„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Борисова Тодорова№/65 19.10.2019 г.
Александър Стоянов Павлов№21/ 19.10.2019 г.
Ангел Сотиров Цикалов№80 / 22.10.2019г.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ЗАРЗОВ№84 / 22.10.2019г.
Антони Иванов Иванов153/25.10.2019г
Антония Иванова Георгиева116/25.10.2019г
АРМАН Таквор СОПАДЖИЯН№39/ 19.10.2019 г.
Атанас Благоев Тодоров129/25.10.2019г
Атанас Николов Славов109/25.10.2019г
АТАНАСКА Илиева КАРТЕЛОВА№67/ 19.10.2019 г.
Бисерка Георгиева Трайкова№12/ 19.10.2019 г.
Божидар Антонов Здравков173/25.10.2019г
Божидар Атанасов Костадинов155/25.10.2019г
Божидар Мирославов Манджуков157/25.10.2019г
БОЙКО Атанасов ГЕОРГИЕВ№54/ 19.10.2019 г.
Борис Симеонов Добрев130/25.10.2019г
Валентин Светославов Гърманлиев№24/ 19.10.2019 г.
Валентина Георгиева Николова106/25.10.2019г
Валентина Петкова Станчева102/25.10.2019г
Васил Димитров Терзиев166/25.10.2019г
Васил Иванов Донков103/25.10.2019г
Величко Тодоров Хараланов121/25.10.2019г
Весела Харалампиева Калеева127/25.10.2019г
ВЕСЕЛИН Петров КАРТЕЛОВ№71/ 19.10.2019 г.
ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЛАЛЕВА№82 / 22.10.2019г.
Виктор Христов Христов142/25.10.2019г
Владимир Василиев Джувинов140/25.10.2019г
Владимир Петров Русев136/25.10.2019г
ГАНКА Тодорова ДОБРЕВСКА№68/ 19.10.2019 г.
ГЕОРГИ ВАСКОВ КАЛОЯНОВ№83 / 22.10.2019г.
Георги Пламенов Тончев137/25.10.2019г
Георгия Симеонова Илиева115/25.10.2019г
ГИНКА Делчева ДИМИТРОВА№35/ 19.10.2019 г.
Даниела Ангелова Брущилска161/25.10.2019г
Дарина Кирилова Кирилова169/25.10.2019г
Дафина Любенова Бинкова№18/ 19.10.2019 г.
Дафинка Лазарова Чафудова117/25.10.2019г
Десислав Тодоров Георгиев131/25.10.2019г
Десислава Димитрова Маджарова№32/ 19.10.2019 г.
ДИАНА ГОСПОДИНОВА БАКЪРДЖИЙСКА№85 / 22.10.2019г.
Димитър Нанев Нанев125/25.10.2019г
Димитър Цанков Димитров149/25.10.2019г
ДОБРИНКА Кирилова ЗАРЗОВА№59/ 19.10.2019 г.
ЕВЕЛИНА Йорданова ПАСКАЛЕВА№53/ 19.10.2019 г.
Елена Николова Добчева122/25.10.2019г
Елена Петрова Василева№27/ 19.10.2019 г.
ЕЛЕНА Стоянова ИЛИЕВА№52/ 19.10.2019 г.
Елеонора Иванова Петрова№28/ 19.10.2019 г.
Емил Андонов Петков№11/ 19.10.2019 г.
ЕРИК Емилов ПАШОВ№49/ 19.10.2019 г.
Желязко Борисов Фотев№66/ 19.10.2019 г.
Златка Георгиева Таскова№43/ 19.10.2019 г.
Зорница Георгиева Шушутева145/25.10.2019г
Ивайло Иванов Бахчевански132/25.10.2019г
Иван Димитров Добчев№10/ 19.10.2019 г.
Иван Владимиров Бондоков143/25.10.2019г
Иван Николаев Иванчев150/25.10.2019г
ИВАН Сашов ХРИСТОВ№33/ 19.10.2019 г.
ИВАНКА Аврамова СОПАДЖИЯН№41/ 19.10.2019 г.
Иванка Георгиева Лука№29/ 19.10.2019 г.
Йовко Димитров Ламбрев126/25.10.2019г
Йоно Денев Чепилски175/25.10.2019г
ЙОРДАН Иванов ЛАЛЕВ№75/ 19.10.2019 г.
Йорданка Иванова Стоянова№19/ 19.10.2019 г.
КАТЕРИНА Димитрова ГЕОРГИЕВА№60/ 19.10.2019 г.
Катя Костадинова Хаджиева№23/ 19.10.2019 г.
Кирил Христов Стоянов176/25.10.2019г
Красимир Вълев Славчев№36/ 19.10.2019 г.
КРАСИМИРА Христева МАНОЛОВА№50/ 19.10.2019 г.
Лилия Димитрова Калинова№30/ 19.10.2019 г.
Любен Атанасов Бинков№78 / 22.10.2019г.
Любка Димитрова Александрова113/25.10.2019г
Маргарита Даниелова Рачева107/25.10.2019г
Марин Найденов Найденов124/25.10.2019г
МАРИЯ Ангелова МАНДЖУКОВА№48/ 19.10.2019 г.
МАРИЯ АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА№86 / 22.10.2019г.
Мария Георгиева Газунова154/25.10.2019г
Мария Ипаминон Паскалева104/25.10.2019г
Мария Кирилова Иванова№79 / 22.10.2019г.
Мария Николова Бонева163/25.10.2019г
Мария Петкова Царева159/25.10.2019г
Мая Георгиева Гвоздева170/25.10.2019г
Мелания Нончева Клисурова118/25.10.2019г
МЕХРЕМ Тефик ПАШОВА№46/ 19.10.2019 г.
Милен Антонов Серков171/25.10.2019г
Михаил Пламенов Косев148/25.10.2019г
Надежда Ангелова Бинкова№17/ 19.10.2019 г.
Надежда Иванова Иванова114/25.10.2019г
Надежда Стефанова Парлъкова-Жекова123/25.10.2019г
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ПАУНОВА№87 / 22.10.2019г.
Недка Тодорова Ангелиева№56/ 19.10.2019 г.
НЕДЯЛКА Спасова ЙОРДАНОВА№4/ 19.10.2019 г.
НЕЛИ Николаева НАЗЛЕВА№81 / 22.10.2019г.
НЕЛИ Петрова УЗУНОВА№3/ 19.10.2019 г.
Ники Ваганова Агачян№38/ 19.10.2019 г.
Никола Атанасов Брущилски162/25.10.2019г
НИКОЛАЙ Атанасов УЗУНОВ №2/ 19.10.2019 г.
НИКОЛАЙ Костадинов СТОЯНОВ№72/ 19.10.2019 г.
Нина Георгиева Маркова№76/ 19.10.2019 г.
Нина Димитрова Чернева156/25.10.2019г
Пенка Райкова Ангелова111/25.10.2019г
ПЕПА НИКОЛАЕВА УЗУНОВА№88 / 22.10.2019г.
Петко Георгиев Царев146/25.10.2019г
ПЕТЪР АСЕНОВ АСЕНОВ№34/ 19.10.2019 г.
Петя Христева Иванова№25/ 19.10.2019 г.
Пламена Минчева Лоренц135/25.10.2019г
Радка Иванова Захариева174/25.10.2019г
Райчо Василев Пачеджиев120/25.10.2019г
РАФФИ Мушех ТЮТЮНДЖИЯН№89 / 22.10.2019г.
РАШКО Руменов ГЕНОВ№15/ 19.10.2019 г.
Румен Руменов Трайков№13/ 19.10.2019 г.
Светла Кънева Лазарова168/25.10.2019г
Силвия Василева Петкова151/25.10.2019г
Симеон Илиев Иванов158/25.10.2019г
Славка Салваторова Пачеджиева119/25.10.2019г
СМИЛЯНА Стоева ШИШКОВА№61/ 19.10.2019 г.
СТЕЛА ПЕТРОВА ВИДОЛОВА№77 / 22.10.2019г.
Стефан Димитров Ставрев147/25.10.2019г
СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ№31/ 19.10.2019 г.
Стоил Атанасов Попов134/25.10.2019г
Стойчо Кирилов Монев138/25.10.2019г
СТОЯН МАНОЛОВ МАНОЛОВ№47/ 19.10.2019 г.
Стоян Методиев Менчев№42/ 19.10.2019 г.
СТОЯНКА Маринова МАРКОВА№69/ 19.10.2019 г.
Таньо Аврамов Сарафов№37/ 19.10.2019 г.
Таня Кирилова Банялиева167/25.10.2019г
Теодора Дианова Кирова152/25.10.2019г
ТЕОДОРА Миткова ДОБРЕВСКА№63/ 19.10.2019 г.
Теодора Федева Лилковска№22/ 19.10.2019 г.
ТОДОР Димитров ГВОЗДЕВ№6/ 19.10.2019 г.
Тодор Костадинов Костадинов172/25.10.2019г
Тони Димитров Димитров139/25.10.2019г
Фам Тхи Тхук Анх144/25.10.2019г
Франц Стефанов Стоянчев №1/ 19.10.2019 г.
Хайк Таквор Гарабедян№9/ 19.10.2019 г.
Цанко Минчев Вардажиев128/25.10.2019г
ЧАВДАР Стоянов АНДРЕЕВ№8/ 19.10.2019 г.
Чудомир Иванов Делчев141/25.10.2019г
ЮЛИЯ Кирилова НОВАКОВА№7/ 19.10.2019 г.
Явор Добриянов Бошев133/25.10.2019г

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения