№ 481-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Десислава Генова Желязкова – кандидат за кмет на район „Западен“.

№ 480-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Анести Тимчев – председател на предизборен щаб на МК „Здравко Димитров – да решаваме заедно“.

№ 479-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Анести Тимчев

№ 478-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за Пловдив“.

№ 477-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена молба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 476-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от Петя Георгиева Манева - преупълномощен представител на ПП БСП.

№ 475-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена молба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 474-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за Пловдив“.

№ 473-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за Пловдив“.

№ 472-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от Костадин Димитров Димитров от град Пловдив.

№ 471-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Анести Тимчев – председател на предизборен щаб на МК „Здравко Димитров – да решаваме заедно“.

№ 470-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 469-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден e сигнал от Анести Тимчев.

№ 468-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от Петя Георгиева Манева - преупълномощен представител на ПП БСП.

№ 467-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за Пловдив“.

№ 466-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от г-н Иван Ламбрев Модинков, отнасяща се до твърдение, заложено в жалбата, че Тодор Любомиров Димитров – кандидат за кмет на р-н Северен гр. Пловдив, от „МК Здравко Димитров – Да решаваме заедно” е нарушил изборния кодекс като е влязъл в стаята, в която се нахожда секционна избирателна комисия № 49, р-н Северен.

№ 465-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162204054, район Северен, не се е явила на длъжността си председателят на секцията и е сменен.

№ 464-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162202004, район Източен, поради неявяване на председател и секретар.

№ 463-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №162203028, район Западен, поради неявяване на председател.

№ 462-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162204061, район Северен, поради неявяване на зам.-председател.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения