ВОЛЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АСЕН САНДОВ АНГЕЛОВ№ 2 / 15.10.2019 г.
АТАНАС КАМЕНОВ МИТКОВ№ 19 / 15.10.2019 г.
АТАНАС СЕРГЕЕВ МАНОЛОВ№ 4 / 15.10.2019 г.
ДЖЕНГИС ДИМИТРОВ ПАВЛОВ№ 9 / 15.10.2019 г.
ЖИВКО ЗДРАВКОВ ЯШЕВ№ 10 / 15.10.2019 г.
ЗЕКИ ЖИВКОВ ЯШЕВ№ 11 / 15.10.2019 г.
ИВАН ЕНЧОВ ПОПОВ№ 26 / 15.10.2019 г.
ИВАН ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ№ 8 / 15.10.2019 г.
ИВАН МЕТОДИЕВ МАНОЛОВ№ 5 / 15.10.2019 г.
ЙОРДАН АСЕНОВ СИМЕОНОВ№ 22 / 15.10.2019 г.
МИТКО АСЕНОВ РАНГЕЛОВ№ 20 / 15.10.2019 г.
МИТКО БИСЕРОВ ИВАНОВ№ 7 / 15.10.2019 г.
МИХАИЛ МИТКОВ АСЕНОВ№ 17 / 15.10.2019 г.
МУСТАФА АЙДЪН САБРИ№ 18 / 15.10.2019 г.
НАЙДЕН ВАСКОВ МИТКОВ№ 16 / 15.10.2019 г.
ПЕТКО РОЗОВ МАРИНОВ№ 25 / 15.10.2019 г.
РОСЕН НИКОЛОВ АНТОНОВ№ 13 / 15.10.2019 г.
САНДО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ№ 21 / 15.10.2019 г.
САФЕТ БЕЙЧЕТ АСАН№ 23 / 15.10.2019 г.
СЕРГЕЙ АСЕНОВ МАНОЛОВ№ 3 / 15.10.2019 г.
СИМЕОН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ№ 12 / 15.10.2019 г.
СЛАВЧО ФИЛИПОВ АСЕНОВ№ 6 / 15.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения