БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангелина Николова Божилова119/31.10.2019г.
Атанаска Михаилова Тенева114/31.10.2019г.
Валентин Минев Денев115/31.10.2019г.
Георги Савов Савов110/31.10.2019г.
Димитър Георгиев Георгиев112/31.10.2019г.
Димитър Костов Станков116/31.10.2019г.
Димо Ненков Смиловски117/31.10.2019г.
Иван Богомилов Петков108/31.10.2019г.
Илия Любенов Гатев107/31.10.2019г.
Камен Ивайлов Джамбазов111/31.10.2019г.
Костадин Илиянов Беларев120/31.10.2019г.
Петър Димов Бояджиев121/31.10.2019г.
Росица Симеонова Богданска113/31.10.2019г.
Стоил Димитров Пращаков118/31.10.2019г.
Тодор Иванов Кръстев109/31.10.2019г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения