Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АЙГЮЛ ХАСАНОВА ГЕНЧ№122 -11-11 от 20.10.2019 г
АЙФЕР ФАХРИ НЕШАД№122 -11-32 от 20.10.2019 г
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛИЕВ№122 -11-18 от 20.10.2019 г
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ БАЛАНДЖИЕВ№122 -11-41 от 20.10.2019 г
АНЕТА ДОБРЕВА ДЖОРДЖАНСКА№122 -11-46 от 20.10.2019 г
АНТОН СТОИЛОВ МЕТАНОВ№122 -11-42 от 20.10.2019 г
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШАРАНКОВ№122 -11-26 от 20.10.2019 г
АХМЕД МЮМЮН БЕКИР№122 -11-12 от 20.10.2019 г
АХМЕД НАДЖИ МУРАД№122-11-01 от 20.10.2019 г.
БАХАР ЕРДИНЧ АДЖЕМ№122 -11-44 от 20.10.2019 г
БИРШЕН МЮМЮН МУСТАФОВА№122 -11-22 от 20.10.2019 г
ВИКТОРИЯ ТАЧЕВА КОСТАДИНОВА№122 -11-34 от 20.10.2019 г
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШАРАНКОВ№122 -11-38 от 20.10.2019 г
ГЮЛБЮЗ ХАЛИЛОВА ФАХРИЕВА№122 -11-45 от 20.10.2019 г
ГЮЛДЖАН НАИД ЕРСОЙ№122 -11-04 от 20.10.2019 г
ГЮЛШЕН ХАСАН ХАСАН№122 -11-09 от 20.10.2019 г
ГЮНЕР АЙТАН АХМЕД№122 -11-28 от 20.10.2019 г
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЛАЗОВА№122 -11-13 от 20.10.2019 г
ДЕЙНИС ХАРУН ДУЯР№122 -11-39 от 20.10.2019 г
ДЕНИС ДЕМИРОВ ЧИЛИНГИРОВ№122 -11-40 от 20.10.2019 г
ДЕЧО ПЕТРОВ ТАШЕВ№122 -11-03 от 20.10.2019 г
ДИМИТЪР ДЕНКОВ МЕХАНДЖИЙСКИ№122 -11-47 от 20.10.2019 г
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГИДИКОВ№122 -11-43 от 20.10.2019 г
ЕРДАЛ ФЕДАХАТ ИСУФ№122 -11-27 от 20.10.2019 г
ИСМАИЛ НАДЖИ МУРАД№122 -11-17 от 20.10.2019 г
ИСМАИЛ ОРХАН КАМБЕР№122 -11-19 от 20.10.2019 г
ЙЕЛИЗ САБРИ МЕМИШ-АХМЕД№122 -11-06 от 20.10.2019 г
МЕРГЮЛ САЛИМ МУСТАФА№122 -11-02 от 20.10.2019 г
МЕХМЕДАЛИ АХМЕД МЕХМЕДАЛИ№122 -11-21 от 20.10.2019 г
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ№122 -11-30 от 20.10.2019 г
НОРА КРУМОВА АТАНАСОВА№122 -11-49 от 20.10.2019 г
НУРАЙ ИСМАИЛ МУРАД№122 -11-20 от 20.10.2019 г
НУРАЙ РАФЕТ ТЕРЗИ№122 -11-35 от 20.10.2019 г
ПЕНКА АСЕНОВА АЛЬОВА№122 -11-48 от 20.10.2019 г
РЕЙХАН МЕХМЕД КЕШЕ№122 -11-36 от 20.10.2019 г
РОСИЦА РОСЕНОВА ШАРАНКОВА№122 -11-08 от 20.10.2019 г
СЕВДА АХМЕД МУРАД№122 -11-29 от 20.10.2019 г
СЕЙХАН МЕХМЕД БАНАШЪК№122 -11-33 от 20.10.2019 г
СЕЛВИЕ СЕЛЯТИН АРСЛАН№122 -11-24 от 20.10.2019 г
СИБЕЛ САБРИ МЕМИШ№122 -11-15 от 20.10.2019 г
ТЕНЗИЛЕ ХАЛИМ ХАСАН№122 -11-25 от 20.10.2019 г
ТУНДЖАЙ БЕЙРОЛА НЕШАД№122 -11-37 от 20.10.2019 г
ТУНДЖАЙ НАИД ПАША№122 -11-50 от 20.10.2019 г
ТУРГАЙ ИСМАИЛ ДЕЛИЮСЕИН№122 -11-10 от 20.10.2019 г
ХАЛИМ ХАЛИБРЯМОВ САЛИМОВ№122 -11-16 от 20.10.2019 г
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ОСМАН№122 -11-23 от 20.10.2019 г
ШАЗИМЕН САБРИ МЕМИШ№122 -11-07 от 20.10.2019 г
ШЕВКЕТ ЯШАР РЕСТИМ№122 -11-14 от 20.10.2019 г

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения