Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 314-МИ/НР
Пловдив, 14.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Постъпилo e предложениe с вх. № 94/13.10.2015 г. от коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за извършване на замени в СИК, подписано от Атанас Панчов в качеството на представител на партията. Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за замени в състава на СИК, съгласно постъпилите предложения, подписано от представител на партията Атанас Панчов, както следва:

секция

позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

162201045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР СТОЯНОВ ПАМПОРОВ

КОСТАДИН ПЕТКОВ ИВАНОВ

162201058

ЧЛЕН

ТОТКА ЦВЕТКОВА КАРАНЕШЕВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ

162201065

ЧЛЕН

ИВАН ПЕТРОВ ПЕКОВ

ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА СОТИРОВА

162201022

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ЛЮБОМИРОВА ИБУШЕВА-ГЬОШЕВА

КИРИЛ НИКОЛОВ КЪЕВ

162205002

ЧЛЕН

Тони Димитров Михова

Николай Илиев Драгинов

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 14.10.2015 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения