Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Пловдив, 20.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от ПП Съюз за Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. №4/20.09.2015г. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от Евелин Георгиев Парасков, лично, за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в Община Пловдив в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г, състоящо се от 51 (петдесет и един) кандидати. (Приложение № 58-МИ от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

 1. Протокол №22/15.09.2015г. на ИС на ПП Съюз за Пловдив;
 2. Заявления за съгласие от кандидатите (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) – 51бр. ;
 3. Декларации по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) – 51бр. ;
 4. Декларации по чл. 414, ал. 1, т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК от кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) – 51бр.;
 5. Копия от личните карти на кандидата – за справка – 51бр.;

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414, ал. 1- ал.4 и чл. 417 ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 28-МИ/10.09.2015 г.на ОИК –Пловдив и Решение № 1632-МИ/ 31.08.2015 г. на ЦИК, ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив издигната от партия ПП Съюз за Пловдив в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

1

Дани Стефанова Каназирева

**********

2

Владимир Иванов Кисьов

**********

3

Евелин Георгиев Парасков

**********

4

Димитър Ангелов Чолаков

**********

5

Вихра Иванова Ерамян

**********

6

Веселин Иванов Козарев

**********

7

Гергана Вътева Стоянова

**********

8

Красимира Иванова Тодорова

**********

9

Красимира Иванова Неделчева

**********

10

Райна Стоева Христова

**********

11

Ивана Тодорова Папазова

**********

12

Марияна Николова Ковачева

**********

13

Веселин Александров Чавдаров

**********

14

Златин Боянов Ангелов

**********

15

Николай Иванов Киров

**********

16

Мария Атанасова Петрова

**********

17

Атанас Димитров Рикелов

**********

18

Божидар Аргиров Дишлянов

**********

19

Георги Димитров Попов

**********

20

Даниела Максимова Станкова

**********

21

Нани Стоянов Зайков

**********

22

Наско Георгиев Добрянов

**********

23

Димитър Георгиев Стоев

**********

24

Яна Ламбова Видева

**********

25

Емил Иванов Георгиев

**********

26

Калина Колева Йовчева

**********

27

Мария Георгиева Димитрова

**********

28

Венета Георгиева Райнова

**********

29

Стела Антонова Милчева

**********

30

Иванка Костадинова Бодурова - Събчева

**********

31

Ана Христова Арабаджиева

**********

32

Тодор Стайков Стоянов

**********

33

Марийка Делева Стайкова

**********

34

Георги Петров Петров

**********

35

Мария Ангелова Василева

**********

36

Петър Василев Петров

**********

37

Слави Запрянов Костов

**********

38

Мария Константинова Павлова

**********

39

Стефан Кирилов Стайков

**********

40

Спасимир Крумов Каназирев

**********

41

Ивайло Ангелов Костов

**********

42

Атанас Христов Чомаков

**********

43

Георги Ангелов Кадънков

**********

44

Тодор Митков Сарафов

**********

45

Атанас Тодоров Даракчиев

**********

46

Димитър Атанасов Джугаланов

**********

47

Петър Спасов Илиев

**********

48

Ангел Христев Стойчев

**********

49

Татяна Тоскова Славкова

**********

50

Станимира Христева Колева

**********

51

Илияна Ангелова Стойчева

**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 20.09.2015 в 21:12 часа

Свързани решения:

284-МИ/29.09.2015

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения