Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ БОСПАТЧИЕВ05 / 23.10.2019г.
Ангел Владимиров Дуков25 / 23.10.2019г.
Ангел Георгиев Митев28 / 23.10.2019г.
Валя Дамянова Умурска14 / 23.10.2019г.
Василка Николова Ласкина17 / 23.10.2019г.
Десислава Николова Димитрова23 / 23.10.2019г.
Диян Ненчев Говедаров27 / 23.10.2019г.
Елена Алексиева Караустова04 / 23.10.2019г.
Елена Андреева Ботева11 / 23.10.2019г.
Еленка Ангелова Ангелова21 / 23.10.2019г.
Ели Ангелова Митева29 / 23.10.2019г.
Жанета Милкова Гюлеметова26 / 23.10.2019г.
Лилия Богомилова Букова09 / 23.10.2019г.
Лилия Еленова Станева31 / 23.10.2019г.
Марийка Петрова Бойчева18 / 23.10.2019г.
Марина Георгиева Дончева22 / 23.10.2019г.
Мария Илиева Митева12 / 23.10.2019г.
Мария Маркова Стоянова19 / 23.10.2019г.
Мария Станимирова Ботова02 / 23.10.2019г.
Мария Тодорова Кукова06 / 23.10.2019г.
Надя Владимирова Душилова-Букова13 / 23.10.2019г.
Нели Желязкова Йорданова03 / 23.10.2019г.
Огнян Димитров Димитров20 / 23.10.2019г.
Румяна Тодорова Кочева15 / 23.10.2019г.
Руска Йорданова Пенчовска10 / 23.10.2019г.
Снежана Танева Начева30 / 23.10.2019г.
Стойчо Атанасов Пенов01 / 23.10.2019г.
Стоян Атанасов Царев07 / 23.10.2019г.
Стоян Ненчев Говедаров24 / 23.10.2019г.
ТАНЯ БОРИСЛАВОВА НАНОВА16 / 23.10.2019г.
Тодор Костадинов Кочев08 / 23.10.2019г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения