Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 309-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в т. 4 на решение № 300 – МИ от 08.10.2015г. на ОИК-Пловдив за определяне състава и ръководствата на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Пловдив, за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г

На основание чл. 87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 300 – МИ/НР от 08.10.2015г. на ОИК- Пловдив, както следва:

  • В секция № 162202070 -  район „Източен“ да се чете секция № 162202071;

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:59 часа

Свързани решения:

300-МИ/08.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения