Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ/НР
Пловдив, 10.09.2015

ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение №4-МИ/НР от 07.09.2015 г. в частта за привличане на специалист – технически сътрудник Георги Стоянов Атанасов с; взимане на решение на привличане на специалист – технически сътрудник на Пламен Димитров Стоилов.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 1546 –МИ/НР от 27.08.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив).

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №4-МИ/НР от 07.09.2015 г. в частта, с която ОИК – Пловдив привлича като „специалист - технически сътрудник“ Георги Стоянов Атанасов с ЕГН **********;

2. Привлича Пламен Димитров Стоилов с ЕГН ********** за „специалист - технически сътрудник“ за периода от назначаване на ОИК-Пловдив, считано от 05.09.2015 г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат.

3. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Пловдив с оглед сключване на граждански договор при условията на Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 год. на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:48 часа

Свързани решения:

4-МИ/НР/07.09.2015

323-МИ/НР/16.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения