Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Антоанета Христова Ангелова-Тенова№ 223 / 01.11.2019 г.
Валентин Калинов Горанов№ 225 / 01.11.2019 г.
Весела Златева Златева№ 236 / 01.11.2019 г.
Донка Борисова Иванова№ 224 / 01.11.2019 г.
Елена Димитрова Кавъркова№ 227 / 01.11.2019 г.
Лиляна Кирилова Здравчева№ 222 / 01.11.2019 г.
Лиляна Стефанова Дъвкова№ 234 / 01.11.2019 г.
Мария Димитрова Маджарова№ 235 / 01.11.2019 г.
Недялка Александрова Бързева№ 228 / 01.11.2019 г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения