201062

зам.-председател

БОРЯНА СТОЯНОВА ДИМЧЕВА

**********

МАРИЯ НИКОЛОВА ТАФРОВА

**********

"Централен"

162201063

зам.-председател

ЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА МАРГАРИТОВА

**********

Бисер Атанасов Тянев

**********

"Централен"

162201064

член

ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

**********

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

**********

"Централен"

162201065

член

МАРИЯ НАЧЕВА ДАНАИЛОВА

**********

КАТЯ СТОЙКОВА ТОПАЛИЕВА

**********

"Централен"

162201067

член

Иван Николов Кехайов

**********

МАРИЯ МАРИНОВА ГАРОВА

**********

"Централен"

162201068

член

Бисер Атанасов Тянев

**********

ПЕНКА НИКОЛОВА МАРКОВА

**********

"Централен"

162201079

член

ЕЛИЗАБЕТ МЕЛКОН ЕНФИЕДЖИЯН

**********

ЦВЕТКО ГАНЧЕВ ТЕРЗИЕВ

**********

"Централен"

162201086

член

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БИЧЕВА

**********

ДИЯНА СТРАТИЕВА ВЪЛКОВА

**********

"Централен"

162201087

член

ДИЯНА СТРАТИЕВА ВЪЛКОВА

**********

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БИЧЕВА

**********

"Централен"

162201090

член

РАЙНА БОРИСОВА РАЙКОВА

**********

РАЙНА АТАНАСОВА НАЗЛЪМОВА

**********

"Централен"

162201091

член

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕШЕВ

**********

КРУМ ЖИВКОВ ВЪЛЧАНОВ

**********

"Централен"

162201091

член

Елена Стойкова Пройчева

**********

ТАНЯ  ЯНАКИЕВА КАЛИНИНА

**********

"Централен"

162201092

секретар

ЛЮБОМИРА МАТЕЕВА ПАМУКОВА

**********

ЗАПРЯНА СТОИМЕНОВА МЕЧКАРОВА

**********

"Централен"

162201092

член

ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

**********

ЛЮБОМИРА МАТЕЕВА ПАМУКОВА

**********

"Централен"

162201093

член

ЦВЕТАНА АТАНАСОВА АВДЖИЙСКА

**********

Елена Стойкова Пройчева

**********

"Централен"

162201095

член

Ани Димитрова Диврова

**********

РУСИАНА СТАНИМИРОВА СТАЙКОВА

**********

"Централен"

162201098

член

ГАЛЕНА СТЕФАНОВА БОСНОВА-СИРОМАШКА

**********

СВЕТЛА ВИЧЕВА САЛУТСКА

**********

"Централен"

162201099

зам.-председател

СВЕТЛА ВИЧЕВА САЛУТСКА

**********

ГАЛЕНА СТЕФАНОВА БОСНОВА-СИРОМАШКА

**********

               

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 193/24.10.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Тракия

162206001

Секретар

Галина Петкова Недева

**********

Ася Иванова Андонова

**********

Тракия

162206072

Член

Иван Тенчев Карабобов

**********

Недялка Иванова Генова

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх.№ 195/24.10.2019 г. , както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

северен

162204014

председател

Евгени Иванов Караславов

**********

Евгени Любенов Бянов

**********

северен

162204014

член

Евгени Любенов Бянов

**********

Евгени Иванов Караславов

**********

 

2. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.10.2019 в 21:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения