„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Атанаска Василева Онова160/25.10.2019
Георги Николаев Велев164/25.10.2019
Ирина Николаева Велева165/25.10.2019
Канелия Георгиева Божинова - Славчева178/25.10.2019
Надка Димова Еренджикова105/25.10.2019
Никола Атанасов Венков179/25.10.2019
Снежанка Йорданова Нешкова108/25.10.2019
Тинка Петкова Казашка180/25.10.2019
Юлияна Илиева Михайлова110/25.10.2019

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения