ВЪЗРАЖДАНЕ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангел Жеков Георгиев№3/24.10.2019
Атанаска Александрова Бодурова№6/26.10.2019
Биляна Чавдарова Венчева№5/25.10.2019
Дарина Янакиева Иванова№1/24.10.2019
Мирослав Дончев Спасов№2/24.10.2019
Стоян Ангелов Пенков№4/24.10.2019

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения