коалиция Ние, Гражданите

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Васка Ангелова Вълчева - анулиран№ 454 / 15.10.2019 г.
Иван Андреев Пендов - анулиран№ 449 / 15.10.2019 г.
Петя Вълчева Ангелова - анулиран№ 455 / 15.10.2019 г.
Радина Бориславова Петрова - анулиран№ 448 / 15.10.2019 г.
Румен Борисов Шолов - анулиран№ 452 / 15.10.2019 г.
Светла Михайлова Михайлова - анулиран№ 450 / 15.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения