Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 302-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение № 286 – МИ от 29.09.2015г. на ОИК-Пловдив за назначаване съставите на СИК на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Постъпили са предложения с вх. № 68/08.10.2015 г., Приложение № 1 и вх. № 72/08.10.2015 г., от коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО за поправка на допуснати технически грешки в състава на СИК от квотата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, подписано от представителя на коалицията Слави Василев Георгиев.

Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 286– МИ от 29.09.2015г. на ОИК- Пловдив, както следва:

 • В секция № 162201008 Станка Борисова Скендорова на длъжност член, да се чете   Станка Борисова Скендерова;
 • В секция № 162201077 Христина Борисов Венчева на длъжност  член, да се чете  Христина Борисова Венчева;
 • В секция № 162203008 Асен Петрова Семенов на длъжност член, да се чете Асен Петров Семенов;
 • В секция № 162203013 Нанати Христо Коева на длъжност секретар,  да се чете Нанати  Христова Коева;
 • В секция № 162203045 Величка Георгиева Иванов- Абдул Шакур, да се чете Величка Георгиева Иванова- Абдул Шакур;
 • В секция № 162204037 Борис Василев Кожужаров, да се чете Борис Василев Кожухаров;
 • В секция № 162202029 Рашко Георгиев Ангелов на длъжност член, да се чете като Рашко Георгиев Чирков;
 • В секция 162202049 Нелихан Хамзова Амзова на длъжност член, с ЕГН : **********, да се чете Нелихан Хамзова Амзова с ЕГН: **********;
 • В секция № 162205073 Елена Дингилска на длъжност председател, да се чете като Елена Йорданова Дингилска, с ЕГН: **********, с образование висше- педагогика, с телефон за връзка **********.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:42 часа

Свързани решения:

286-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения