№ 39-МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници на община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия “Български Демократичен Център“ /БДЦ/ .

№ 38-МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП “Български Демократичен Център“ /БДЦ/ .

№ 37-МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на община в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП “Български Демократичен Център“ /БДЦ/ .

№ 36-МИ / 12.09.2015

ОТНОСНО : определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 35-МИ/НР / 10.09.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за отмяна на Решение №4-МИ/НР от 07.09.2015 г. в частта за привличане на специалист – технически сътрудник Георги Стоянов Атанасов с; взимане на решение на привличане на специалист – технически сътрудник на Пламен Димитров Стоилов.

№ 34-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Централен”.

№ 33-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Източен”.

№ 32-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Южен”.

№ 31-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Западен”.

№ 30-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Тракия”.

№ 29-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”, за кмет на район „Северен”.

№ 28-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници на община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”.

№ 27-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за Кмет на община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Политическа партия „Съюз за Пловдив”.

№ 26-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на район в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП ДПС.

№ 25-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП ДПС.

№ 24-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на община в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП ДПС.

№ 23-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

№ 22-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници на община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Местна коалиция „Кауза Пловдив”.

№ 21-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за Кмет на община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на Местна коалиция „Кауза Пловдив”.

№ 20-МИ / 10.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на местна коалиция „Кауза Пловдив”, както следва: район „Централен”, район „Южен”, район „Северен”, район „Тракия”, район „Източен” и район „Западен”.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения