Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 292-МИ
Пловдив, 04.10.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение № 286 – МИ от 29.09.2015г. на ОИК- Пловдив за назначаване на СИК

Постъпило е писмо с входящ  № 52/ 02.10.2015 г. в ОИК Пловдив от Община Пловдив относно допусната техническа грешка в предложението за назначаване на СИК в Община Пловдив от Николай Недков представител на коалиция АБВ Български Социалдемократи за Пловдив с изх.№ 15ОУ150(73)/24.09.2015 г. с което уведомява Община Пловдив, че при изписването на ЕГН на Ива Христова Кехайова – зам.- председател на СИК № 16220242 е допусната техническа грешка.

На основание чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 286 – МИ от 29.09.2015г. на ОИК- Пловдив, както следва:

Единният граждански номер на Ива Христова Кехайова  заместник – председател в секция 16220242 да се чете ЕГН ********** вместо ЕГН **********.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 04.10.2015 в 17:30 часа

Свързани решения:

286-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения