Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 312-МИ/НР
Пловдив, 14.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП АТАКА

Постъпило е предложение с вх. № 97/14.10.2015 г., с приложено към него Приложение от ПП АТАКА за извършване на замени в СИК, подписано от Павел Шопов в качеството на пълномощник на ПП АТАКА. Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от ПП АТАКА замени в състава на СИК, съгласно постъпилото предложение, подписано от пълномощник на партията Павел Шопов, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

Централен

44

Член на СИК

Тинка Атанасова Влашка

Вера Йорданова Георгиева

Централен

60

Член на СИК

Иваничка Георгиева Сапунджиева

Ренета Янчева Кабзева

Централен

69

Член на СИК

Костадин Митков Димитров

Диана Георгиева Станчева

Централен

78

Зам.предс.

Янко Луков Русиков

Васил Тодоров Василев

Централен

92

Член на СИК

Петя Здравкова Гешева

Славка Иванова Каракашева

Източен

36

Член на СИК

Гергана Вълкова Мутафчийска

Пенка Цанкова Пончева

Източен

46

Член на СИК

Пенка Цанкова Пончева

Дарина Танева Златанова

Източен

52

Член на СИК

Дарина Танева Златанова

Елена Трендафилова Чолакова

Западен

47

Член на СИК

Трендафил Ангелов Бойчев

Красимир Костадинов Стоев

Северен

20

Зам.предс.

Георги Киряков Георгиев

Ивелина Ангелова Ламбрева

Северен

64

Член на СИК

Мария Запрянова Иванова

Василка Дончева Иванова

Южен

64

Председател

Никола Хараламбев Ананощев

Магдалена Митева Пейчева

Южен

70

Председател

Стелиана Ангелова Драмова

Ненка Маринова Тодорова

Южен

76

Член на СИК

Георги Михайлов Казанджиев

Спаска Тонева Йорданова

Тракия

33

Член на СИК

Снежана Михайлова Пенчева

Лиляна Тодорова Стойчева

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 14.10.2015 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения