Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 313-МИ/НР
Пловдив, 14.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България

Постъпили са предложения с вх. № 98/14.10.2015 г., с приложено към него (таблица за замени в състава на СИК), от коалиция БСП лява България за извършване на замени в СИК, подписано от Петя Манева в качеството на представител на коалицията. Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция БСП лява България замени в състава на СИК, съгласно постъпилите предложения, подписано от представител на партията Петя Манева, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

Южен

049

председател

Златко Иванов Златков

Борислава Димитрова Дончева

Южен

049

член

Борислава Димитрова Дончева

Златко Иванов Златков

Южен

088

член

Велина Станиславова Апостолова

Нешка Стоянова Македонска

Южен

047

член

Гергана Ангелова Коджаманова

Ангел Иванов Коджаманов

Южен

085

член

Ангел Иванов Коджаманов

Гергана Ангелова Коджаманова

Тракия

001

член

Димитър Димитров Грудев

Веска Димитрова Грудева

Тракия

002

секретар

Станка Димитрова Челебиева

Калина Колева Цветкова

Тракия

005

член

Тодор Йорданов Кръстев

Георги Ангелов Иванов

Тракия

005

член

Атанаска Гениева Онова

Мариана Неделчева Влашка

Тракия

008

член

Камен Василев Василев

Николина Николова Панайотова

Тракия

009

член

Ангел Огнянов Мичев

Димитър Грозев Грозев

Тракия

009

член

Трифон Георгиев Трифонов

Боряна Ангелова Мичева

Тракия

012

секретар

Пенка Танева Граматова

Трифон Георгиев Трифонов

Тракия

014

член

Дафинка Христева Хаджиева

Йонка Георгиева Груева

Тракия

014

член

Диана Иванова Илиева

Иван Борисов Китин

Тракия

015

член

Георги Атанасов Кацаров

Тамара Георгиева Феодорова

Тракия

017

член

Милка Асенова Иванова

Пенка Танева Граматова

Тракия

020

член

Радка Костадинова Григорова

Лилия Петкова Георгиева

Тракия

022

член

Весела Стойчева Генчева

Василка Георгиева Куртова

Тракия

022

член

Елена Димитрова Димитрова

Екатерина Кръстева Златарева

Тракия

023

член

Таня Иванова Иванова

Гергана Христова Ангелова

Тракия

023

член

Тодорка Атанасова Денева

Татяна Стоянова Тодорова

Тракия

024

член

Анелия Николова Кацарова

Иванка Христова Цекова

Тракия

024

член

Димитър Ангелов Христозов

Мария Стоева Таукова

Тракия

025

зам.председател

Гергана Христова Ангелова

Таня Иванова Иванова

Тракия

026

секретар

Василка Георгиева Куртова

Исмет Юсеин Кармъз

Тракия

028

зам.председател

Иванка Христова Цекова

Анелия Николова Кацарова

Тракия

030

член

Велизар Илеув Кръстев

Искра Христова Попова

Тракия

030

член

Йордан Йорданов Писов

Димитър Ангелов Христозов

Тракия

032

член

Анка Петрова Иванова

Даниела Стойчева Панайотова

Тракия

033

зам.председател

Снежанка Георгиева Такева

Стелян Добринов Иванов

Тракия

034

член

Татяна Стоянова Тодорова

Весела Стойчева Генчева

Тракия

034

член

Христо Колев Филчев

Теодор Христов Златарев

Тракия

035

член

Атанас Янев Янев

Грозданка Вълчева Ганева

Тракия

036

член

Мария Стоева Таукова

Зорка Виделинова Видолова

Тракия

037

секретар

Светлана Василева Бойчева

Миглена Севдалинова Стоянова

Тракия

039

председател

Минка Иванова Григорова

Недялка Николова Кацарова

Тракия

040

член

Павлина Генова Мрънкова

Динко Вълков Вълков

Тракия

041

член

Мария Стоянова Иванова

Мария Стоянова Иванова

Тракия

041

член

Николина Христева Илиева

Магдалена Борисова Славчева

Тракия

043

член

Борис Емилов Манчев

Соня Тодорова Дойчинова

Тракия

044

член

Миглена Севдалинова Стоянова

Латина Димитрова Стефанова

Тракия

044

член

Динко Вълков Вълков

Стоянка Колева Кацарова

Тракия

046

член

Валентина Николова Мутафчиева

Гергана Богданова Узунова

Тракия

047

председател

Златка Георгиева Гогова

Станимир Христов Марев

Тракия

049

председател

Емилия Василева Атанасова

Антон Колев Караджов

Тракия

050

член

Антон Колев Караджов

Иванка Минчева Гърнева

Тракия

050

член

Гергана Богданова Узунова

Зоя Петрова Илиева

Тракия

051

член

Ванко Тодоров Арабаджиев

Павлина Генова Мрънкова

Тракия

051

член

Тодорка Драганова Югова

Николина Христева Илиева

Тракия

052

член

Златка Маринова Кършева

Ганка Стоянова Марева

Тракия

054

зам.председател

Георги Любенов Стоянов

Юлия Кръстева Видина

Тракия

056

секретар

Велислава Добрева Митева

Стоян Николаев Широков

Тракия

057

член

Стоян Николаев Шкодров

Ангел Стоилов Кошничарски

Тракия

058

член

Анелия Ангелова Моралиева

Теодор Славчев Шопов

Тракия

058

член

Георги Добринов Вълев

Асен Янков Димитров

Тракия

059

член

Цветелина Трендафилова Чолакова

Елена Костадинова Паламудова

Тракия

060

председател

Веселина Иванова Личева

Цветелина Трендафилова Чолакова

Тракия

061

зам.председател

Стойчо Добринов Вълев

Миглена Иванова Иванова

Тракия

062

член

Димитър Василев Попов

Мария Петкова Митева

Тракия

062

член

Искра Христова Попова

Георги Димитров Ушеров

Тракия

064

член

Миглена Иванова Иванова

Михайл Иванов Иванов

Тракия

065

член

Борис Любомиров Калчев

Александър Петров Колимчков

Тракия

065

член

Теодор Славчев Шопов

Величко Георгиев Генов

Тракия

066

секретар

Анна Иванова Иванова

Велислава Добрева Митева

Тракия

068

член

Анна Кирилова Батинкова

Стоил Милков Шкодров

Тракия

068

член

Мария Петкова Митева

Мария Иванова Пънтева

Тракия

069

член

Румяна Ставрева Пенчева

Светла Иванова Джумерска

Тракия

070

зам.председател

Калина Колева Цветкова

Дана Златинова Кирякова

Тракия

071

член

Марина Вълева Вълева

Тошо Иванов Христозов

Тракия

071

член

Христо Бонев Христов

Анна Иванова Иванова

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 14.10.2015 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения