Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Пловдив, 29.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 21-МИ от 11.09.2019г., Решение № 22-МИ от 11.09.2019г. и Решение № 23-МИ от 11.09.2019г. на Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив, както и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 год. на ЦИК, в Общинска Избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпило Предложение с вх. № 65/29.09.2019г. от Кмета на община Пловдив (изх. № 19ОУ-201(48)/27.09.2019г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 18.09.2019 г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на Община Пловдив.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Общинска Избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, област Пловдив, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Отказва да назначи посочените в Приложение 2 към настоящото решение членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пловдив, област Пловдив поради несъвместимост.
 3. Издава удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, област Пловдив.
 4. Членовете на секционните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 5. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
 6. Приложенията да се публикуват на адрес: oik1622.cik.bg, Решения, 126-МИ/29.09.2019 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 29.09.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 13.10.2019

  относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 136-МИ / 10.10.2019

  относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

 • № 135-МИ / 10.10.2019

  относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения