СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Алекс Катеринов Василев№ 59/24.10.2019 год.
Виктория Серж Стефанова№ 56/23.10.2019 год.
Димитрина Веселинова Кирова№ 66/25.10.2019 год.
Димитър Димитров Дръндаров№ 63/24.10.2019 год.
Димитър Славчев Дадачев№ 58/24.10.2019 год.
Евгени Тодоров Тонев№ 64/24.10.2019 год.
Йорданка Спасова Бончева№ 61/24.10.2019 год.
Николай Димитров Еркеков№ 57/24.10.2019 год.
Петър Димитров Калинчев№ 55/23.10.2019 год.
Радка Христова Кюртова№ 62/24.10.2019 год.
Радостин Райчев Митев№ 65/24.10.2019 год.
Стоян Калев Иванов№ 60/24.10.2019 год.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения