№ 461-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162201018, район Централен, поради неявяване на председател.

№ 460-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162205061, район Южен, поради неявяване на председател.

№ 459-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162206051, район Тракия, поради неявяване на секретар.

№ 458-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162202059, район Източен, поради неявяване на председател.

№ 457-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162201004, район Централен, поради неявяване на секретар.

№ 456-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162204010, район Северен, поради неявяване на секретар.

№ 455-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162204063, район Северен, поради неявяване на секретар.

№ 454-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162206009, район Тракия, поради неявяване на зам.-председател.

№ 453-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162206006, район Тракия, поради неявяване на секретар.

№ 452-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162206038, район Тракия, поради неявяване на председател.

№ 451-МИ/НР / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 162206057, район Тракия, поради неявяване на зам.-председател.

№ 450-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от г-жа Дарина Цвяткова Тодорова

№ 449-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подаден сигнал от Петя Георгиева Манева -упълномощен представител на ПП БСП.

№ 448-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за Пловдив“.

№ 447-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 446-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 445-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 444-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Евелин Георгиев Парасков зам.-председател на ПП „Съюз за пловдив“.

№ 443-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Анести Тимчев – председател на предизборен щаб на МК „Здравко Димитров – да решаваме заедно“.

№ 442-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Анести Тимчев – председател на предизборен щаб на МК „Здравко Димитров – да решаваме заедно“.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения