Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ/НР
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Определяне на специалисти към ОИК – Пловдив

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 1546 –МИ/НР от 27.08.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив).

 

Р Е Ш И:

 

 1. Създава към ОИК-Пловдив работна група от специалисти в състав:

  1.1. специалист - експерт към ОИК (специалист (IT) - за изпълнение на задълженията по чл. 71 от ИК - 1 брой;

  1.2. специалист - експерт към ОИК - за изпълнение на задълженията по чл. 71 от ИК - 1 брой;

  1.3. специалист - технически сътрудник към ОИК - за техническо обезпечаване на работата на комисията - 3 броя при възнаграждение, определено с Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 год. на ЦИК.

 2. Привлича като „специалист - експерт към ОИК (специалист (IT) Боян Бонев Дачев с ЕГН ********** за периода от назначаване на ОИК-Пловдив, считано от 05.09.2015 г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат.
 3. Привлича като „специалист - експерт към ОИК Ангелина Николова Божилова с ЕГН ********** за периода от назначаване на ОИК-Пловдив, считано от 05.09.2015 г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат.
 4. Привлича като „специалист - технически сътрудник:
  • Стоян Ангелов Каварджиев с ЕГН **********;
  • Георги Стоянов Атанасов с ЕГН **********;
  • Иван Николаев Попов с ЕГН **********,

за периода от назначаване на ОИК-Пловдив, считано от 05.09.2015 г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат.

 1. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Пловдив с оглед сключване на граждански договор при условията на Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 год. на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 17:11 часа

Свързани решения:

35-МИ/НР/10.09.2015

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения