Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 300-МИ
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: Определяне състава и ръководствата на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Пловдив за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Като взе предвид постъпила информация от Община Пловдив с вх. № 69/ 08.10.2015 г., с която е предоставена Заповед № 15ОА2741/08.10.2015 г на Кмета на Община Пловдив относно образуване на четири избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Пловдив, от съдържанието на която е видно, че броя на подвижните избирателни комисии (ПСИК) са в следните административни райони:

- Район „Централен“ – 1 секция;

- Район „Северен“ – 1 секция;

- Район „Южен“ – 1 секция;

- Район „Източен“ – 1 секция, която да обслужва район „Западен“ и район „Траки“.

Съгласно Решение 295 – МИ/ НР от 08.10.2015 г. на ОИК І Пловдив е утвърдена номерацията на секциите, както следва:

район

номер на секция

Район ''Централен''

162201101

Район ''Северен''

162204066

Район 'Южен'

162205096

Район 'Източен''

162202071

На основание чл. 85, ал. 4 и чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, както и съгласно Решение № 2462-МИ/ НР от 02.10.2015 г. и Решение № 1984-МИ/ НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, Заповед № 15ОА2741/08.10.2015 г на Кмета на Община Пловдив, ОИК – Пловдив

Р Е Ш И:

1. Определя броя на членовете на всяка подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Пловдив, както следва:

 

Район

Номер на ПСИК

Брой членове

Централен

ПСИК 162201101

7

Източен

ПСИК 162202071

7

Северен

ПСИК 162204066

7

Южен

ПСИК 162206096

7


2. Определя състава и ръководствата на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Пловдив, както следва:

Общо за Община Пловдив:

 

Партия/Коалиция

Общ брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

10

35,71%

4

6

БСП

5

17,86%

2

3

ДПС

4

14,29%

2

2

РБ

3

10,71%

1

2

ПФ

2

7,14%

1

1

ББЦ

2

7,14%

1

1

АТАКА

1

3,57%

1

0

АБВ

1

3,57%

0

1

Общо

28

100,00

16

12


3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

4. Определя квотите представените партии и коалиции в състава на всяка една ПСИК по райони, както следва:

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 19:31 часа

Свързани решения:

309-МИ/НР/13.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения