№ 259-МИ / 24.09.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 216 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 258-МИ / 23.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 257-МИ / 23.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 256-МИ / 23.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от ОИК-Пловдив в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 255-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 254-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Южен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 253-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Северен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 252-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Западен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 251-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Източен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 250-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Централен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 249-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Тракия“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 248-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 247-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 246-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Западен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 245-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Южен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 244-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Източен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 243-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Северен“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 242-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на район „Тракия“ Община Пловдив за избиране на кмет на район в община Пловдив на коалиция от политически партии „Народен съюз” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 241-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 186 – МИ от 21.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”

№ 240-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 185 – МИ от 21.09.2015г. на ОИК- Пловдив за Регистрация на кандидатската листа за общински съветници на ПП „Движение Демократично Действие - ДЗ“

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения