ПП ДОСТ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАРАИЛИЕВN 1 /26.10.2019
АСЕН САШОВ ЧИРКОВN 11 /26.10.2019
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КЕРЕЗОВN 27/26.10.2019
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВN 19/ 26.10.2019
ЕРОЛ НИЯТ МЕХМЕДN 29/26.10.2019
ЗДРАВКО АСЕНОВ ДИМИТРОВN 21/26.10.2019
ИВАЙЛО ВАСКОВ ВЕЛИЧКОВN 30/26.10.2019
ИВАН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВN 12 /26.10.2019
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВN 15 /26.10.2019
ЙОСИФ ВАСИЛЕВ ХРИСТЕВN 23/26.10.2019
КРАСИМИР НАСКОВ СТОЯНОВN 7 /26.10.2019
КРАСИМИР РАШКОВ АТАНАСОВN 20/26.10.2019
КЪНЧО МИНЧЕВ СТОЯНОВN 24/26.10.2019
МИТКО МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВN 14 /26.10.2019
МИТКО ОГНЯНОВ АСЕНОВN 17 /26.10.2019
МИТКО РАНГЕЛОВ ЯНКОВN 5 /26.10.2019
МУДЖАЕТ ИЛХАН ШЕРИФN 16 /26.10.2019
НАСКО ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВN 22/26.10.2019
НАСКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВN 8 /26.10.2019
ПАВЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВN 3 /26.10.2019
РАЙКО ЩЕРЕВ ШОЛОВN 10 /26.10.2019
РАШКО РАЙЧЕВ АТАНАСОВN 2 /26.10.2019
РУМЕН ИВАНОВ КЕРЕЗОВN 26/26.10.2019
СЕРГЕЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВN 25/26.10.2019
СЛАВИ НИКОЛОВ ТРАЙКОВN 18 /26.10.2019
ТРАЙЧО СТОЯНОВ ЯНАКИЕВN 13 /26.10.2019
ФИЛИП КИРИЛОВ КУРТЕВN 28/26.10.2019

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения