№ 339-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 338-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП АТАКА.

№ 337-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 286 – МИ от 29.09.2015г. на ОИК-Пловдив за назначаване съставите на СИК на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

№ 336-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 335-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България

№ 334-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО

№ 333-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 286–МИ от 29.09.2015г. на ОИК-Пловдив за назначаване съставите на СИК на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

№ 332-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 331-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ

№ 330-МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ

№ 329-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Взимане на решение относно промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от ОИК – Пловдив в изборите за общински съветници и кметове, както и за национален референдум.

№ 328-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на СИК и ПСИК

№ 327-МИ / 16.10.2015

ОТНОСНО : изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

№ 326-МИ / 16.10.2015

ОТНОСНО : определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане

№ 325-МИ / 16.10.2015

ОТНОСНО : начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум

№ 324-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България

№ 323-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : привличане на специалисти към ОИК – Пловдив

№ 322-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Разпределяне на членове на ОИК-Пловдив за отговорници по райони.

№ 321-МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС

№ 320-МИ / 16.10.2015

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Пловдив

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения