Заседания

Заседание от дата 14.10.2015 от 17:20 часа.

Решения

№ 314-МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

№ 313-МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България

№ 312-МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП АТАКА

№ 311-МИ / 14.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от г-н Иван Василев Стоянов – районен ръководител на ПП ГЕРБ – район „Източен“, град Пловдив

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения