№ 79-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в решение № 40 – МИ от 12.09.2015г. относно регистриране на местна коалиция”КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО” за участие в изборите на кмет на община.

№ 78-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Пловдив на местна коалиция: „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ” на 25 октомври 2015 г.

№ 77-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на местна коалиция: „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ” на 25 октомври 2015 г.

№ 76-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на община в община Пловдив на местна коалиция: „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ” на 25 октомври 2015 г.

№ 75-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за общински съветници на община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 74-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за кмет на райони в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 73-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за кмет на община в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 72-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ за общински съветници на община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 71-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ за кмет на райони в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 70-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ за кмет на община в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 69-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ за общински съветници на община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 68-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ за кмет на райони в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 67-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране на партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ за кмет на община в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 66-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Пловдив на местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” на 25 октомври 2015 г.

№ 65-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив на местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” на 25 октомври 2015 г

№ 64-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на община в община Пловдив на местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” на 25 октомври 2015 г.

№ 63-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници на община Пловдив на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ на 25 октомври 2015 г.

№ 62-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на райони в община Пловдив на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ на 25 октомври 2015 г.

№ 61-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за кмет на община в община Пловдив на партия БЪЛГАРСКА СОЦАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ на 25 октомври 2015 г.

№ 60-МИ/НР / 13.09.2015

ОТНОСНО : Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, определяне номерацията и броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25.10.2015г.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения