Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АЗИС СЕФЕТИНОВ АСАНОВ№122 -11-83 от 21.10.2019 г
АЙРИ ГЮРСЕЛ САЛИ№122 -11-77 от 21.10.2019 г
АКДЕНИС СИМЕОНОВА АСЕНОВА№122 -11-137 от 21.10.2019 г
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МАНАФОВ№122 -11-84 от 21.10.2019 г
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ№122 -11-117 от 21.10.2019 г
АСАН РАШИД ВЕЛИ№122 -11-128 от 21.10.2019 г
АСЕН БОНКОВ МИТКОВ№122 -11-131 от 21.10.2019 г
АСЕН МИТКОВ ПЕНЧЕВ№122 -11-109 от 21.10.2019 г
АСЕН НАСКОВ МИХАЙЛОВ№122 -11-61 от 21.10.2019 г
АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ№122 -11-122 от 21.10.2019 г
АТАНАС ТОШЕВ ОГНЯНОВ№122 -11-90 от 21.10.2019 г
АХМЕД САБРИ АХМЕД№122 -11-67 от 21.10.2019 г
БАРИЕ АЯНОВА АХМЕД№122 -11-81 от 21.10.2019 г
БЕЛКИЯ ШАБАН ДЖАФЕР№122 -11-95 от 21.10.2019 г
БИСЕР ЙОРДАНОВ КАФАЛИЕВ№122 -11-94 от 21.10.2019 г
БЛАГО ГРОЗДАНОВ АСЕНОВ№122 -11-129 от 21.10.2019 г
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВАЛЕНТИНОВ№122 -11-114 от 21.10.2019 г
ВАСИЛ БАЛЕВ КАМБОВ№122 -11-133 от 21.10.2019 г
ВАСКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ№122 -11-111 от 21.10.2019 г
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ№122 -11-101 от 21.10.2019 г
ГЮЛСЕН НИЯЗИ КАРАБАТАКОВ№122 -11-51 от 21.10.2019 г
ГЮНАЙ ГЮНЕЛ АМЕДОВ№122 -11-63 от 21.10.2019 г
ЕМРАХ АСЕНОВ СТЕФАНОВ№122 -11-54 от 21.10.2019 г
ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ№122 -11-103 от 21.10.2019 г
ЕРОЛ ЗАПРЯНОВ РАНГЕЛОВ№122 -11-105 от 21.10.2019 г
ИБРАХИМ ВЕЛИЕВ АЛИЕВ№122 -11-102 от 21.10.2019 г
ИВАН АСЕНОВ ПЕНЧЕВ№122 -11-115 от 21.10.2019 г
ИВАН АТАНАСОВ ОГНЯНОВ№122 -11-92 от 21.10.2019 г
ИВАН ЙОРДАНОВ КАБАКЧИЕВ№122 -11-96 от 21.10.2019 г
ИВАН ПЕТРОВ ЗМИЙЧАРОВ№122 -11-82 от 21.10.2019 г
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИВАНОВ№122 -11-80 от 21.10.2019 г
ИНАН СМАИЛОВ АЛИЕВ№122 -11-74 от 21.10.2019 г
ИСМЕТ ЯШАР СЮЛЕЙМАН№122 -11-68 от 21.10.2019 г
ЙОРДАН МАНОЛОВ МЕСТОВ№122 -11-116 от 21.10.2019 г
КАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ№122 -11-93 от 21.10.2019 г
КАМЕН ИВАНОВ МИНЧЕВ№122 -11-62 от 21.10.2019 г
КРАСИМИР НЕНКОВ МАРИНОВ№122 -11-70 от 21.10.2019 г
КРАСИМИР СТЕФАНОВ САНДОВ№122 -11-125 от 21.10.2019 г
МЕХМЕД ИСМЕТ МЕХМЕД№122 -11-78 от 21.10.2019 г
МИТКО АНТОНОВ ЙОРДАНОВ№122 -11-126 от 21.10.2019 г
МИТКО НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ№122 -11-112 от 21.10.2019 г
МИХАИЛ СТОЙКОВ КЕЛЕДЖИЕВ№122 -11-89 от 21.10.2019 г
МУСТАФА ВЕСЕЛИНОВ ГЪТЕВ№122 -11-79 от 21.10.2019 г
МУСТАФА КАДИРОВ КОТОВ№122 -11-86 от 21.10.2019 г
НАЙДЕН НАСКОВ АСЕНОВ№122 -11-73 от 21.10.2019 г
НАСКО ЕМИЛОВ КИЛЕДЖИЕВ№122 -11-118 от 21.10.2019 г
НЕЖДЕТ НИКОЛАЕВ МЕРДЖАНОВ№122 -11-88 от 21.10.2019 г
НИГЯР АЛИЕВА ЛАПАДЖИЕВА№122 -11-66 от 21.10.2019 г
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ№122 -11-136 от 21.10.2019 г
НИКОЛАЙ МИТКОВ РАШКОВ№122 -11-97 от 21.10.2019 г
НИКОЛАЙ МИТКОВ ТАНЧЕВ№122 -11-99 от 21.10.2019 г
НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ АРНАУДОВ№122 -11-104 от 21.10.2019 г
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ГОЛОВ№122 -11-100 от 21.10.2019 г
НИЯЗИ АХМЕД МЕХМЕД№122 -11-71 от 21.10.2019 г
ОГНЯН АНГЕЛОВ АСЕНОВ№122 -11-69 от 21.10.2019 г
ОГНЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ№122 -11-75 от 21.10.2019 г
ПЕРХАН ТАСИМ ЯШАР№122 -11-139 от 21.10.2019 г
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ№122 -11-60 от 21.10.2019 г
РАИФ МАРИЕВ ХРИСТОВ№122 -11-76 от 21.10.2019 г
РАЙЧО НИКОЛАЕВ АРНАУДОВ№122 -11-108 от 21.10.2019 г
РАМАДАН ХАСАН ШОЛЕ№122 -11-107 от 21.10.2019 г
РАШКО МИХАЙЛОВ МАНДАДЖИЕВ№122 -11-106 от 21.10.2019 г
РУМЕН РУМЕНОВ ТОРТОМАНОВ№122 -11-87 от 21.10.2019 г
САШО ВЕНЦИСЛАВОВ ДАЛИПОВ№122 -11-55 от 21.10.2019 г
СЕВАЛ ШЕРИФ АХМЕД№122 -11-56 от 21.10.2019 г
СЕВИЛЕН МИТКОВА СТЕФАНОВА№122 -11-53 от 21.10.2019 г
СЕВИНЧ РАШКОВА АЛИЕВА№122 -11-121 от 21.10.2019 г
СЕДАТ ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ№122 -11-65 от 21.10.2019 г
СЕЗЕР ГЮЛСЕН КАРАБАТАКОВ№122 -11-58 от 21.10.2019 г
СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ№122 -11-119 от 21.10.2019 г
СЕФИТИН АЗИС АСАНОВ№122 -11-85 от 21.10.2019 г
СЛАВЧО КИРИЛОВ АНГЕЛОВ№122 -11-127 от 21.10.2019 г
СЛАВЧО АНГЕЛОВ МИНКОВ№122 -11-57 от 21.10.2019 г
СОФКА АНЧЕВА ДИМИТРОВА№122 -11-59 от 21.10.2019 г
СТАНИМИР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ№122 -11-134 от 21.10.2019 г
СТАНИМИР ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ№122 -11-132 от 21.10.2019 г
СТЕФАН МИТКОВ АТАНАСОВ№122 -11-130 от 21.10.2019 г
СУРАЙ ДЖАМСЕТ ДЖАФЕР№122 -11-98 от 21.10.2019 г
ТОШО АТАНАСОВ ОГНЯНОВ№122 -11-91 от 21.10.2019 г
ФАНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА№122 -11-138 от 21.10.2019 г
ХАЛИЛ МЕХМЕДАЛИ ХАЛИЛ№122 -11-135 от 21.10.2019 г
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ№122 -11-110 от 21.10.2019 г
ХРИСТО МИХАЙЛОВ БОРИСОВ№122 -11-72 от 21.10.2019 г
ЧАВДАР ДИМЧЕВ ДИМОВ№122 -11-120 от 21.10.2019 г
ШЕРАА ИВАНОВ КАРАМАНОВ№122 -11-124 от 21.10.2019 г
ШЕФИКА ЮСМЕН АСЕНОВА№122 -11-52 от 21.10.2019 г
ЩЕРЬО МЕТОДИЕВ ЩЕРЕВ№122 -11-64 от 21.10.2019 г
ЩЕРЮ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ№122 -11-113 от 21.10.2019 г
ЯНКО КРАСИМИРОВ БОЗЕВ№122 -11-123 от 21.10.2019 г

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения