Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 286-МИ
Пловдив, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на Община Пловдив с вх. №44/ 29.09.2015 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 16.09.2015 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в Община Пловдив, включително и за техните ръководства и на основание чл. 87, ал.1, т.5, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК, и Решение № 10-МИ от 10.09.2015 г. на ОИК - Пловдив, Общинска избирателна комисия - Пловдив

Р Е Ш И:

  1. Назначава членовете на СИК на територията на Община Пловдив, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 29.09.2015 в 13:05 часа

Свързани решения:

292-МИ/04.10.2015

302-МИ/НР/13.10.2015

306-МИ/НР/13.10.2015

333-МИ/НР/20.10.2015

337-МИ/НР/20.10.2015

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения