ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анастасия Петрова Глушкова№ 279 / 22.10.2019 г.
Ангел Маринов Райковски№ 285 / 22.10.2019 г.
Асен Янков Митев№ 302 / 22.10.2019 г.
Атанас Емилов Атанасов№ 309 / 22.10.2019 г.
АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ№ 275 / 22.10.2019 г.
Атанас Николов Георгиев№ 315 / 15.10.2019 г.
Атанас Петров Маламов№ 269 / 22.10.2019 г.
Атанаска Николаева Гергина№ 298 / 22.10.2019 г.
Борис Николов Филипов№ 320 / 15.10.2019 г.
Васка Ангелова Вълчева№ 305 / 22.10.2019 г.
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ БАРБУТСКИ№ 297 / 22.10.2019 г.
Веселина Борисова Такева№ 281 / 22.10.2019 г.
Георги Ганчев Григоров№ 307 / 22.10.2019 г.
Георги Драгомиров Георгиев№ 304 / 22.10.2019 г.
Даниел Баракат Сюлейман№ 292 / 22.10.2019 г.
Дарина Захариева Величкова№ 318 / 15.10.2019 г.
Деян Георгиев Дешков№ 290 / 22.10.2019 г.
Доротея Добрева Димова№ 277 / 22.10.2019 г.
ЕНЧО ЯВОРОВ ОПЪЛЧЕНСКИ№ 278 / 22.10.2019 г.
Златко Валериев Лумбев№ 306 / 22.10.2019 г.
Иван Ангелов Тикларов№ 289 / 22.10.2019 г.
Иван Андреев Пендов№ 301 / 22.10.2019 г.
Иванка Кънчева Теофилова№ 280 / 22.10.2019 г.
Ивилян Рангелов Линев№ 295 / 22.10.2019 г.
ЙОАН ТОДОРОВ МАТАНОВ№ 288 / 22.10.2019 г.
КЕРОП ХАРУТЮН ДАРАДЖИЯН№ 283 / 22.10.2019 г.
Костадин Хенриев Гудин№ 284 / 22.10.2019 г.
Красимир Атанасов Калоферов№ 317 / 15.10.2019 г.
Людмила Николова Джонджорова№ 282 / 22.10.2019 г.
Марийка Трендафилова Петрова№ 286 / 22.10.2019 г.
Мария Бисерова Иванова№ 294 / 22.10.2019 г.
Надежда Костадинова Янева№ 293 / 22.10.2019 г.
Николай Симеонов Илиев№ 313 / 15.10.2019 г.
НИНА ДИМОВА КИЧУКОВА№ 316 / 15.10.2019 г.
Нурица ГарабеТ Чамурджиян№ 272 / 22.10.2019 г.
ОННИК ГАРО ЧАМУРДЖИЯН№ 287 / 22.10.2019 г.
Петко Василев Василев№ 310 / 22.10.2019 г.
Петя Вълчева Ангелова№ 303 / 22.10.2019 г.
Радина Бориславова Петрова№ 300 / 22.10.2019 г.
РАИФ СЕЙДАХМЕД РЕДЖЕБ№ 296 / 22.10.2019 г.
САНТУХИ ХАИК ГЕНОВА№ 271 / 22.10.2019 г.
Светла Михайлова Михайлова№ 276 / 22.10.2019 г.
Сета Нишан Ексерджиян№ 311 / 22.10.2019 г.
Симеон Асенов Илиев№ 314 / 15.10.2019 г.
Соня Мартинова Лесенска№ 273 / 22.10.2019 г.
София Атанасова Гергина№ 299 / 22.10.2019 г.
Съби Стефанов Рангелов№ 312 / 22.10.2019 г.
ТОНИ ХРИСТОВА АТАНАСОВА№ 274 / 22.10.2019 г.
ХРИСТО АТАНАСОВ ЯНЕВ№ 291 / 22.10.2019 г.
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФКОВА ЦОНЬОВСКА№ 308 / 22.10.2019 г.
ЯНКА ДИМЧЕВА КОЛЕВА№ 321 / 15.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения