Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 311-МИ
Пловдив, 14.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от г-н Иван Василев Стоянов – районен ръководител на ПП ГЕРБ – район „Източен“, град Пловдив

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 13.10.2015 год., в 16:49 часа е постъпила жалба от Иван Василев Стоянов – районен ръководител на ПП ГЕРБ – район „Източен“, град Пловдив. Жалбата е заведена във входящия регистър на Комисията с входящ № 93 от същата дата. В жалбата си подателят й твърди, че в град Пловдив, на булевард „Цариградско шосе“ №44, срещу бензиностанция „ЕКО“ има разположена предизборна шатра на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО" в нарушение на Изборния кодекс.

Веднага, след входирането на жалбата във входящия регистър на Комисията, членове на ОИК-Пловдив, включени в състава на работната група по жалбите и сигналите, а именно: Тодор Тодоров, Владимир Докторов и Димитър Кръстев направиха проверка на място за наличието или липсата на обстоятелствата, включени в жалбата и установиха следното:

На посоченото в жалбата място има разположена предизборна шатра на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО". След като членовете на ОИК-Пловдив поискаха от лицето, раздаващо агитационни материали валиден документ, позволяващ разполагането на предизборния заслон(шатра) на автобусната спирка на булеварда – срещу бензиностанция „ЕКО“, им бе предоставено копие от писмо № 15 ПС 101/18.09.2015 г. от заместник-кмет ОРТ на община Пловдив до г-н Костадин Гаров – представител на ПП НФСБ. В писмото, даващо разрешение за разполагане на шатри по районите в град Пловдив, членовете на ОИК-Пловдив констатираха че адресът, описан в жалбата, фигурира като място на което е разрешено разполагането на предизборни шатри на територията на район „Източен“ – град Пловдив. След завършване на проверката членовете на ОИК-Пловдив докладваха описаните фактически обстоятелства пред Комисията.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, жалба с входящ № 93, постъпила в ОИК-Пловдив на дата 13.10.2015 год., в 16:49 часа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 14.10.2015 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения