Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 4 /20.09.2019г.  в 11:23 часа, във входящия регистър на кандидатите за общински съветници от БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, в качеството си на председател и представляващ партия „ГЕРБ“, чрез пълномощник ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ с искане за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 51 /ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН/ кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

Партия „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 32-МИ/14.09.2019г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от партия за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. представено и на технически носител (Приложение № 62-МИ).
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс – 4 броя;
 3. Пълномощно № КО-Г-294/30.07.2019. от БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ – копие.

 

 

Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници

ЕГН на кандидата

1

Здравко

Димитров

Димитров

**********

2

Костадин

Димитров

Димитров

**********

3

Георги

Василев

Стаменов

**********

4

Георги

Николов

Василев

**********

5

Иван

Василев

Стоянов

**********

6

Стефан

Иванов

Дедев

**********

7

Димитър

Петков

Колев

**********

8

Вера

Иванова

Тоскова

**********

9

Иглика

Кръстева

Казанджиева

**********

10

Атанас

Андреев

Узунов

**********

11

Златин

Иванов

Велев

**********

12

Лариса

Димитрова

Кътова

**********

13

Ясен

Михайлов

Михайлов

**********

14

Йордан

Илиев

Илиев

**********

15

Петър

Христов

Ганев

**********

16

Георги

Ангелов

Юруков

**********

17

Христина

Илиева

Кашилска

**********

18

Станислава

Кирилова

Лулчева

**********

19

Ангел

Иванов

Славов

**********

20

Иван

Петков

Вичков

**********

21

Фиданка

Иванова

Кацарева

**********

22

Анета

Любенова

Господинова

**********

23

Емил

Георгиев

Русинов

**********

24

Александър

Милков

Държиков

**********

25

Нонка

Симеонова

Симеонова

**********

26

Гошо

Димитров

Къчков

**********

27

Александър

Димитров

Радев

**********

28

Стефан

Викторов

Султанов

**********

29

Атанас

Славчев

Кунчев

**********

30

Стоян

Василев

Алексиев

**********

31

Тодор

Димитров

Тодоров

**********

32

Петър

Любенов

Зехтински

**********

33

Валентин

Димитров

Маринов

**********

34

Ивайло

Трифонов

Михайлов

**********

35

Веселина

Георгиева

Стоянова - Анастасова

**********

36

Атанас

Георгиев

Чилингиров

**********

37

Деница

Николова

Чингарова

**********

38

Валентин

Николов

Василев

**********

39

Пенчо

Малинов

Малинов

**********

40

Никола

Стоянов

Папазов

**********

41

Илиян

Добрев

Камбуров

**********

42

Тони

Минчева

Каменова

**********

43

Красимир

Симеонов

Тодоров

**********

44

Чавдар

Иванов

Митовски

**********

45

Костадин

Янков

Янев

**********

46

Анастасия

Ангелова

Маташева

**********

47

Мирослав

Тенев

Тенев

**********

48

Ели

Георгиева

Гатева

**********

49

Васил

Стоянов

Божилов

**********

50

Мария

Ташкова

Ненчева

**********

51

Божидар

Иванов

Лилов

**********

 

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:37 часа

Свързани решения:

32-МИ/14.09.2019

120-МИ/25.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения